m

A/B-tests (willekeurige toewijzing)

BETAALDE FUNCTIE: A/B-testen is alleen beschikbaar bij sommige betaalde plannen. Controleer of dat bij uw plan het geval is.

Met onze functie voor A/B-tests kunt u willekeurig verschillende versies van een vraag, afbeelding of vrijstaande tekst weergeven en de percentages van uw respondenten instellen die elke variant te zien krijgen. Als u uw resultaten analyseert, kunt u beoordelen hoe de verschillende stimuli de reacties hebben beïnvloed.

Een A/B-test opstellen

Stel uw A/B-test samen op de pagina Enquête ontwerpen.

A/B-test voor afbeeldingen

Met A/B-tests voor afbeeldingen kunt u verschillende afbeeldingen weergeven aan verschillende sets van respondenten. De afbeelding is onafhankelijk van eventuele vragen, dus u kunt vervolgvragen toevoegen die betrekking hebben op de afbeelding.

U kunt als volgt een A/B-test voor afbeeldingen toevoegen:

 1. Sleep een A/B-test voor afbeeldingen vanuit de sectie OPBOUWFUNCTIE van de linkerzijbalk naar de gewenste positie in de enquête.
 2. Upload een afbeelding voor elke variabele of voeg een afbeelding toe via een URL.
 3. Voer in de tekstvelden A en B beschrijvingen in van elke afbeelding (optioneel).
 4. Klik op + om zo nodig nog een variant toe te voegen.
A/B-test voor tekst

Met A/B-tests voor tekst kunt u varianten van vrijstaande tekst weergeven aan verschillende sets van respondenten. De tekst is onafhankelijk van eventuele vragen, dus u kunt vervolgvragen toevoegen waarin respondenten wordt gevraagd te verwijzen naar de tekst.

U kunt als volgt een A/B-test voor tekst toevoegen:

 1. Sleep een A/B-test voor afbeeldingen vanuit de sectie OPBOUWFUNCTIE van de linkerzijbalk naar de gewenste positie in de enquête.
 2. Voer in de tekstvelden A en B de twee varianten weer die u wilt weergeven aan respondenten.
 3. Klik op + om zo nodig nog een variant toe te voegen.
A/B-test voor vraagtekst

Met A/B-tests voor vraagtekst kunt u varianten van vraagtekst weergeven aan verschillende sets van respondenten.

U kunt als volgt een A/B-test voor vraagtekst inschakelen:

 1. Klik op een bestaande vraag om deze te bewerken. Of voeg een nieuwe vraag toe aan uw enquête.
 2. Klik op het tabblad Opties.
 3. Klik op A/B-test voor vraagtekst inschakelen (willekeurige toewijzing).
 4. Ga terug naar het tabblad Bewerken.
 5. Voer in het veld A de vraagtekst voor de eerste variabele in.
 6. Klik op + om zo nodig nog een variant toe te voegen.
 7. Voer in het veld % rechts van elke variant het percentage van het totale aantal respondenten aan wie u de variant wilt laten zien.

Niet-ondersteunde vraagtypen

De volgende vraagtypen bieden geen ondersteuning voor A/B-tests voor vraagtekst:

 • Net Promoter® Score
 • Bestandsupload
 • Matrix vervolgkeuzemenu's
U kunt A/B-tests voor vraagtekst inschakelen voor elk vraagtype, behalve Net Promoter Score, Bestandsupload of Matrix van vervolgkeuzemenu's.
A/B-test voor video

U kunt de werkbalk voor opmaak gebruiken in een A/B-test voor tekst of vraagtekst om een video toe te voegen aan elk variantveld.

Terwijl u varianten toevoegt, worden de percentages respondenten gelijkelijk verdeeld over alle varianten. Desgewenst kunt u echter uw eigen percentages instellen. Alle variantpercentages bij elkaar opgeteld moeten op 100% uitkomen. Deze percentages bepalen de waarschijnlijk dat een nieuwe respondent die variant te zien krijgt bij het invullen van uw enquête.

Voorbeelden van A/B-tests bekijken

Voordat u uw enquête uitstuurt, kunt u enkele keren een voorbeeld weergeven van u uw enquêteontwerp en dit testen om te controleren hoe uw enquête wordt weergegeven voor respondenten. Telkens wanneer u een voorbeeld van uw enquête weergeeft, worden er verschillende A/B-testvariabelen weergegeven.

Terwijl mensen uw enquête invullen, wijst SurveyMonkey op willekeurige wijze aan elke respondent een bepaalde variant toe op basis van de door u gedefinieerde percentages.

Resultaten van A/B-tests analyseren

Er zijn verschillende gebieden in de sectie Resultaten analyseren waar u de resultaten van uw A/B-test kunt bekijken en analyseren.

 • Op het tabblad Vragenoverzicht kunt u het aantal en percentage respondenten bekijken dat elke variabele te zien heeft gekregen.
 • In de sectie HUIDIGE WEERGAVE van de linkerzijbalk kunt u Filteren op A/B-test of Vergelijken op A/B-test.
 • Op het tabblad Individuele reacties kunt u bekijken welke variabele elke respondent te zien heeft gekregen.

Misschien valt u op dat de verdeling van respondenten die elke variabele te zien hebben gekregen, niet exact overeenkomt met de percentages die u hebt gedefinieerd. Hoe meer reacties u verzamelt, des te waarschijnlijker het wordt dat uw resultaten overeenkomen met deze percentage. Aangezien varianten willekeurig worden toegewezen, kunnen we niet garanderen dat de verdeling exact is, met name bij geringere aantallen deelnemers. Wij stellen voor ten minste 50 reacties te verzamelen.

TIP! Ga na of er significante verschillen zijn wat betreft de wijze waarop respondenten die verschillende variabelen te zien hebben gekregen uw enquête hebben beantwoord.

Exports

Als echter een regel voor Filteren op A/B-test wordt toegepast, kunt u alleen overzichtsgegevens in PDF- of PPT-indeling exporteren. De vragen voor de A/B-test zelf zijn echter uitgesloten van PPT-exports omdat er geen diagrammen en gegevenstabellen zijn om weer te geven in de presentatie.

Als een regel voor Vergelijken op A/B-test wordt toegepast, kunt u alleen overzichtsgegevens in PDF-indeling exporteren.

Met A/B-tests kunt u willekeurig verschillende versies van een vraag, afbeelding of vrijstaande tekst weergeven en het percentage van uw respondenten instellen dat elke variant krijgt te zien.

Ontvang antwoorden