m

Reactielimieten van accounts

Basis-abonnement (gratis)

Bij een Basis-abonnement (gratis) kunt u een onbeperkt aantal reacties verzamelen, maar maximaal 40 of 100 reacties per enquête bekijken (afhankelijk van wanneer u uw account hebt gemaakt en uw factureringslocatie). Zodra u de reactielimiet van uw account bereikt, moet u een een upgrade naar een betaald abonnement uitvoeren om de rest van de reacties te bekijken.

Tip! Als u meer dan 1000 reacties hebt verzameld met uw gratis abonnement, is het verstandig om een upgrade naar een jaarabonnement met een onbeperkt aantal reacties uit te voeren. Als u een upgrade naar een maandabonnement uitvoert, worden extra reacties boven op de 1000 die u hebt verzameld (bij uw gratis abonnement en gedurende de eerste maand van uw maandabonnement) aan het einde van uw eerste factureringscyclus gefactureerd.

Maandabonnementen

Een maandabonnement telt 1000 enquêtereacties per maandelijkse factureringscyclus voor alle enquêtes samen (en dus niet 1000 reacties per enquête). Ongebruikte reacties gaan niet mee naar de volgende maand. U kunt uw maandelijkse reactieaantal altijd controleren via Mijn account.

Als u het aantal van 1000 enquêtereacties in een bepaalde maandelijkse factureringscyclus overschrijdt, wordt elke reactie extra in rekening gebracht:

  • U ontvangt een aparte factuur voor Factureerbare reacties op uw volgende factureringsdatum.
  • Het verschuldigde bedrag wordt via de geregistreerde betalingsmethode automatisch in rekening gebracht op de begindatum van de volgende factureringscyclus. Uw volgende maand en uw extra reacties worden tegelijkertijd, maar als twee aparte kostenposten gefactureerd.
  • De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de valuta waarin u voor uw abonnement betaalt. Als u het tarief voor overgebruik wilt weergegeven, geeft u de prijs voor het maandabonnement weer.
  • De telling van de reacties wordt teruggezet op 0 aan het begin van de volgende maandelijkse factureringscyclus.

Onbeperkt aantal reacties

Voer een upgrade uit naar een jaarabonnement als u een onbeperkt aantal enquêtereacties wilt verzamelen en weergeven.

SurveyMonkey Audience-reacties

SurveyMonkey Audience-reacties zijn niet opgenomen in SurveyMonkey-abonnementen. Dit is namelijk een aparte service. U kunt deze gebruiken als u respondenten wilt kopen die uw enquête invullen.

Verder wordt u, als een maandabonnement hebt en u meer dan 1000 reacties koopt via SurveyMonkey Audience, mogelijk gefactureerd voor overgebruikskosten omdat uw abonnement niet toelaat dat u meer dan 1000 maand verzamelt.

Meer info: Enquêtereacties kopen

Gratis abonnementen hebben een reactielimiet per enquête. Maandabonnementen kennen een maandelijkse reactielimiet voor het account. Overgebruik van reacties of factureerbare reacties wordt in rekening gebracht als de limiet wordt overschreden. Jaarabonnementen tellen een onbeperkt aantal enquêtereacties.

Ontvang antwoorden