m

Randomisatie van pagina's

Betaalde functie: Randomisatie van pagina's is alleen beschikbaar bij sommige betaalde abonnementen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

U kunt met randomisatie van pagina's het 'volgorde-effect' minimaliseren en de kwaliteit van de gegevens in het algemeen verbeteren. Bij deze functie kunt u alle pagina's in uw enquête of een specifieke set van pagina's draaien, omwisselen of randomiseren.

Randomiseren van pagina's inschakelen:

 1. Klik op de linkerzijbalk op Logica.
 2. Klik op Randomisatie van pagina's.
 3. Kies een van de volgende opmaakopties:
  • Pagina's randomiseren: pagina's worden in willekeurige volgorde weergegeven voor elke nieuwe respondent.
  • Pagina's omwisselen: gemiddeld de helft van de respondenten ziet de paginavolgorde omgekeerd. Bijvoorbeeld: 3, 2, 1 in plaats van 1, 2, 3.
  • Pagina's draaien: elke opeenvolgende respondent krijgt andere versie te zien, waarbij de eerste pagina van de vorige enquête aan het einde wordt gepresenteerd. Bijvoorbeeld: bij de eerste respondent wordt 1, 2, 3, 4, 5 weergegeven, bij de tweede respondent wordt 2, 3, 4, 5, 1 weergegeven en bij de derde respondent wordt 3, 4, 5, 1, 2 weergegeven.
 4. Kies of u randomisatie voor Alle pagina's in deze enquête of voor Geselecteerde pagina's wilt gebruiken.
 5. Klik op Toepassen.
Als u logica voor overslaan of hergebruik van vragen en antwoorden hebt toegepast op uw enquête, kan het gebruik van randomisatie van vragen tot onverwacht gedrag leiden.

Resultaten analyseren

Als u een enquête verzendt waarvoor u randomisatie van blokken hebt ingesteld, kunt u zien in welke volgorde elke respondent de pagina's in uw enquête heeft gezien door de resultaten in de XLS-indeling te exporteren.

De paginavolgorde van afzonderlijke respondenten weergeven:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van de enquête.
 2. Klik op Opslaan als in de rechterbovenhoek van de pagina.
 3. Selecteer Bestand exporteren.
 4. Kies Alle reactiegegevens.
 5. Kies XLS.
 6. Klik onder Exports in de linkerzijbalk op de export om deze te downloaden.
 7. Open via de map voor Excel het bestand PageOrder.xls.

Kolom A in het spreadsheet PageOrder.xls bevat de respondent-id. Deze komt overeen met de respondent-id in het spreadsheet (Sheet_1.xls) met uw enquêteresultaten.

Kolom B bevat het paginanummer van de eerste pagina van de enquête die bij de respondent is weergegeven, kolom C bevat het paginanummer van de tweede pagina van de enquête die bij de respondent is weergegeven, enzovoort.

Gebruik randomisatie van pagina's om vooringenomenheid op basis van de volgorde te beperken. Met deze functie kunt u specifieke pagina's in uw enquête roteren, omwisselen of randomiseren.

Ontvang antwoorden