SurveyMonkey

Likert-schalen

Een Likert-schaal is een veelgebruikte manier om feedback te krijgen over hoe mensen zich voelen over een onderwerp. De schaal heeft een neutrale optie als middelpunt, zodat u de verschillende maten van overtuiging aan het licht kunt brengen.

Er zijn verschillen kant-en-klare vragen met een Likert-schaal beschikbaar in de Vragenbank. Bijvoorbeeld:

Hoe belangrijk is teamwerk voor uw werkgever?

  • Uitermate belangrijk
  • Zeer belangrijk
  • Redelijk belangrijk
  • Niet erg belangrijk
  • Helemaal niet belangrijk

U kunt een eigen Likert-schaal maken met deze twee vraagtypen:

  • Het vraagtype matrix/beoordelingsschaal stelt u in staat om aangepaste gewichtwaarden toe te kennen aan antwoordkeuzes. Als u een beoordelingsschaal met een enkele rij maakt, ziet de vraag er voor respondenten uit als een meerkeuzevraag. In het onderdeel Analyseren wordt het gewogen gemiddelde voor elke antwoordkeuze weergegeven.
  • Het vraagtype meerkeuzevraag kent automatisch standaardgewichtwaarden toe aan antwoordkeuzes. U kunt de optie voor diepteweergave van uw diagram in Analyseren gebruiken om de gewogen gemiddelden weer te geven.

TIP! Lees ons blog voor meer informatie over aanbevolen procedures en tips voor de Likert-schaal .