SurveyMonkey

ERKEN ERİŞİM: Birimler şu anda yalnızca bazı Enterprise ekiplerine sunulmaktadır.

Birim, Enterprise ekibinizde bulunan ve kendi yöneticilerine, kullanıcılarına ve birim kütüphanesine sahip olan bir alt gruptur. Birincil Yöneticiler ve Yöneticiler, ayrı ayrı yönetmek veya benzersiz marka varlıkları vermek istediğiniz farklı departmanlar, ofisler, müşteriler, masraf merkezleri veya başka gruplar için birimler ekleyebilir.

Birimler ile Çalışma Grupları arasındaki fark nedir? Birimler, büyük ekiplerin idari yönetimine yardımcı olurken, Çalışma Grupları, anket projelerinde işbirliği yapan ekip üyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Birimlerin görevlerine ilişkin temel genel görünüm şu şekildedir:

LisansGörevAçıklama
Tam Erişim LisansıBirincil YöneticiBirincil Yönetici faturalama, kütüphane yönetimi ve görev atamalarından sorumludur.
Tam Erişim LisansıYöneticiYöneticiler; birimleri, kütüphaneleri ve görevleri yönetebilme de dahil olmak üzere Birincil Yöneticilerle aynı izinlere sahiptir.
Tam Erişim LisansıBirim YöneticisiBirincil Yöneticiler ve Yöneticiler, Kullanıcıları Birim Yöneticileri olarak değiştirebilir. Birim Yöneticileri, atanan birimlerini, bu birimlerdeki kişileri ve birim kütüphanelerini yönetir.
Tam Erişim LisansıTam Erişim Lisanslı KullanıcıTam Erişim Lisanslı Kullanıcılar, tüm Enterprise özelliklerini ve araçlarını kullanarak anket oluşturabilir ve paylaşabilir. Tek bir birime atanabilir ve kütüphanelerindeki varlıkları kullanarak anket oluşturabilir ve paylaşabilirler. Ekibi veya birimleri yönetme izinleri yoktur.
Katılımcı LisansıKatılımcı LisansıKatılımcı Lisanslı Kullanıcılar, basit SurveyMonkey özelliklerine erişebilir, anket oluşturabilir ve ekip arkadaşlarının çalışmalarına ilişkin önizleme yapabilir. Enterprise ekipleri, sınırsız sayıda Katılımcı lisansına sahiptir. Katılımcı Lisanslı Kullanıcılara benzer şekilde, tek bir birime atanabilir ve kütüphanelerindeki varlıkları kullanarak anket oluşturabilir ve paylaşabilirler. Ekibi veya birimleri yönetme izinleri yoktur.

Her bir görevdeki kişilerin birimlerde yapabilecekleri şunlardır:

Birincil Yönetici veya Yönetici
Birim Yöneticisi *
Tam Erişim Lisanslı ve Katılımcı Lisanslı Kullanıcılar
Birimler oluşturun
Birim Yöneticisi ekleme veya kaldırma
Birim ayarlarını düzenleme
Birimleri silin
Kullanıcıları yönetmek için CSV elektronik tablosunu içe aktarın
Ekip kütüphanesine varlık ekleme
Birimleri görüntüleyin
Kullanıcıları birime ekleyin
Kullanıcı aktarın
Birim Etkinliğini görüntüleyin
Yönetici Panosunu görüntüleyin
Birim kütüphanelerine varlık ekleme

* Birim Yöneticileri, yalnızca kendi birimlerindeki Kullanıcıları, bilgileri ve kütüphane varlıklarını yönetebilir ve görüntüleyebilir.

Birincil Yöneticiler ve Yöneticiler, tek seferde birden çok birim eklemek veya güncellemek için tek seferde bir birim ekleyebilir veya bir CSV dosyası içe aktarabilir.

Birim oluşturmak için:

 1. Üstteki gezinme panelinden Ekibim öğesini seçin.
 2. Birimler öğesini seçin.
 3. Birim Ekle öğesini tıklayın.
 4. En fazla 255 karaktere kadar özgün bir Birim adı girin.
 5. (İsteğe bağlı) Açıklama, Bölge ve Masraf merkezi girin. Açıklamalar en fazla 300, diğer alanlar ise en fazla 255 karakter içerebilir.
 6. Birim Ekle öğesini tıklayın.

Biriminiz oluşturulduktan sonra, birime Birim Yöneticileri Ekleyin ve kullanıcıları ekleyin.

