SurveyMonkey

Met SurveyMonkey Audience kunt u enquêtereacties kopen voor enquêtes die u in SurveyMonkey maakt. U kunt zich op respondenten richten op basis van specifieke kenmerken, zoals geslacht, leeftijd, inkomen, dienstverbandstatus en meer, om zo antwoorden te krijgen van de juiste mensen.

Hieronder vindt u informatie over ons beleid inzake aanvaardbaar gebruik. Hiermee zorgt u ervoor dat uw enquête-inhoud aan onze vereisten voldoet en weet u wat u moet doen als uw enquête potentieel beledigende inhoud bevat. Ook bevat het beleid koppelingen naar privacy, vertrouwelijkheid en juridische informatie van SurveyMonkey Audience.

Alle enquêtes die worden verzonden via SurveyMonkey Audience, moeten voldoen aan de SurveyMonkey-gebruiksvoorwaarden en ons beleid inzake aanvaardbaar gebruik . Neem ons beleid door om te waarborgen dat de inhoud van uw enquête voldoet aan onze vereisten. Bijvoorbeeld:

  • Verzamel geen persoonlijke informatie van respondenten
  • Voeg geen aanvullende beloningsstimulansen toe
  • Gebruik SurveyMonkey Audience niet voor marketing of rekrutering
  • Maak geen koppelingen naar inhoud buiten de enquête, waarbij u vervolgens respondenten vraagt terug te keren naar de enquête om vragen hierover te beantwoorden

Soms worden Audience-enquêtes beoordeeld voordat ze van start gaan. Wij starten een enquête niet en kunnen een bestelling die al gaande is tijdelijk stopzetten als wij vaststellen dat de enquête onze beleidsregels schendt. Als we een inhoudgebonden probleem met uw enquête aantreffen, stellen we u in kennis en bieden we u de mogelijkheid om het probleem op te lossen voordat u de bestelling start of hervat.

Als uw enquête het beleid inzake aanvaardbaar gebruik niet schendt, maar wel inhoud bevat die mogelijk vulgair of beledigend is voor sommige mensen, wordt u verzocht een disclaimer op te nemen in een enquête-inleiding. Hierin vertelt u respondenten over wat ze kunnen verwachten in uw enquête. Ook geeft u ze de optie om de enquête af te sluiten. Bijvoorbeeld:

Deze enquête wordt gehouden door een damesblad en bevat aan seks gerelateerde vragen die sommige mensen mogelijk beledigend vinden. Als u niet wilt deelnemen aan deze enquête, kunt u uw browsertabblad of -venster sluiten om deze enquête af te sluiten.

Bron
Beschrijving
Privacy voor panelkopersDe sectie van de SurveyMonkey Contribute-privacyverklaring die van toepassing is op panelkopers.
Beleid inzake aanvaardbaar gebruikControleer het beleid inzake aanvaardbaar gebruik om te waarborgen dat de inhoud van uw enquête voldoet aan onze vereisten.
SurveyMonkey Audience-servicevoorwaardenDe voorwaarden die van toepassing zijn op uw SurveyMonkey Audience-aankoop.

Mogelijk gebruikt u SurveyMonkey Audience om nieuwe concepten of producten te testen voor uw bedrijf. Wij begrijpen dat deze informatie zeer vertrouwelijk van aard kan zijn. Hoewel we niet kunnen garanderen dat respondenten de informatie die ze in uw enquête te zien krijgen niet zullen delen, zijn er bepaalde richtlijnen die u kunt volgen om ervoor te zorgen dat de informatie die u presenteert in uw enquête 1) niet kan worden herleid tot uw merk en 2) uw concurrenten niet zal bereiken.