m

A/B-tests (willekeurige toewijzing)

Met onze functie voor A/B-tests kunt u verschillende versies van een vraag, afbeelding of vrijstaande tekst weergeven en de percentages van uw respondenten instellen die elke variant te zien krijgen. Bij de analyse van uw resultaten kunt u beoordelen hoe de verschillende stimuli de reacties hebben beïnvloed.

Een A/B-test opstellen

Stel uw A/B-test samen op de pagina Enquête ontwerpen.

A/B-test met afbeelding

Bij A/B-tests met een afbeelding kunt u verschillende afbeeldingen weergeven aan verschillende sets van respondenten. De afbeelding is onafhankelijk van eventuele vragen, dus u kunt vervolgvragen toevoegen die over de afbeelding gaan. U kunt maximaal 20 afbeeldingsvariaties op één A/B-testvraag met afbeelding toevoegen.

Een A/B-test met afbeelding toevoegen:

 1. Sleep een A/B-test met afbeelding vanuit de sectie Opbouwen van de linkerzijbalk naar de gewenste positie in de enquête.
 2. Upload een afbeelding voor elke variabele of voeg een afbeelding toe via een URL.
 3. (Optioneel) U kunt de volgende labels aan uw variabele toevoegen:
  • Afbeeldingslabel: Bij enquêtedeelnemers wordt deze tekst bij de afbeelding weergegeven.
  • Variabelelabel: Dit bepaalt welk label bij uw afbeelding wordt weergegeven in de sectie Resultaten analyseren. Enquêtedeelnemers krijgen deze tekst niet te zien.
  • Beschrijvende tekst (alt-tekst): Tekst die uw afbeelding toegankelijk maakt voor mensen die een schermlezer gebruiken. Deze wordt niet weergegeven op de enquêtepagina.
 4. Klik op + om een andere variabele toe te voegen, indien nodig.
A/B-test voor tekst

Met A/B-tests voor tekst kunt u varianten van vrijstaande tekst weergeven aan verschillende sets van respondenten. De tekst is onafhankelijk van eventuele vragen, dus u kunt vervolgvragen toevoegen waarin respondenten wordt gevraagd te verwijzen naar de tekst. U kunt maximaal 20 variaties op één tekstvraag voor een A/B-test toevoegen.

Een A/B-test voor tekst toevoegen:

 1. Sleep via de sectie Opbouwen van de linkerzijbalk Tekst A/B-test in uw enquête.
 2. Voer in de tekstvelden A en B de twee varianten weer die u wilt weergeven aan respondenten.
 3. Klik op + om een andere variabele toe te voegen, indien nodig.
A/B-test voor vraagtekst

Met A/B-tests voor vraagtekst kunt u tot 20 varianten van vraagtekst weergeven aan verschillende sets van respondenten.

Een A/B-test voor vraagtekst inschakelen:

 1. Klik op een vraag om deze te bewerken. Of voeg een nieuwe vraag toe aan uw enquête.
 2. Klik op het tabblad Opties.
 3. Klik op Vraagtekst A/B-test (willekeurige toewijzing).
 4. Ga naar het tabblad Bewerken.
 5. Voer in het veld A de vraagtekst in voor de eerste variabele.
 6. Klik op + om een andere variabele toe te voegen, indien nodig.
 7. Voer in het veld % rechts van elke variabele het percentage van alle respondenten in bij wie u de variabele wilt weergeven.

Niet-ondersteunde vraagtypen

De volgende vraagtypen bieden geen ondersteuning voor A/B-tests voor vraagtekst:

 • Net Promoter® Score
 • Bestandsupload
 • Matrix vervolgkeuzemenu's

U kunt A/B-tests voor vraagtekst inschakelen voor elk vraagtype, behalve Net Promoter Score, Bestandsupload of Matrix van vervolgkeuzemenu's.

A/B-test voor video

U kunt de werkbalk Opmaak in een vraag van het type Tekst of Tekst A/B-test gebruiken om een video toe te voegen in de afzonderlijke variabelevelden.

Terwijl u varianten toevoegt, worden de percentages respondenten gelijkmatig verdeeld over alle varianten. U kunt ook gewoon uw eigen percentages instellen. Alle variantpercentages bij elkaar opgeteld moeten op 100% uitkomen. Deze percentages bepalen de kans dat een nieuwe respondent die variant te zien krijgt bij het invullen van uw enquête.

Voorbeelden van A/B-tests bekijken

Voordat u uw enquête uitstuurt, kunt u enkele keren een voorbeeld bekijken van uw enquêteontwerp om te controleren hoe uw enquête er uitziet bij respondenten. Telkens als u een voorbeeld van uw enquête weergeeft, worden er verschillende A/B-testvariabelen weergegeven.

Tijdens het invullen wijst SurveyMonkey op willekeurige wijze aan elke respondent een bepaalde variant toe op basis van de door u gedefinieerde percentages.

Resultaten van A/B-tests analyseren

Er zijn verschillende onderdelen in de sectie Resultaten analyseren waar u de resultaten van uw A/B-test kunt bekijken en analyseren.

 • Op het tabblad Vragenoverzicht staat het aantal en percentage respondenten dat elke variabele te zien heeft gekregen.
 • In de sectie Huidige weergave van de linkerzijbalk kunt u Filteren op A/B-test of Vergelijken op A/B-test kiezen.
 • Op het tabblad Individuele reacties kunt u bekijken welke variabele elke respondent te zien heeft gekregen.

Misschien valt u op dat de verdeling van respondenten die elke variabele te zien hebben gekregen, niet exact overeenkomt met de percentages die u hebt gedefinieerd. Hoe meer reacties u verzamelt, des te waarschijnlijker het wordt dat uw resultaten overeenkomen met deze percentage. Aangezien varianten willekeurig worden toegewezen, kunnen we niet garanderen dat de verdeling exact is, met name bij kleinere aantallen deelnemers. Wij stellen voor ten minste 50 reacties te verzamelen.

Tip! Bekijk of er sprake is van significante verschillen in hoe respondenten die de verschillende variabelen hebben bekeken, uw enquête hebben beantwoord.

Exports

Als een regel voor Filteren op A/B-test wordt toegepast, kunt u alleen overzichtsgegevens in PDF- of PPT-indeling exporteren. De vragen voor de A/B-test zelf zijn echter uitgesloten van PPT-exports, omdat er geen diagrammen en gegevenstabellen zijn om weer te geven in de presentatie.

Als een regel voor Vergelijken op A/B-test wordt toegepast, kunt u alleen overzichtsgegevens in PDF-indeling exporteren.

Met A/B-tests kunt u verschillende versies van een vraag, afbeelding of vrijstaande tekst weergeven en het percentage van uw respondenten instellen dat elke variant krijgt te zien.

Ontvang antwoorden