SurveyMonkey

İstatistiksel Anlamlılık

Ücretli özellik
Bu özelliğin abonelik paketinize dahil olup olmadığını görmek için oturum açın.

Belirli yanıt gruplarının anketinizdeki sorulara verdiği yanıtlar arasında istatistiksel anlama sahip bir fark olup olmadığını görebilirsiniz. SurveyMonkey’de istatistiksel anlamlılık özelliğini kullanmak için:

 • Anketinizdeki bir soruya bir Karşılaştırma Kuralı eklerken istatistiksel anlamlılık özelliğini açın. Karşılaştırmak istediğiniz grupları seçerek, yan yana karşılaştırma şeklinde anket sonuçlarınızı listeleyin.
 • Anketinizdeki soruların veri tablolarını inceleyerek, farklı grupların anketinizi yanıtlama şeklinde istatistiksel açıdan anlamlı farklar olup olmadığına bakın.

Aşağıdaki adımlar, istatistiksel anlamlılığı gösterebilecek bir anket oluşturmanıza yardımcı olur.

 • Adım 1: Ankete Kapalı Uçlu Sorular Ekleyin
 • 2. Adım: Yanıt Toplayın
 • 3. Adım: Bir Karşılaştırma Kuralı Uygulayın
 • Adım 4: Veri Tablolarınızı İnceleyin
 • 5. Adım: Sonuçlarınızı Paylaşın

Erkeklerin kadınlara kıyasla ürününüzden anlamlı derecede daha memnun olup olmadığını görmek istiyorsunuz.

 1. Anketinize iki çoktan seçmeli soru ekleyin:
  • Cinsiyetiniz nedir? (Erkek, Kadın)
  • Ürünümüzden ne kadar memnunsunuz veya memnun değilsiniz? (Memnunum, Memnun değilim)
 2. En az 30 yanıtlayanın cinsiyetini erkek VE en az 30 yanıtlayanın cinsiyetini kadın olarak seçtiğinden emin olun.
 3. "Cinsiyetiniz nedir?" sorusuna bir Karşılaştırma Kuralı ekleyin ve hem erkek hem de kadın yanıt seçeneklerini gruplarınız olarak seçin.
 4. Yanıt seçeneklerinin istatistiksel açıdan anlamlı bir fark gösterip göstermediğini görmek için, "Ürünümüzden ne kadar memnunsunuz veya memnun değilsiniz?" sorusuna ait grafiğin altındaki veri tablosunu kullanın.

İstatistiksel anlama sahip fark, istatistiksel test kullanarak bir grubun yanıtlarının başka bir grubun yanıtlarından önemli ölçüde farklı olup olmadığını gösterir. İstatistiksel anlamlılık, sayıların güvenilir derecede farklı olduğunu göstererek veri analizinize çok yardımcı olur. Yine de sonuçların önemli olup olmadığını değerlendirmeniz gerekir; sonuçlarınızı nasıl yorumlayacağınıza veya sonuçlara göre nasıl hareket edeceğinize siz karar verirsiniz.

Diyelim ki, erkeklere kıyasla kadınlardan daha fazla müşteri şikayeti alıyorsunuz. Bunun ilgilenmeniz gereken gerçek bir fark olup olmadığını nereden anlayacaksınız? Güzel yöntemlerden biri de erkek müşterilerin ürününüzden daha memnun olup olmadığını görmek için anket yapmaktır. İstatistiksel anlamlılık özelliğimiz, istatistiksel bir formül kullanarak ürününüz hakkında erkeklerin memnuniyet seviyesinin kadınlara göre anlamlı derecede yüksek olup olmadığını belirlemenize olanak sağlar. Böylece bir anekdota göre değil, verilere göre hareket edebilirsiniz.

 • İstatistiksel Açıdan Anlamlı Farkın Hesaplanması
 • İstatistiksel Açıdan Anlamlı Fark Yok
 • Örnek Boyutu

İstatistiksel anlamlılık, standart bir %95 güven seviyesi kullanılarak hesaplanır. Bir yanıt seçeneğini istatistiksel açıdan anlamlı olarak gösterdiğimizde, iki grup arasındaki farkın şans eseri veya sadece örnekleme hatası nedeniyle gerçekleşmiş olma olasılığı %5’ten azdır; bu da genellikle p < 0,05 olarak gösterilir.

Grupların arasındaki istatistiksel anlamlılığı hesaplamak için şu formüller kullanılır:

Formüller ve açıklamalar ile doldurulmuş üç sütun ve altı satırda istatistik, açıklama ve formül içeren bir grafik.

*Bir öğrencinin t dağılımı fonksiyonunun altındaki alanın %95'i ortalamanın 1,96 standart sapması dahilinde yer aldığı için, 1,96 %95 güven seviyesi için kullanılan bir sayıdır.

Yukarıdaki örneğe devam ederek ürününüzden memnun olduğunu söyleyen erkeklerin yüzdesinin kadınların yüzdesinden anlamlı derecede yüksek olup olmadığını bulalım.

Diyelim ki, 1000 erkek ve 1000 kadına anket yaptınız ve kadınların %65'ine nazaran erkeklerin %70'inin ürününüzden memnun olduğunu öğrendiniz. %70, %65’ten anlamlı derecede yüksek midir?

Formülleri doldurmak için şu anket verilerini kullanın:

 • p1 (üründen memnun olan erkeklerin yüzdesi) = 0,7
 • p2 (üründen memnun olan kadınların yüzdesi) = 0,65
 • n1 (anket yaptığınız erkek sayısı) = 1000
 • n2 (anket yaptığınız kadın sayısı) = 1000
Formüller ve örnekler ile doldurulmuş iki sütun ve altı satırda formül ve örnekler içeren bir grafik.

Test istatistiğinin mutlak değeri 1,96’dan büyük olduğu için, erkekler ve kadınlar arasındaki fark anlamlıdır. Erkeklerin ürününüzden memnun olması ihtimali, kadınlara kıyasla daha fazladır.

Tüm sorularda istatistiksel anlamlılığı gizlemek için:

 1. Sol kenar çubuğundaki karşılaştırma kuralının sağında bulunan aşağı okunu tıklayın.
 2. Kuralı düzenle düğmesini tıklayın.
 3. Özelliği kapatmak için İstatistiksel anlamlılığı göster seçeneğinin yanındaki geçiş düğmesini tıklayın.
 4. Uygula öğesini tıklayın.

Bir soruda istatistiksel anlamlılığı gizlemek için:

 1. Soru grafiğinin üzerindeki Özelleştir düğmesini tıklayın.
 2. Görüntüleme Seçenekleri sekmesini tıklayın.
 3. İstatistiksel anlamlılık seçeneğinin yanındaki kutunun işaretini kaldırın.
 4. Kaydet düğmesini tıklayın.

İstatistiksel anlamlılığı gösterdiğinizde, satır ve sütunları değiştir görüntüleme seçeneği otomatik olarak etkinleştirilir. Bu görüntüleme seçeneğinin işaretini kaldırırsanız, istatistiksel anlamlılık da devre dışı kalır.