m

Reactielimieten van accounts

Basis-abonnement (gratis)

Bij een Basis-abonnement (gratis) kunt u een onbeperkt aantal reacties verzamelen, maar maximaal 40 of 100 reacties per enquête bekijken (afhankelijk van wanneer u uw account hebt gemaakt en uw factureringslocatie). Alle reacties over de reactielimiet van uw account worden verborgen en 60 dagen na ontvangst verwijderd. Wilt u al uw reacties kunnen bekijken? Upgrade dan naar een betaald abonnement.

Tip! Als u meer dan 1000 reacties verzamelt met een gratis abonnement, kunt u beter upgraden naar een jaarabonnement voor hogere reactielimieten. Als u een upgrade naar een maandabonnement uitvoert, worden extra reacties boven op de 1000 die u hebt verzameld (bij uw gratis abonnement en gedurende de eerste maand van uw maandabonnement) aan het einde van uw eerste factureringscyclus gefactureerd.

Maandabonnementen

Een maandabonnement telt 1000 enquêtereacties per maandelijkse factureringscyclus voor alle enquêtes samen (en dus niet 1000 reacties per enquête). Ongebruikte reacties gaan niet mee naar de volgende maand. U kunt uw maandelijkse aantal reacties altijd even checken in Mijn account.

Als u het aantal van 1000 enquêtereacties in een bepaalde maandelijkse factureringscyclus overschrijdt, wordt elke reactie extra in rekening gebracht:

  • U ontvangt een aparte factuur voor Factureerbare reacties op uw volgende factureringsdatum.
  • Het verschuldigde bedrag wordt via de geregistreerde betalingsmethode automatisch in rekening gebracht op de begindatum van de volgende factureringscyclus. Uw volgende maand en uw extra reacties worden tegelijkertijd, maar als twee aparte kostenposten gefactureerd.
  • De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de valuta waarin u voor uw abonnement betaalt. Als u het tarief voor overgebruik wilt weergegeven, geeft u de prijs voor het maandabonnement weer.
  • De telling van de reacties wordt teruggezet op 0 aan het begin van de volgende maandelijkse factureringscyclus.

Jaarabonnementen

Voer een upgrade uit naar een jaarabonnement om meer enquêtereacties weer te geven en te verzamelen.

SurveyMonkey Audience-reacties

SurveyMonkey Audience-reacties zijn niet opgenomen in SurveyMonkey-abonnementen. Dit is namelijk een aparte service. U kunt deze gebruiken als u respondenten wilt kopen die uw enquête invullen.

Als u meer Audience-reacties koopt dan uw abonnement toestaat, worden er mogelijk kosten voor overgebruik in rekening gebracht.

Meer info: Enquêtereacties kopen

Gratis abonnementen hebben een reactielimiet per enquête. Maandabonnementen kennen een maandelijkse reactielimiet voor het account. Overgebruik van reacties of factureerbare reacties wordt in rekening gebracht als de limiet wordt overschreden. Jaarabonnementen tellen een onbeperkt aantal enquêtereacties.

Ontvang antwoorden