Yeni birimler eklemek veya mevcut birimleri güncellemek için bir CSV dosyasını içe aktarın.

Birim ayarlarını düzenlemek için:

 1. Birimler sekmesinden, birim adını tıklayın.
 2. Ayarlar düğmesini tıklayın.
 3. Birim adı, Açıklama, Bölge veya Masraf Merkezi öğelerini düzenleyin. Açıklamalar en fazla 300, diğer alanlar ise en fazla 255 karakter içerebilir.
 4. Birimi Güncelle öğesini tıklayın.

Birimleri silmek için:

 1. Birimler sekmesinden, silmek istediğiniz birimlerin yanındaki kutuyu işaretleyin.
 2. Sayfanın altında görünen menüden Sil öğesini tıklayın.
 3. Sil öğesini tıklayın.

Bir birim silindikten sonra, bu birimde bulunan Kullanıcılar, başka bir birime eklenebilir hale gelir. Bu kişileri bir birime eklememeye karar vermeniz durumunda, Kullanıcılar, ekibin bir parçası olarak bir hesaba sahip olmaya devam eder. Tüm anketler ve veriler, her Kullanıcının hesabında kalır.

İPUCU! Tek seferde Birim Yöneticisi atamak ve Birimlere Kullanıcı eklemek için Kullanıcıları CSV dosyasına göre içe aktarın.

Birim Yöneticisi eklemek için:

 1. Birimler sekmesinden, bir Birim Yöneticisi eklemek istediğiniz birim adını tıklayın.
 2. Yöneticiler sekmesini tıklayın.
 3. + Yönetici Ekle düğmesini tıklayın.
 4. Kullanıcıları arayın ve seçin. Birincil Yöneticiler ve Yöneticiler, Birim Yöneticisi olamaz.
 5. Yöneticilere ekle öğesini tıklayın.

Bir kişi Birim Yöneticisi olduğunda, Birimler sekmesinden birimlerini görebilir, birimlerinde Kullanıcı ekleyebilir veya yönetebilir. Bir kişi birden çok Birimde Birim Yöneticisi olabilir ve bir birimde birden çok Birim Yöneticisi bulunabilir.

Bir kişinin Birim Yöneticisi görevini kaldırmak için:

 1. Birimler sekmesinden, bir Birim Yöneticisi kaldırmak istediğiniz birim adını tıklayın.
 2. Yöneticiler sekmesini tıklayın.
 3. Kaldırılacak Birim Yöneticilerini arayın ve seçin.
 4. Sayfanın altında görünen menüden Yöneticilerden kaldır öğesini tıklayın.

Birim Yöneticisi aynı zamanda birimde bir Kullanıcı ise, Birimde Kullanıcı olarak kalır. Aynı zamanda başka bir birimin Birim Yöneticisi ise, söz konusu Birimin Birim Yöneticisi olarak kalır.

Bir kişi Birim Yöneticisi olarak eklendiğinde veya kaldırıldığında, hesap e-posta adresine bir bildirim e-postası gönderilir.

İPUCU! Birimlere tek seferde Birim Yöneticileri atamak ve Kullanıcı eklemek veya aktarmak için Kullanıcıları CSV dosyasına göre içe aktarın.

Kullanıcıları birime eklemek için:

 1. Birimler sekmesinden, Kullanıcı eklemek istediğiniz birim adını tıklayın.
 2. + Kullanıcı Ekle öğesini tıklayın.
 3. Birime eklemek için Kullanıcılar öğesini arayın ve seçin.
 4. Kullanıcı Ekle öğesini tıklayın.

Birincil Yöneticiler ve Yöneticiler, herhangi bir birime Kullanıcı ekleyebilirler; öte yandan, Birim Yöneticileri, yalnızca kendi birimlerine Kullanıcı ekleyebilir.

Kullanıcıların bir birime eklenmeden önce ekibin bir parçası olmaları gerekir.

Bir kişi, aynı anda bir birimde Kullanıcı olabilir. Ekibinizin bir parçası olduğunu bildiğiniz bir Kullanıcıyı aramanıza rağmen Sonuç bulunamadı ifadesini görmeniz, Kullanıcının zaten farklı bir birimde bulunduğu anlamına gelir.

Birincil Yöneticiler ve Yöneticiler, Kullanıcıları kaldırmak için bir birimin dışına aktarabilir veya Kullanıcıları başka bir birime aktarabilir. Birim Yöneticileri, Kullanıcıları birimlerinden çıkarabilir, ancak Kullanıcıları yalnızca aynı zamanda Birim Yöneticisi olmaları durumunda başka bir Birime aktarabilir.

