SurveyMonkey
In dit artikel

Met de voortgangsbalken zien respondenten welk deel van de enquête ze hebben voltooid en hoeveel er nog moet worden ingevuld.

De voortgangsbalk inschakelen of uitschakelen:

  1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
  2. Klik in de linkerzijbalk op Opties.
  3. Klik op Voortgangsbalk.
  4. Schakel Voortgangsbalk weergeven in of uit.

U kunt deze instellingen alleen wijzigen als Eén vraag per keer uitgeschakeld is. Is Eén vraag per keer ingeschakeld, dan werkt de voortgangsbalk iets anders. Zie voor meer informatie: Eén vraag per keer

InstellingBeschrijving
PositieDe voortgangsbalk wordt boven of onder aan de pagina weergegeven.
IndelingGeeft het aantal pagina's weer dat tot nu toe is ingevuld of het percentage van de pagina's dat tot nu toe is ingevuld.