Het is studenten zeker toegestaan om onderzoek te verrichten via het Momentive-platform, op voorwaarde dat zij zich aan onze gebruiksvoorwaarden houden. Veel studenten gebruiken Momentive om onderzoek te doen voor hun proefschrift of afstudeeropdracht.

Dit Help-artikel beschrijft de potentiële richtlijnen voor het gebruik van Momentive als hulpmiddel voor deelnemers aan enquêteonderzoeken. Dit zijn criteria die de IRB's van de meeste universiteiten aanbevelen bij gebruik van een online-enquêtehulpmiddel voor het verzamelen van gegevens. Het is belangrijk om de goedkeuring van uw Institutional Review Board (institutionele beoordelingsraad) te verkrijgen.

Wij helpen u graag met de goedkeuringen die u nodig hebt om uw onderzoekswerk als student te kunnen doen. Hier is een brief op briefpapier van Momentive die u aan uw IRB kunt voorleggen als bewijs dat u het Momentive-platform mag gebruiken voor het verrichten van uw onderzoek: Permission to Conduct Research Using Momentive (PDF) (Toestemming voor verrichten van onderzoek met Momentive (PDF))

  • Voeg een toestemmingsformulier toe aan de eerste pagina van uw enquête.
  • Momentive legt de tijdstempel van de respondent vast. Dit is met name belangrijk voor respondenten die akkoord zijn gegaan met deelname aan uw enquête.
  • De enquête dient ruimte te bieden aan een optie om niet te antwoorden of een optie die een voorkeur om niet te antwoorden aangeeft. Een enquête waarin een respondent niet kan doorgaan zonder de vraag te beantwoorden, is een schending van het recht van de respondent om informatie voor zich te houden.
  • Aan het einde van de enquête dient de respondent een optie te worden geboden om zich terug te trekken uit de enquête.

Als u een 'covered entity' (gedekte entiteit) bent die wordt gereguleerd door de Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) en als u beschermde gezondheidsinformatie wilt verzamelen in uw gezondheids- en welzijnsenquêtes, raadpleegt u HIPAA-naleving bij Momentive voor meer details.