m

CSV-exports (Nederlands)

Betaalde functie: Alleen met een betaald abonnement kunt u enquêteresultaten exporteren.

U kunt uw enquêteresultaten exporteren als een CSV-bestand (Comma Separated Value). CSV-exports worden geopend in spreadsheetprogramma's, zoals Excel of Numbers. Voorbeeldexports bekijken »

Uw enquêteresultaten exporteren:

 1. Ga naar het gedeelte Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Klik op Opslaan als boven aan de pagina.
 3. Klik op Bestand exporteren.
 4. Selecteer een exporttype: Alle overzichtsgegevens of Alle reactiegegevens.
 5. Kies CSV, selecteer uw exportopties en klik op Exporteren.
 6. Klik onder } Exports in de linkerzijbalk op de export om het bestand te downloaden naar uw computer. Exports worden hier 14 dagen lang opgeslagen.

Alle overzichtsgegevens

In de exports van alle overzichtsgegevens worden enquêteresultaten geordend per vraag. Afhankelijk van het vraagtype bevat de CSV-export het volgende:

 • De tekst voor de vraag en antwoordkeuzen
 • Het aantal reacties en het percentage per antwoordkeuze
 • Het aantal respondenten dat deze vraag heeft beantwoord en het aantal dat de vraag heeft overgeslagen

Selecteer Open reacties opnemen bij het exporteren om antwoorden in commentaarvakken, tekstvakken of vragen te bekijken waarbij Andere een antwoordoptie of een veld voor opmerkingen was. Hiermee worden aanvullende spreadsheets gedownload voor elke open reactie die u hebt.

U ziet dat er voor de export twee bestandstypen zijn: CSV en XLS. Beide bevatten dezelfde informatie. Het verschil is dat CSV-bestanden in platte tekst worden opgeslagen met velden die door komma's van elkaar zijn gescheiden, terwijl XLS-bestanden RTF-tekst en aparte velden per cel kunnen bevatten. Tenzij u weet dat u een CSV-bestand nodig hebt, opent u het XLS-bestand. Voor de meeste mensen is dat een stuk gebruiksvriendelijker.

Alle reactiegegevens

In exports van alle reactiegegevens worden enquêteresultaten geordend per respondent. CSV-bestanden worden opgeslagen met platte tekst met velden die zijn gescheiden via komma's.

Een CSV openen

In uw export nemen wij een Mij lezen-bestand op met instructies voor het openen van een CSV. In de meeste gevallen kunt u een CSV openen door erop te dubbelklikken. Uw standaard spreadsheetprogramma wordt dan geopend.

In sommige gevallen moet u de wizard Tekst importeren gebruiken om het bestand te openen. Selecteer Gescheiden, Komma en Tekst in de aanwijzingen. Gebruik de wizard Tekst importeren als:

 • U Unicode hebt gebruikt in uw enquête en de tekens niet correct worden weergegeven
 • De gegevens allemaal in één kolom worden weergegeven
 • Gegevens van uw enquête worden geconverteerd in een datum, terwijl dit een breuk of een score moet zijn
Exporteer uw enquêteresultaten naar een CSV-spreadsheet. De export van Alle overzichtsgegevens bevat gegevenstabellen met aantallen reacties en percentages per vraag.

Ontvang antwoorden