Kullanıcıları aktarmak için:

 1. Birimler sekmesinden, birim adını tıklayın.
 2. Aktarılacak kullanıcıları arayın ve seçin.
 3. Sayfanın altında görünen menüden Kullanıcı aktar öğesini tıklayın.
 4. Kullanıcıları kaldırmak için Birim dışına aktar öğesini seçin; veya Başka bir birime aktar ve Birimi seç öğesini seçin.
 5. Kaydet düğmesini tıklayın.

Yeni birimler eklemek veya mevcut birimleri güncellemek için CSV dosyasını içe aktarın. Birimler oluşturulduktan sonra birimlere Kullanıcı ekleyebilir ve bunları yönetebilirsiniz.

CSV dosyanızı nasıl düzgün biçimlendireceğinizi görmek için örnek ekran görüntümüze bakın. Excel, Numbers veya Google Sayfalar gibi bir uygulamada tablo oluşturun.

Elektronik tablonuzun ilk satırını şu başlık alanlarıyla oluşturduğunuzdan emin olun: Birim adı, Açıklama, Bölge ve Masraf merkezi.

4 sütun, Birim adı, Açıklama, Bölge ve Masraf merkezi içeren bir elektronik tablonun başlık satırı

Elektronik tablonuza veri eklerken şu yönergeleri izleyin:

 • Açıklamalar en fazla 300, diğer alanlar ise en fazla 255 karakter içerebilir
 • Dosya en fazla 200 satır içerebilir
 • Birim adı zorunludur
 • Mevcut birimleri güncelliyorsanız, elektronik tablonuzdaki birim adının SurveyMonkey'dekiyle eşleştiğinden emin olun. Aksi halde yeni bir bölüm oluşturulur.

CSV dosyanızı kaydetme CSV dosyanızı çeşitli .csv biçimlerinde kaydedebilirsiniz; bu biçimlerin tümü başarıyla kaydedilip içe aktarılmaz. Dosyanızı şu şekilde kaydetmeyi deneyin: CSV UTF-8 (Virgülle ayrılmış) | MS-DOS Virgülle Ayrılmış

Birimleri CSV'ye göre içe aktarmak için:

 1. Birimler sekmesine gidin.
 2. (İsteğe bağlı) Daha sonra başvurmanız gerekebileceği için birimlerin tam listesini ve ayarlarını indirmek üzere CSV'yi Dışa Aktar öğesini tıklayın.
 3. Birim ekle düğmesinin yanındaki aşağı okunu tıklayın ve CSV'yi İçe Aktar öğesini seçin.
 4. (İsteğe bağlı) Düzenleyebileceğiniz ve yeniden içe aktarabileceğiniz doğru biçimlendirilmiş bir CSV dosyası indirmek için Örnek şablonu indir öğesini tıklayın.
 5. CSV dosyanızı eklemek için CSV'nizi sürükleyip bırakın veya bilgisayarınıza göz atın.
 6. Sonraki öğesini tıklayın. Verilerinizin doğru sıralamada olduğunu doğrulamak üzere CSV'nizin ilk birkaç satırı için önizleme yapın.
 7. İçe Aktar öğesini tıklayın. İçe aktarım işleminiz devam ederken sayfayı kapatmayın veya yenilemeyin.
 8. İçe aktarım işleminiz bittikten sonra, her birim için içe aktarım durumunu ve herhangi bir içe aktarım hatasını görmek için Raporu indir öğesini tıklayın. İçe aktarım bitti mesajını kapatırsanız, raporu indiremezsiniz.

İçe aktarım işleminiz bittikten sonra, her satırın içe aktarım durumunu görüntülemek için bir rapor indirebilirsiniz. Hatalar varsa bunları düzeltebilir ve yeniden denemek için dosyayı yeniden içe aktarabilirsiniz.

CSV dosyanızı yüklerken İçe Aktarma Hatası varsa, muhtemelen:

 • Veriler düzgün biçimlendirilmemiş
 • Sütunlar doğru sırada değil
 • Tüm birimlerin bir birim adı yok
 • Elektronik tablonuzda fazladan veri var
 • Elektronik tabloda 200'den fazla satır var
 • CSV dosyası doğru CSV biçiminde kaydedilmemiş

İPUCU! Birden fazla lisansın görevini aynı anda değiştirmeniz gerekiyorsa, Kullanıcıları CSV Özelliğine Göre İçe Aktarma bölümüne göz atın.