SurveyMonkey

Woordwolk

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Een woordwolk is een visuele weergave van de meestgebruikte woorden en zinsdelen uit antwoorden op open vragen in uw enquête.

Deze functie is niet beschikbaar als u gegevens hebt opgeslagen in ons Canadese datacenter. U kunt zien of dit voor u geldt door uw accountgegevens te controleren.

Woordwolkafbeelding met woorden van verschillende grootte over sport.

Een woordwolk toont veelgebruikte belangrijke woorden en zinsdelen die respondenten gebruiken in antwoorden op open vragen. Elke zin in een woordwolk kan 1-5 woorden bevatten.

De woordwolk kan woorden in enkelvoud en meervoud, wisselende tijden en andere soortgelijke woorden en zinsdelen identificeren en deze groeperen voor weergave als één woord. Als reacties bijvoorbeeld de woorden 'lees', 'leest' en 'lezen' bevatten, worden deze in de woordwolk mogelijk gegroepeerd als 'lezen'.

De woordwolk sluit bovendien enkele veelvoorkomende woorden uit om belangrijke woorden in uw reacties te benadrukken. Als bijvoorbeeld 100 mensen het antwoord 'Ik houd van honden' hebben gegeven, wordt 'honden' geïdentificeerd als het belangrijke woord.

 • Uitgesloten woorden
 • Beschikbare talen

Een woordwolk bekijken:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Schuif naar een vraag met een tekstantwoord.
 3. Klik op het tabblad Woordwolk.
 4. Schakel tussen Wolkweergave of Lijstweergave.

Klik op het woord of zinsdeel als u alle antwoorden wilt weergeven die eraan zijn gekoppeld. In de lijstweergave staat hoe vaak een woord of zinsdeel wordt vermeld samen met het antwoordpercentage. Deze informatie is ook te zien als u de muiswijzer op een woord plaatst in de wolkweergave.

Het antwoordpercentage is het percentage antwoorden waarin het woord of het zinsdeel is gevonden (aantal exemplaren ÷ aantal antwoorden). Percentages kunnen samen op meer dan 100% uitkomen, omdat een woord of zinsdeel meerdere keren kan voorkomen in één enkel antwoord.

Betaalde functies: functies voor het aanpassen van woorden zijn alleen bij sommige betaalde abonnementen beschikbaar.

U kunt de weergave van uw woordwolk aanpassen en bepalen welke woorden worden opgenomen. Wijzigingen in uw woordwolk zijn niet van invloed op enquêtereacties.

 • De kleur wijzigen
 • Het lettertype wijzigen
 • De woordfrequentie aanpassen
 • Woorden verbergen
 • Woorden combineren

Exports

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

U kunt een woordwolk exporteren als PNG-afbeeldingsbestand. Eventuele aanpassingen die zijn toegepast op uw woordwolk, worden niet opgenomen in de export.

Een woordwolk exporteren:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête en schuif naar een vraag met tekstantwoorden.
 2. Klik rechtsboven in de hoek van de vraag op Opslaan als.
 3. Selecteer Bestand exporteren.
 4. Klik op Woordwolk.
 5. (Optioneel) Bewerk de bestandsnaam.
 6. Klik op Exporteren.
 7. Klik onder Exports in de linkerzijbalk op de naam van de export om het bestand te downloaden naar uw computer. Exports worden hier 14 dagen lang opgeslagen.