m

Overnemen van vragen en antwoorden

Betaalde functie: Het overnemen van vragen en antwoorden is alleen beschikbaar bij sommige betaalde abonnementen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

Met het overnemen van vragen en antwoorden kunt u antwoordtekst uit een eerdere vraag invoegen in een vraag verderop in de enquête.

De functie Overnemen van vragen en antwoorden is verwant aan Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden. Dit is een geavanceerdere versie van de functie waarmee u, naast antwoordtekst uit eerdere vragen, aangepaste variabelen en aangepaste gegevens uit Contactpersonen in uw enquête kunt invoegen.

Hierna volgt een voorbeeld van hoe u een enquête kunt configureren met het gebruik van de functie voor het overnemen van vragen en antwoorden:

Pagina 1, V1: Enkelvoudig tekstvak

In welke plaats woont u momenteel?

Pagina 2, V2: Matrix/beoordelingsschaal

Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van {{ Q1 }}?

Openbaar vervoer
Veiligheid
Onderwijs
Huisvestingskosten

Als de respondent "New York" invoert bij Q1, vervangt "New York" {{ Q1 }} in de opvolgingsvraag. Voor die specifieke respondent luidt V2 vervolgens "Hoe tevreden bent u met de volgende aspecten van New York?"

Overnemen van vragen en antwoorden toevoegen

Het toevoegen van hergebruik van vragen en antwoorden vereist dat u een verzendvraag en op een latere pagina een of meer ontvangstvragen toevoegt. Een verzendvraag is een vraag waarvan u het antwoord in een latere ontvangstvraag in de enquête wilt invoegen.

De functie voor het overnemen van vragen en antwoorden wordt geactiveerd als de respondent op Volgende klikt om naar de volgende pagina te gaan. Hieruit volgt dat een ontvangstvraag dus niet op dezelfde pagina kan staan als de bijbehorende verzendvraag.

Pas het overnemen van vragen en antwoorden toe nadat het ontwerp is voltooid. Het overnemen van vragen en antwoorden wordt niet dynamisch bijgewerkt als u vragen toevoegt in een volgorde waarbij de oorspronkelijke vraagnummers worden gewijzigd.
Typen verzendvragen

U kunt antwoordtekst overnemen vanuit de volgende vraagtypen:

 • Meerkeuze
 • Keuzelijst
 • Afbeeldingskeuze (alleen bijschriften)
 • Commentaarvak
 • Enkelvoudig tekstvak
 • Schuifregelaar
Typen ontvangstvragen

U kunt antwoordtekst overnemen in de volgende vraagtypen:

 • Meerkeuze
 • Keuzelijst
 • Net Promoter® Score
 • Matrix/beoordelingsschaal
 • Enkelvoudig tekstvak
 • Meerdere tekstvakken
 • Rangschikking
 • Commentaarvak
 • Datum/tijd
 • Tekst
 • A/B-test voor tekst
 • A/B-test met afbeelding

U kunt antwoordtekst hergebruiken in de volgende vraagtypen, met enkele uitzonderingen:

 • Matrix van vervolgkeuzemenu's: U kunt tekst hergebruiken in rijlabels en kolomlabels, maar niet in antwoordkeuzen (de tekst die wordt weergegeven in de vervolgkeuzemenu's).

U kunt ook antwoordtekst overnemen in labels voor de antwoordoptie "Andere".

Antwoordtekst overnemen in een volgende vraag:

 1. Klik in de sectie Enquête ontwerpen op de ontvangstvraag; de vraag die u wilt aanpassen met overgenomen tekst. Dit moet een vraag zijn op een pagina die na de verzendvraag komt.
 2. Klik op het vraagtekst- of het antwoordkeuzeveld waarin u een eerder antwoord wilt overnemen of plaats de cursor op de positie waarin u de overgenomen tekst wilt invoegen.
 3. Klik op Tekst invoegen vanuit.... Als er verzendvragen zijn waaruit u antwoorden kunt overnemen, worden deze weergegeven in een menu.
 4. Kies de verzendvraag waaruit u wilt overnemen. Dit leidt ertoe dat het absolute vraagnummer tussen accolades wordt ingevoegd. Bijvoorbeeld: {{ Q2 }}.

Wanneer respondenten de enquête invullen, wordt de sjabloon tussen de rechte haken vervangen door het antwoord van de respondent op de verzendvraag.

Overnamefout

Het overnemen van vragen en antwoorden wordt niet ondersteund wanneer randomisatie van pagina's wordt toegepast op de pagina die de verzendvraag bevat of op de pagina die de ontvangstvraag bevat.

Als er een fout wordt weergegeven waardoor u een vraag met het overnemen van vragen en antwoorden niet kunt opslaan, moet u randomisatie van pagina's van de desbetreffende pagina's verwijderen of moet u het overnemen uit de vraag verwijderen.

Enquêtegedrag

Bekijk voordat u uw enquête verzendt een voorbeeld van uw enquêteontwerp om te zien hoe uw enquête bij respondenten wordt weergegeven.

Als een respondent de verzendvraag overslaat, wordt de sjabloon tussen de rechte haken niet weergegeven in de ontvangstvragen. Deze wordt vervangen door een spatie. Mogelijk kunt u beantwoording van de verzendvraag vereisen om onvolledige zinnen of lege plekken te voorkomen.

Uw resultaten analyseren

In de sectie Resultaten analyseren worden overgenomen antwoorden weergegeven als sjablonen tussen rechte haken, zoals dat ook gebeurt in de sectie Enquête ontwerpen. Respondenten krijgen de overgenomen tekst te zien wanneer ze de enquête invullen met het oog op een meer persoonlijk afgestemde ervaring.

U kunt uw resultaten filteren op vraag en antwoord. Op die manier kunt u de relatie zien tussen overgenomen antwoorden en de rest van de antwoorden van de invuller van de enquête.

Het overnemen van vragen en antwoorden stelt u in staat antwoordtekst van een eerdere vraag in te voegen in een vraag verderop in de enquête.

Ontvang antwoorden