SurveyMonkey

Het is studenten absoluut toegestaan om onderzoek te verrichten via het SurveyMonkey-platform, op voorwaarde dat zij zich aan onze Gebruiksvoorwaarden houden. Veel studenten gebruiken SurveyMonkey om onderzoek te doen voor hun proefschrift of afstudeeropdracht.

Dit helpartikel beschrijft de potentiële richtlijnen voor het gebruik van SurveyMonkey als hulpmiddel voor deelnemers aan enquêtes. Dit zijn criteria die de IRB's van de meeste universiteiten aanbevelen bij gebruik van een online-enquêtehulpmiddel voor het verzamelen van gegevens. Het is belangrijk om de goedkeuring van uw Institutional Review Board (institutionele beoordelingsraad) te verkrijgen.

Wij helpen u graag met de goedkeuringen die u nodig hebt om uw onderzoekswerk als student te kunnen doen. Hier is een brief op briefpapier van SurveyMonkey die u aan uw IBB kunt voorleggen als bewijs dat u het SurveyMonkey-platform mag gebruiken voor het verrichten van uw onderzoek: Permission to Conduct Research Using SurveyMonkey (PDF) (Toestemming voor verrichten van onderzoek met SurveyMonkey (PDF))

  • Voeg een toestemmingsformulier toe aan de eerste pagina van uw enquête.
  • SurveyMonkey legt de tijdstempel van de respondent vast. Dit is met name belangrijk voor respondenten die akkoord zijn gegaan met deelname aan uw enquête.
  • De enquête dient ruimte te bieden aan een optie om niet te antwoorden of een optie die een voorkeur om niet te antwoorden aangeeft. Een enquête waarin een respondent niet kan doorgaan zonder de vraag te beantwoorden, is een schending van het recht van de respondent om informatie voor zich te houden.
  • Aan het einde van de enquête dient de respondent een optie te worden geboden om zich terug te trekken uit de enquête.

Als u een gedekte entiteit bent die wordt gereguleerd door de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) en als u beschermde gezondheidsinformatie wilt verzamelen in uw enquêtes over gezondheid en welzijn, raadpleegt u HIPAA-conformiteit bij SurveyMonkey voor meer details.