m

Woordcloud

Een woordcloud is een visuele weergave van de meestgebruikte woorden en zinsdelen uit antwoorden op open vragen in uw enquête.

Ga naar...

 

Hoe het werkt

Een woordcloud toont de meestgebruikte woorden en zinsdelen die respondenten gebruiken in antwoorden op open vragen. U hebt ten minste vijf reacties op een vraag nodig om een woordcloud te kunnen bekijken. Elk zinsdeel in een woordcloud kan 1-5 woorden bevatten.

De woordcloud kan woorden in enkelvoud en meervoud, wisselende tijden en andere soortgelijke woorden en zinsdelen identificeren en deze groeperen voor weergave als één woord. Als reacties bijvoorbeeld de woorden 'lees', 'leest' en 'lezen' bevatten, worden deze in de woordcloud mogelijk gegroepeerd als 'lezen'.

De woordcloud sluit bovendien enkele veelvoorkomende woorden uit om belangrijke woorden in uw reacties te benadrukken. Als bijvoorbeeld 100 mensen het antwoord Ik houd van honden hebben gegeven, wordt honden geïdentificeerd als het belangrijke woord.

Uitgesloten woorden:

aan, aangaande, aangezien, achte, achter, achterna, af, afgelopen, al, aldaar, aldus, alhoewel, alias, alle, allebei, alleen, alles, als, alsnog, altijd, altoos, ander, andere, anders, anderszins, beetje, behalve, behoudens, beide, beiden, ben, beneden, bent, bepaald, betreffende, bij, bijna, bijv, binnen, binnenin, blijkbaar, blijken, boven, bovenal, bovendien, bovengenoemd, bovenstaand, bovenvermeld, buiten, bv, daar, daardoor, daarheen, daarin, daarna, daarnet, daarom, daarop, daaruit, daarvanlangs, dan, dat, de, deden, deed, der, derde, derhalve, dertig, deze, dhr, die, dikwijls, dit, doch, doe, doen, doet, door, doorgaand, drie, duizend, dus, echter, een, eens, eer, eerdat, eerder, eerlang, eerst, eerste, eigen, eigenlijk, elk, elke, en, enig, enige, enigszins, enkel, er, erdoor, erg, ergens, etc, etcetera, even, eveneens, evenwel, gauw, ge, gedurende, geen, gehad, gekund, geleden, gelijk, gemoeten, gemogen, genoeg, geweest, gewoon, gewoonweg, haar, haarzelf, had, hadden, hare, heb, hebben, hebt, hedden, heeft, heel, hem, hemzelf, hen, het, hetzelfde, hier, hierbeneden, hierboven, hierin, hierna, hierom, hij, hijzelf, hoe, hoewel, honderd, hun, hunne, ieder, iedere, iedereen, iemand, iets, ik, ikzelf, in, inderdaad, inmiddels, intussen, inzake, is, ja, je, jezelf, jij, jijzelf, jou, jouw, jouwe, juist, jullie, kan, klaar, kon, konden, krachtens, kun, kunnen, kunt, laatst, later, liever, lijken, lijkt, maak, maakt, maakte, maakten, maar, mag, maken, me, meer, meest, meestal, men, met, mevr, mezelf, mij, mijn, mijnent, mijner, mijzelf, minder, miss, misschien, missen, mits, mocht, mochten, moest, moesten, moet, moeten, mogen, mr, mrs, mw, na, naar, nadat, nam, namelijk, nee, neem, negen, nemen, nergens, net, niemand, niet, niets, niks, noch, nochtans, nog, nogal, nooit, nu, nv, of, ofschoon, om, omdat, omhoog, omlaag, omstreeks, omtrent, omver, ondanks, onder, ondertussen, ongeveer, ons, onszelf, onze, onzeker, ooit, ook, op, opnieuw, opzij, over, overal, overeind, overige, overigens, paar, pas, per, precies, recent, redelijk, reeds, rond, rondom, samen, sedert, sinds, sindsdien, slechts, sommige, spoedig, steeds, tamelijk, te, tegen, tegenover, tenzij, terwijl, thans, tien, tiende, tijdens, tja, toch, toe, toen, toenmaals, toenmalig, tot, totdat, tussen, twee, tweede, u, uit, uitgezonderd, uw, vaak, vaakwat, van, vanaf, vandaan, vanuit, vanwege, veel, veeleer, veertig, verder, verscheidene, verschillende, vervolgens, via, vier, vierde, vijf, vijfde, vijftig, vol, volgend, volgens, voor, vooraf, vooral, vooralsnog, voorbij, voordat, voordezen, voordien, voorheen, voorop, voorts, vooruit, vrij, vroeg, waar, waarom, waarschijnlijk, wanneer, want, waren, was, wat, we, wederom, weer, weg, wegens, weinig, wel, weldra, welk, welke, werd, werden, werder, wezen, whatever, wie, wiens, wier, wij, wijzelf, wil, wilden, willen, word, worden, wordt, zal, ze, zei, zeker, zelf, zelfde, zelfs, zes, zeven, zich, zichzelf, zij, zijn, zijne, zijzelf, zo, zoals, zodat, zodra, zonder, zou, zouden, zowat, zulk, zulke, zullen, zult

Beschikbare talen

Woordclouds zijn beschikbaar in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Nederlands, Frans, Russisch, Italiaans, Deens, Fins, Hongaars, Noors, Roemeens en Zweeds

 

Een woordcloud bekijken

Een woordcloud bekijken:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Schuif naar een vraag met een tekstantwoord.
 3. Klik op het tabblad Woordcloud.
 4. Schakel tussen Cloudweergave of Lijstweergave.

