Artikel

Enquêtes openen en sluiten

Nadat u uw enquête hebt ontworpen, maakt u een verzamelprogramma om de enquête te verzenden en reacties te verzamelen. De status van uw verzamelprogramma geeft aan of de enquête open of gesloten is voor deelnemers.

De verzamelprogrammastatus controleren

In de sectie Reacties verzamelen van de enquête kunt u de status bekijken van een verzamelprogramma dat u gebruikt:

StatusDescription
OpenMensen kunnen uw enquête invullen als u deze met hen deelt. Als mensen problemen melden bij het openen van uw enquête, leest u onze tips voor probleemoplossing.
GeslotenMensen kunnen uw enquête niet invullen. Als ze proberen de enquête te openen, zien ze uw bericht voor een gesloten enquête.
ConceptMensen kunnen uw enquête niet invullen omdat het verzamelprogramma nog niet helemaal is ingesteld. Klik op de naam van het te voltooien verzamelprogramma. Verzamelprogramma’s voor e-mailuitnodigingen worden als concept getoond totdat u een bericht verzendt of plant.

Tip: gebruik meerdere verzamelprogramma’s om uw resultaten in te delen. Maak bijvoorbeeld een verzamelprogramma om uw enquête te testen en een ander verzamelprogramma om deze naar uw enquêtedeelnemers te verzenden. Vervolgens kunt u een filter maken om testreacties uit te sluiten van uw resultaten.

Een enquête openen en sluiten

Een enquête openen

Als u uw enquête wilt delen, maakt u een verzamelprogramma. Een verzamelprogramma is een manier om uw enquête te delen.

Uw enquête openen:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Maak een verzamelprogramma en controleer zorgvuldig de verzamelprogrammaopties.
 3. Verzend uw enquête. De verzamelprogrammastatus is standaard Open.

Een enquête opnieuw openen

U kunt een enquête altijd opnieuw openen via de sectie Reacties verzamelen van uw enquête. De verzamelprogrammastatus werkt als een schakeloptie. Als u erop klikt, kunt u het verzamelprogramma openen of sluiten.

Een enquête opnieuw openen:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de status Gesloten naast het verzamelprogramma dat u wilt openen.
 3. Klik op Verzamelprogramma openen.
 4. Verzend uw enquête.

Een enquête afsluiten

Als u geen reacties meer wilt verzamelen en wilt voorkomen dat mensen toegang hebben tot uw enquête, sluit u uw verzamelprogramma.

Een verzamelprogramma sluiten:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op Openen in de statuskolom.
 3. Het bericht over een gesloten enquête wordt getoond bij respondenten die de enquête proberen te openen.
 4. Klik op Voorbeeld weergeven en testen om te bekijken hoe de pagina over een gesloten enquête er uitziet.
 5. Klik op Verzamelprogramma sluiten.
 6. Herhaal dit voor elk verzamelprogramma dat u gebruikt om de enquête volledig uit te schakelen.

TIP! Sluit een verzamelprogramma automatisch door een einddatum en -tijd of reactielimieten te gebruiken.

Het bericht voor een gesloten enquête aanpassen

Bericht over gesloten enquête

Als een verzamelprogramma is gesloten, ziet iedereen die de enquête probeert te openen een pagina voor een gesloten enquête. U kunt het bericht op die pagina handmatig aanpassen wanneer u uw verzamelprogramma sluit of wanneer u deze instelt om te sluiten op een einddatum en -tijd of bij een bepaalde reactielimiet.

Het bericht over een gesloten enquête kan uitsluitend worden opgesteld in tekst zonder opmaak. Het gebruik van HTML voor het indelen van het bericht is niet mogelijk.

SurveyMonkey-branding verwijderen

Branding verbergen (de pagina Enquête gesloten)

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Als u SurveyMonkey-branding wilt verwijderen van een pagina over een gesloten enquête, gebruikt u de URL voor eigen merkgebruik (research.net).

Meerdere verzamelprogramma’s beheren

U kunt via meerdere verzamelprogramma’s reacties verzamelen van verschillende groepen mensen of via verschillende kanalen.

Alle reacties worden gecombineerd in de sectie Resultaten analyseren van uw enquête. U kunt filters maken om op verzamelprogramma weer te geven en te vergelijken.

Houd rekening met het volgende als u meerdere verzamelprogramma’s gebruikt voor dezelfde enquête:

 • U moet elk verzamelprogramma apart sluiten als u volledig wilt stoppen met het verzamelen van reacties voor uw enquête.
 • Het bericht over een gesloten enquête kan voor elk verzamelprogramma apart worden aangepast.
 • Andere verzamelprogramma's worden niet gesloten als u één verzamelprogramma sluit.

Problemen met verzamelprogramma’s oplossen

Bekijk deze veelvoorkomende problemen die soms optreden als u verzamelprogramma’s opent of sluit.

Ik heb mijn verzamelprogramma gesloten, maar ik ontvang nog steeds reacties op mijn enquête

Het kan zijn dat er nog een ander verzamelprogramma open is. Als u meerdere verzamelprogramma’s voor dezelfde enquête hebt, moet u elk verzamelprogramma apart sluiten om de enquête volledig uit te schakelen.

Ik heb mijn verzamelprogramma gesloten, maar mijn geplande bericht is nog steeds in behandeling

Als u uw verzamelprogramma hebt gesloten, houden eventueel wachtende berichten de status van in behandeling en worden deze niet verzonden. U kunt de planning van deze berichten niet opheffen en u kunt ze niet verwijderen.

Als u een bericht wilt verzenden, opent u het verzamelprogramma en plant u een nieuw bericht. Nadat iedereen de enquête heeft ingevuld en alle berichten zijn verzonden, sluit u het verzamelprogramma opnieuw.

Ik kan mijn enquête niet opnieuw openen

Controleer of u een einddatum en -tijd of een reactielimieten hebt ingesteld voor uw verzamelprogramma. Als dat zo is, moet u de datum verlengen of het maximale aantal reacties verhogen in de instellingen van het verzamelprogramma voordat u uw enquête opnieuw kunt openen.