m

SurveyMonkey en de AVG-naleving

SurveyMonkey voldoet aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en onze voorzieningen helpen u bij de naleving.

De AVG is ingegaan op 25 mei 2018. Deze verordening standaardiseert de wetgeving voor gegevensprivacy in de Europese Unie (EU). U hebt het recht om uw AVG-rechten uit te oefenen. Wij doen ons best om klanten te helpen bij het voldoen aan aanvragen die u van uw respondenten zou kunnen krijgen.

TIP! Ga een Overeenkomst voor gegevensverwerking aan met SurveyMonkey.

Ga naar...

 

Overzicht AVG

Rechten

Onder de AVG kunnen betrokkenen in de EU gebruikmaken van de volgende rechten:

 • Recht op inzage: Kom te weten welk type persoonlijke informatie over u wordt bewaard en vraag om een exemplaar van deze informatie.
 • Recht op rectificatie: Vraag of uw informatie kan worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Ontvang een exemplaar van de informatie die u in het kader van het contract hebt verstrekt, zodat u die informatie naar een andere organisatie kunt sturen.
 • Recht op beperking van gebruik: Vraag of uw persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden niet meer wordt gebruikt, bijvoorbeeld als u meent dat uw persoonlijke informatie onjuist is of voor een onwettig doel wordt gebruikt.
 • Recht op bezwaar: Maak bezwaar tegen het gebruik van uw informatie (die door een partij voor een legitiem doel wordt verwerkt) en vraag of uw persoonlijke informatie kan worden verwijderd.
 • Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten): Vraag of uw informatie kan worden bijgewerkt of gecorrigeerd.

Rollen

Gegevensbeheerders bepalen hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt, terwijl gegevensverwerkers de persoonlijke gegevens verwerken namens de gegevensbeheerder. Betrokkenen zijn de personen van wie de persoonlijke gegevens worden verzameld of gebruikt.

Gegevensbeheerders binnen of buiten de EU moeten verplicht reageren op verzoeken van betrokkenen in de EU die gebruik willen maken van hun AVG-rechten.

 • Accounteigenaars zijn de gegevensbeheerder van de reactiegegevens die ze verzamelen, terwijl SurveyMonkey de gegevensverwerker is van deze gegevens.
 • SurveyMonkey is gegevensbeheerder van een zeer beperkte selectie gegevens van respondenten. We kunnen zaken als cookiegegevens en IP-adressen voor de specifieke doeleinden gebruiken die in ons privacybeleid worden beschreven.
 • Voor betrokkenen zoals accounteigenaars en sitebezoekers is SurveyMonkey de gegevensbeheerder van persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan namen, e-mailadressen en digitale identificatiemiddelen (waaronder cookie-ID's, IP-adressen en meer). In ons privacybeleid vindt u een gedetailleerde beschrijving van de gegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoelang we deze bewaren.

 

Accounteigenaars

Accounteigenaars kunnen individuele makers van enquêtes zijn of organisaties met een SurveyMonkey-account dat meerdere gebruikers telt. U kunt een deel van uw gegevens rechtstreeks in uw account bekijken, bewerken en verwijderen. Neem contact met ons op om uw rechten onder de AVG uit te oefenen.

Met deze artikelen kunt u uw persoonlijke gegevens beter beheren:

Als u uw account verwijdert, worden misschien niet alle persoonlijke gegevens van SurveyMonkey verwijderd. Als u uw recht om te worden vergeten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op, zodat we kunnen helpen.

Eigenaars van een SurveyMonkey-account binnen of buiten de EU moeten verplicht reageren op AVG-verzoeken van betrokkenen in de EU die gebruik willen maken van hun rechten.

Het is de verantwoordelijkheid van accounthouders om te zorgen dat enquête op de vereiste manier voldoen aan de AVG. We stellen functies voor om reacties anoniem te maken, zodat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld, en om respondenten te informeren over hoe u van plan bent om enquêtegegevens te gebruiken door toevoeging van een instemmingsverklaring. We adviseren u om zelf juridisch advies in te winnen over het voldoen aan de AVG.

 

Respondenten en panelleden

Enquêterespondenten en panelleden zijn mensen die hebben deelgenomen aan een enquête van een accounteigenaar. Neem contact op met de accounteigenaar die verantwoordelijk is voor het bewerken, verwijderen of opsturen van uw reacties.

Kunt u de eigenaar van het account niet bereiken, neem dan contact met ons op met de volgende informatie:

 • De enquêtekoppeling, de uitnodiging per e-mail of de webpagina die u hebt gebruikt voor de enquête
 • De datum en het tijdstip waarop u bij benadering de enquête hebt ingevuld
 • Uw naam en e-mailadres
 • Reacties die u hebt toegevoegd waaruit uw identiteit kan worden afgeleid

SurveyMonkey is niet de beheerder van reactiegegevens. Daarom kunnen we dit type AVG-aanvragen niet rechtstreeks afhandelen. We helpen u wel om de accounteigenaar te vinden en om u met hem/haar in contact te brengen.

 

Sitebezoekers

Iedereen die een bezoek brengt aan een webpagina van SurveyMonkey, is een sitebezoeker. Sitebezoekers kunnen persoonlijke gegevens die we mogelijk over ze hebben opgeslagen altijd verwijderen door cookies te wissen, zich uit te schrijven voor cookies en zich af te melden voor marketingberichten.

Andere vormen van communicatie

Als u per mail of via andere hier niet vermelde kanalen met SurveyMonkey hebt gecommuniceerd en u uw AVG-rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op. We kunnen u vragen om verificatie van uw identiteit en om informatie over de berichten die we van u hebben ontvangen om aan uw aanvraag te voldoen.

 

AVG-aanvragen afhandelen

Hoe accounteigenaars kunnen voldoen aan AVG-verzoeken

Als accounteigenaar moet u verplicht reageren op verzoeken van betrokkenen in de EU die gebruik willen maken van hun AVG-rechten. SurveyMonkey is niet de gegevensbeheerder van reactiegegevens. Daarom kunnen we deze verzoeken niet rechtstreeks voor u afhandelen. We helpen u wel bij het voldoen aan verzoeken die u van uw respondenten zou kunnen krijgen.

Met deze artikelen kunt u de gegevensverzoeken van respondenten beter beheren:

Neem contact met ons op als niet kunt voldoen aan een aan de AVG gerelateerd verzoek van een respondent met behulp van de bovenstaande informatie.

Hoe SurveyMonkey voldoet aan AVG-verzoeken

Als u als EU-ingezetene uw AVG-rechten met de bovenstaande informatie niet kunt uitoefenen of als u uw recht om te worden vergeten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op. We beantwoorden verzoeken binnen 30 dagen. Het kan wel meer tijd kosten om aan uw verzoek te voldoen. We houden u per e-mail op de hoogte.

Als u niet tevreden bent met hoe we uw verzoek hebben afgehandeld, kunt u via de ODPC-website contact opnemen met uw plaatselijke toezichthouder op gegevensbescherming. Onze Europese entiteit is SurveyMonkey Europe UC, gevestigd in Ierland onder toezicht van het Ierse kantoor van de Data Protection Commissioner.

Op 25 mei 2018 werd de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. U hebt het recht om uw AVG-rechten uit te oefenen. Wij zullen klanten helpen bij het voldoen aan aanvragen die u van uw respondenten zou kunnen krijgen.

Ontvang antwoorden