Artikel

Momentive en privacyrechten

Momentive voldoet aan toepasselijke privacyvoorschriften, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de California Consumer Privacy Act (CCPA). Onze functies helpen u bij naleving.

Klanten en enquêtedeelnemers van SurveyMonkey kunnen hun rechten uitoefenen onder privacywetgeving. Wij doen ons best om klanten te helpen bij het voldoen aan aanvragen die ze van respondenten zouden kunnen krijgen.

Als u in de EU bent, kunt u een gegevensverwerkingsovereenkomst met Momentive afsluiten. Woont u in Californië, dan vult u dit formulier in om een exemplaar te ontvangen van onze CCPA-bijlage.

Rechten onder privacywetgeving

U kunt mogelijk de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw gegevens:

  • Recht op inzage: kom te weten welk type persoonlijke informatie over u wordt bewaard en vraag om een exemplaar van deze informatie.
  • Recht op rectificatie: vraag of uw informatie kan worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
  • Recht op overdracht van gegevens: ontvang een exemplaar van de informatie die u in het kader van het contract hebt verstrekt, zodat u die informatie naar een andere organisatie kunt sturen.
  • Recht op beperkt gebruik: vraag of uw persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden niet meer wordt gebruikt, bijvoorbeeld als u denkt dat uw persoonlijke informatie onjuist is of voor een onwettig doel wordt gebruikt.
  • Recht op bezwaar: maak bezwaar tegen het gebruik van uw informatie (die door een partij voor een legitiem doel wordt verwerkt) en vraag of uw persoonlijke informatie kan worden verwijderd.
  • Recht op verwijdering (ook bekend als het recht om te worden vergeten) : in bepaalde gevallen kunt u verzoeken dat uw persoonlijke informatie verwijderd wordt.

Accounteigenaars

Accounteigenaars kunnen individuele makers van enquêtes zijn of organisaties met een SurveyMonkey-account dat meerdere gebruikers telt. U kunt een deel van uw gegevens rechtstreeks in uw account bekijken, bewerken en verwijderen. Neem contact met ons op om uw rechten uit te oefenen.

Met deze artikelen kunt u uw persoonlijke gegevens beter beheren in SurveyMonkey:

Mensen met een SurveyMonkey-account binnen of buiten de EU moeten reageren op aanvragen van mensen die gebruik willen maken van hun privacyrechten.

Het is de verantwoordelijkheid van accounthouders om te zorgen dat enquêtes die ze verzenden, voldoen aan privacywetgeving. Lees meer over aanbevolen procedures voor gegevensverzameling en privacy.

Respondenten en panelleden

Enquêterespondenten en panelleden zijn mensen die hebben deelgenomen aan een enquête van een accounteigenaar. Als u een respondent of een panellid met een aanvraag bent, moet u contact opnemen met de accounthouder die u de enquête heeft gestuurd. De accounthouder is verantwoordelijk voor het bewerken, verwijderen of opsturen van uw reacties.

Kunt u de eigenaar van het account niet bereiken, neem dan contact met ons op met de volgende informatie:

  • De enquêtekoppeling, de uitnodiging per e-mail of de webpagina die u hebt gebruikt voor de enquête
  • De datum en het tijdstip waarop u bij benadering de enquête hebt ingevuld
  • Uw naam en e-mailadres
  • Reacties die u hebt toegevoegd waaruit uw identiteit kan worden afgeleid

We zijn niet de beheerder van reactiegegevens die u verzamelt. Daarom kunnen we dit type aanvragen niet rechtstreeks afhandelen. We helpen u wel in contact te komen met de accounthouder.

Sitebezoekers

Iedereen die een bezoek brengt aan een webpagina van Momentive, is een sitebezoeker. Sitebezoekers kunnen persoonlijke gegevens die over hen zijn opgeslagen verwijderen door cookies te wissen, zich uit te schrijven voor cookies en zich af te melden voor marketingberichten.

Andere vormen van communicatie

Als u per mail of via andere niet vermelde kanalen met Momentive hebt gecommuniceerd en u uw rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op. We kunnen u vragen om verificatie van uw identiteit en om informatie over de berichten die we van u hebben ontvangen om aan uw aanvraag te voldoen.

Gegevensaanvragen afhandelen

Hoe accounthouders kunnen voldoen aan gegevensaanvragen

Als accounthouder moet u reageren op aanvragen van mensen die gebruik willen maken van hun rechten. Momentive is niet de beheerder van reactiegegevens. Daarom kunnen we deze aanvragen niet rechtstreeks voor u afhandelen. We helpen u wel bij het voldoen aan aanvragen die u van respondenten zou kunnen krijgen.

Met deze artikelen kunt u de gegevensverzoeken van respondenten beter beheren:

Neem contact met ons op als niet kunt voldoen aan het verzoek van een respondent met de bovenstaande informatie.

Hoe Momentive voldoet aan gegevensaanvragen

Als u uw rechten met de bovenstaande informatie niet kunt uitoefenen of als u uw recht om te worden vergeten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op. We beantwoorden verzoeken binnen 30 dagen. Het kan wel meer tijd kosten om aan uw verzoek te voldoen. We houden u via e-mail op de hoogte.

Als u zich in de Europese Unie bevindt en niet tevreden bent over hoe we met uw aanvraag zijn omgegaan, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Als u zich in de Europese Unie bevindt, kunt u op de ODPC-website zoeken naar uw plaatselijke autoriteit. Onze Europese entiteit is Momentive Europe UC, gevestigd in Ierland onder toezicht van het Ierse kantoor van de Data Protection Commissioner.