m

CSV-exports

Betaalde functie: U heeft een betaald abonnement nodig om enquêteresultaten te exporteren.

U kunt uw enquêteresultaten exporteren naar een CSV-bestand (Comma Separated Value). CSV-exports worden geopend in spreadsheetprogramma's, zoals Excel of Numbers. Zie voorbeeld van exports »

U kunt als volgt uw enquêteresultaten exporteren:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Klik op Opslaan als boven aan de pagina.
 3. Klik op Bestand exporteren.
 4. Selecteer een exporttype: Alle overzichtsgegevens of Alle reactiegegevens.
 5. Kies CSV (of XLS), selecteer uw exportopties en klik op Exporteren.
 6. Klik onder EXPORTS in de linkerzijbalk op de export om het bestand te downloaden naar uw computer. Exports worden hier 14 dagen lang opgeslagen.

Alle overzichtsgegevens

In exports van alle overzichtsgegevens worden enquêteresultaten geordend per vraag. Afhankelijk van het vraagtype bevat de CSV-export het volgende:

 • De tekst voor de vraag en antwoordkeuzen
 • Het aantal reacties en het percentage per antwoordkeuze
 • Het aantal respondenten dat deze vraag heeft beantwoord en het aantal dat de vraag heeft overgeslagen

Selecteer Open reacties opnemen bij het exporteren om antwoorden in commentaarvakken, tekstvakken of vragen te bekijken waarbij Andere een antwoordoptie of opmerkingenveld was. Hiermee worden aanvullende spreadsheets gedownload voor elke open reactie die u hebt.

U kunt constateren dat er voor de export twee bestandstypen beschikbaar zijn: CSV en XLS. Beide bevatten dezelfde informatie. Het verschil is dat CSV-bestanden in platte tekst worden opgeslagen met velden die door komma's van elkaar zijn gescheiden, terwijl XLS-bestanden RTF-tekst en aparte velden per cel kunnen bevatten. Tenzij u weet dat u een CSV-bestand nodig hebt, opent u het XLS-bestand. Dit is gemakkelijker te gebruiken voor de meeste mensen.

Alle reactiegegevens

In exports van alle reactiegegevens worden enquêteresultaten geordend per respondent. Hoewel CSV-exports geen exportindeling hebben die wordt vermeld onder Alle reactiegegevens, bevat het ZIP-bestand wanneer u kiest voor export naar XLS, zowel een XLS- als een CSV-bestand.

Een CSV openen

In uw export nemen wij een Mij lezen-bestand op met instructies voor het openen van een CSV. In de meeste gevallen kunt u een CSV openen door erop te dubbelklikken. Hiermee wordt uw standaard spreadsheetprogramma geopend.

In sommige gevallen moet u wellicht de wizard Tekst importeren gebruiken om u te helpen bij het openen van het bestand. Zorg ervoor dat u Gescheiden, Komma en Tekst selecteert in de aanwijzingen. Gebruik de wizard Tekst importeren als:

 • U Unicode hebt gebruikt in uw enquête en de tekens niet correct worden weergegeven
 • De gegevens allemaal in één kolom worden weergegeven
 • Gegevens van uw enquête worden geconverteerd in een datum wanneer dit een breuk of een score moet zijn
Exporteer uw enquêteresultaten naar een CSV-spreadsheet. De export van Alle overzichtsgegevens omvat gegevenstabellen met aantallen reacties en percentages per vraag.

Ontvang antwoorden