SurveyMonkey

Met weergaveregels zoomt u in op specifieke delen van uw enquêteresultaten. U kiest welke pagina's of vragen u wilt zien en de overige worden verborgen.

U kunt slechts één weergaveregel tegelijk maken.

U kunt als volgt een weergaveregel maken:

  1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
  2. Klik in de sectie Regels van de linkerzijbalk op + Weergeven.
  3. Kies de criteria waarop u zich wilt richten.
  4. Klik op Toepassen. Bovenaan de pagina ziet u het aantal reacties voor uw filter in verhouding tot het totale aantal reacties dat u hebt ontvangen.

Klik in de sectie Regels van de linkerzijbalk op het pictogram Meer (...) naast een weergaveregel om deze te deactiveren, bewerken, hernoemen of verwijderen. U kunt een weergaveregel niet kopiëren.

Een groen vinkje ✅ naast een filter betekent dat de regel actief is. Klik op de naam van de regel om deze in of uit te schakelen.

U kunt uw resultaten exporteren met toegepaste regels of delen met anderen.

U kunt meerdere regels samen opslaan als een weergave. Zo hebt u meteen toegang tot verschillende secties van uw gegevens.