m

Reactielimieten van accounts

Basis-abonnement (gratis)

Met een gratis Basis-abonnement kunt u kosteloos een onbeperkt aantal reacties verzamelen met alleen-weergeven toegang tot 40 reacties per enquête.

Extra reacties boven uw reactielimiet kunnen niet worden weergegeven en elke reactie boven de limiet wordt 60 dagen na ontvangst verwijderd.

Tip! Wilt u al uw reacties kunnen bekijken? Upgrade dan naar een betaald abonnement. U kunt naar Mijn enquêtes gaan om te controleren welke enquêtes reacties hebben die boven de limiet van uw abonnement uitkomen.

Maandabonnementen

Een maandabonnement telt 1000 enquêtereacties per maandelijkse factureringscyclus voor alle enquêtes samen (en dus niet 1000 reacties per enquête). Ongebruikte reacties gaan niet mee naar de volgende maand. U kunt uw maandelijkse aantal reacties altijd even checken in Mijn account.

Als u het aantal van 1000 enquêtereacties in een bepaalde maandelijkse factureringscyclus overschrijdt, wordt elke reactie extra in rekening gebracht:

  • Alle reacties, inclusief de reacties die u verwijdert, tellen mee voor uw overgebruik.
  • U ontvangt een aparte factuur voor Factureerbare reacties op uw volgende factureringsdatum.
  • Het verschuldigde bedrag wordt via de geregistreerde betalingsmethode automatisch in rekening gebracht op de begindatum van de volgende factureringscyclus. Uw volgende maand en uw extra reacties worden tegelijkertijd, maar als twee aparte kostenposten gefactureerd.
  • De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de valuta waarin u voor uw abonnement betaalt. Als u het tarief voor overgebruik wilt weergegeven, geeft u de prijs voor het maandabonnement weer.
  • De telling van de reacties wordt teruggezet op 0 aan het begin van de volgende maandelijkse factureringscyclus.

Jaarabonnementen

Voer een upgrade uit naar een jaarabonnement om meer enquêtereacties weer te geven en te verzamelen.

SurveyMonkey Audience-reacties

SurveyMonkey Audience-reacties zijn niet opgenomen in SurveyMonkey-abonnementen. Dit is namelijk een aparte service. U kunt deze gebruiken als u respondenten wilt kopen die uw enquête invullen.

Als u meer Audience-reacties koopt dan uw abonnement toestaat, worden er mogelijk kosten voor overgebruik in rekening gebracht.

Meer info: Enquêtereacties kopen

Gratis abonnementen hebben een reactielimiet per enquête. Maandabonnementen kennen een maandelijkse reactielimiet voor het account. Overgebruik van reacties of factureerbare reacties wordt in rekening gebracht als de limiet wordt overschreden. Bij een hogere reactielimiet raden we een jaarabonnement aan.

Ontvang antwoorden