Klik op het woord of zinsdeel als u alle antwoorden wilt weergeven die eraan zijn gekoppeld In de lijstweergave staat hoe vaak een woord of zinsdeel wordt vermeld samen met het antwoordpercentage. Deze informatie is ook te zien als u de muiswijzer op een woord plaatst in de cloudweergave.

Het antwoordpercentage is het percentage antwoorden waarin het woord of het zinsdeel is gevonden (aantal exemplaren ÷ aantal antwoorden). Percentages kunnen samen op meer dan 100% uitkomen, omdat een woord of zinsdeel meerdere keren kan voorkomen in één enkel antwoord.

 

Een woordcloud aanpassen

U kunt de weergave van uw woordcloud aanpassen en bepalen welke woorden worden opgenomen. Wijzigingen in uw woordcloud zijn niet van invloed op enquêtereacties.

Vormgeving aanpassen

Bètafuncties: Functies voor het aanpassen van de vormgeving zijn bètafuncties die slechts voor sommige klanten beschikbaar zijn. Alleen met een betaald abonnement kunt u de vormgeving van woordclouds aanpassen.
De kleur wijzigen

U kunt de kleur van één woordcloud of die van alle woordclouds in een enquête wijzigen.

De kleur wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Woordcloud op Cloudweergave.
 2. Klik op Aanpassen.
 3. Ga naar het tabblad Kleur.
 4. Kies een weergavetype:
  • Meerdere kleuren: Selecteer een vooraf ingesteld kleurenpalet.
  • Eén kleur: Selecteer een kleur of voer een hexcode in om een kleur te selecteren.
 5. (Optioneel) Selecteer Toepassen op alle woordclouds in de enquête.
 6. Klik op Opslaan.
Het lettertype wijzigen

U kunt de kleur van één woordcloud of die van alle woordclouds in een enquête wijzigen.

Het lettertype wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Woordcloud op Cloudweergave.
 2. Klik op Aanpassen.
 3. Ga naar het tabblad Lettertype.
 4. Gebruik het vervolgkeuzemenu om een lettertype te selecteren.
 5. (Optioneel) Selecteer Toepassen op alle woordclouds in de enquête.
 6. Klik op Opslaan.

Woorden aanpassen

Bètafuncties: Functies voor het aanpassen van woorden bevinden zich momenteel in de bètafase en zijn maar bij enkele betaalde abonnementen beschikbaar.
De woordfrequentie aanpassen

U kunt aanpassen hoe woorden worden weergegeven op basis van hun frequentie. U kunt bijvoorbeeld instellen dat u woorden wilt uitsluiten die minder dan tien keer of meer dan 100 keer voorkomen in uw tekstantwoorden.

Het woordfrequentiebereik aanpassen:

 1. Klik op het tabblad Woordcloud op Cloudweergave.
 2. Klik op Aanpassen.
 3. Ga naar het tabblad Bereik.
 4. Verplaats de uiteinden van de schuifregelaar.
 5. Klik op Opslaan.
Woorden verbergen

U kunt woorden verbergen zodat ze niet voorkomen in de woordcloud van een vraag of in alle woordclouds van een enquête.

Een woord verbergen

 1. Klik op het tabblad Woordcloud op Verborgen woorden.
 2. Voer de woorden in die u wilt verbergen en scheid deze telkens met een komma.
 3. (Optioneel) Selecteer Verbergen in alle woordclouds in deze enquête.
 4. Klik op Toepassen.

Als u een woord weer in uw woordcloud wilt weergeven, klikt u op Verborgen woorden en verwijdert u het woord uit de lijst.

Woorden combineren

U kunt woorden combineren en deze in uw woordcloud weergeven als een aangepast woord.

De woorden 'rennen', 'joggen' en 'fietsen' kunnen bijvoorbeeld worden gecombineerd tot 'lichaamsbeweging' in uw woordcloud.

Woorden combineren:

 1. Klik op het tabblad Woordcloud op Lijstweergave.
 2. Klik op de pijl omlaag links van een van de woorden die u wilt combineren.
 3. Selecteer Combineren met...
 4. Selecteer de afzonderlijke woorden die u wilt combineren.
 5. Voer een nieuw label in voor de gecombineerde woorden. Dit label wordt weergegeven in uw woordcloud.
 6. Klik op Opslaan.

Nadat u woorden hebt gecombineerd, verschijnt er een koppelingspictogram naast het nieuwe woord in de lijstweergave. Klik op de pijl naast een gecombineerd woord en selecteer Gecombineerde woorden bewerken of Gecombineerde woorden splitsen als u gecombineerde woorden wilt beheren.

 

Een woordcloud exporteren

U kunt een woordcloud exporteren als PNG-afbeeldingsbestand. Eventuele aanpassingen die zijn toegepast op uw woordcloud, worden niet opgenomen in de export.

Een woordcloud exporteren:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête en schuif naar een vraag met tekstantwoorden.
 2. Klik rechtsboven in de hoek van de vraag op Opslaan als.
 3. Selecteer Bestand exporteren.
 4. Klik op Woordcloud.
 5. (Optioneel) Bewerk de bestandsnaam.
 6. Klik op Exporteren.
 7. Klik onder Exports in de linkerzijbalk op de naam van de export om het bestand te downloaden naar uw computer. Exports worden hier 14 dagen lang opgeslagen.
Geef met een woordcloud de meestgebruikte woorden en zinsdelen uit uw enquêtereacties visueel weer.

Ontvang antwoorden