Het aantal respondenten dat u nodig hebt berekenen

Artikel

Het aantal respondenten dat u nodig hebt berekenen

Het aantal respondenten dat u nodig hebt, is afhankelijk van uw enquêtedoelen en de gewenste betrouwbaarheid van uw resultaten. Hoe betrouwbaarder de resultaten moeten zijn, des te kleiner is de te accepteren foutmarge.

U kunt het aantal respondenten dat u nodig hebt (ook wel uw 'steekproefgrootte' genoemd) berekenen met onze calculator voor de steekproefgrootte.

Tip: als u een gegarandeerd aantal respondenten nodig hebt, kunt u enquêtereacties kopen bij SurveyMonkey Audience. U geeft het aantal reacties op dat u nodig hebt en wij gebruiken uw doelcriteria om respondenten voor u te vinden.

Definities

U moet de volgende informatie hebben om uw steekproefgrootte te berekenen:

  • Omvang populatie
  • Foutmarge
  • Betrouwbaarheidsniveau
  • Percentagewaarde

De steekproefgrootte berekenen

Bereken binnen enkele seconden het aantal respondenten dat u nodig hebt met onze calculator voor de steekproefgrootte. Als u de berekening van de steekproefgrootte liever handmatig uitvoert, gebruikt u de volgende formule:

Statistiek
Beschrijving
NOmvang populatie
eFoutmarge (als decimaal)
zBetrouwbaarheidsniveau (als een z-score)
pPercentagewaarde (als decimaal)

Voorgestelde steekproefgrootten

Hieronder vindt u een tabel met gesuggereerde populatiegrootten per foutmarge bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Wij hebben de bovenstaande formule gebruikt om de gesuggereerde steekproefgrootten te berekenen. In sommige gevallen hebben we de steekproefgrootte afgerond op de dichtstbijzijnde 5 of 10. Gebruik ons hulpmiddel Steekproefgrootte berekenen voor een nauwkeurigere berekening.

Omvang populatieSteekproefgrootte
per foutmarge
Steekproefgrootte
per foutmarge
Steekproefgrootte
per foutmarge
 ±3%±5%±10%
$ 50034522080
1.00052528590
3000810350100
5000910370100
10.0001.000385100
100.000+1100400100

Voorbeeld voor de steekproefgrootte

U verstuurt een enquête met een Ja/Nee-vraag waarbij u vraagt of ouders van kinderen op uw school vóór een verlengde schooldag zijn.

Het totale aantal ouders (uw populatieomvang) is 10.000 en u neemt genoegen met een foutmarge van ±10%. Bij gebruik van de bovenstaande tabel ziet u dat u ten minste 100 personen nodig hebt om uw enquête in te vullen.

70% van de 100 ondervraagde ouders antwoordde dat zij vóór een verlengde schooldag zijn. Dit betekent dat u ervan kunt uitgaan dat als alle 10.000 ouders de enquête zouden beantwoorden, tussen 60% en 80% vóór een verlengde schooldag zou zijn.

Hoeveel mensen moet ik vragen om mee te doen aan mijn enquête?

Uw reactiepercentage kan van invloed zijn op het aantal mensen naar wie u de enquête stuurt. Hoe hoger het reactiepercentage, des te minder mensen u hoeft te vragen om deel te nemen aan uw enquête.

Als u bijvoorbeeld 100 respondenten nodig hebt en verwacht dat 25% van de mensen die u hebt uitgenodigd om uw enquête in te vullen dit daadwerkelijk zal doen, dan moet u 400 mensen uitnodigen om uw enquête in te vullen.

Als u het aantal personen wilt berekenen dat u moet uitnodigen voor de enquête op basis van uw verwachte reactiepercentage, gebruikt u de volgende vergelijking:

Benodigde respondenten

Vul het aantal mensen in dat u nodig hebt om uw enquête te beantwoorden

÷ Reactiepercentage

Deel door het verwachte reactiepercentage (gebruik 25 voor 25%, sla stap 3 over als u 0,25 gebruikt)

X 100

Vermenigvuldig vervolgens met 100 (om rekening te houden met het gebruik van een percentage in plaats van een decimaal bij stap 2)