m

Een quotum toevoegen

Betaalde functie: De functie Quota is alleen beschikbaar bij betaalde abonnementen. Kijk of de functie onderdeel is van uw abonnement.

Een quotum beperkt het aantal respondenten waarop u zich richt om uw enquête in te vullen. U zorgt zo voor een evenwichtige steekproef en de exacte hoeveelheid gegevens die u nodig hebt.

Als de enquête eenmaal het in het quotum gedefinieerde aantal gekwalificeerde reacties heeft ontvangen, wordt het verzamelprogramma gesloten.

U kunt de voltooide resultaten voor uw quotum gemakkelijk bekijken via het tabblad Resultaten analyseren

Ga naar...

 

Kwalificerende vragen ontwerpen

Maak voordat u een quotum toevoegt eerst de enquêtevragen die u wilt gebruiken voor kwalificatie van respondenten. We raden aan om 1-3 gesloten vragen te gebruiken met antwoordkeuzes om de doelgroep te vinden waarvan u reacties wilt ontvangen.

Het is slim om het vraagtype meerkeuzevraag te gebruiken, zodat respondenten antwoorden kunnen selecteren uit een beperkte lijst met antwoordkeuzen. Onderaan deze pagina vindt u enkele voorbeelden.

 

Terminologie

Zorgt dat u bekend bent met de termen die u tegenkomt wanneer u met een quotum werkt.

TermDefinitie
Eenvoudig quotumEen type quotum Bij een eenvoudig quotum gebruikt u één kwalificerende vraag in uw enquête om limieten in te stellen voor hoeveel respondenten specifieke antwoorden kunnen gebruiken. U kunt voor elke afzonderlijke vraag limieten instellen voor een of meer antwoordgroepen.
CombinatiequotumEen type quotum Bij een combinatiequotum kunt u uw enquête automatisch sluiten zodra u een specifieke combinatie van reacties voor twee tot drie vragen in uw enquête hebt ontvangen.
Het veld QuotumlabelIn dit veld geeft u uw eenvoudige of combinatiequotum een naam. Het label moet de gewenste doelgroep met respondenten aangeven.
AntwoordgroeplabelU kunt elke antwoordgroep die u voor uw quotum maakt een naam geven. Dit label geeft aan hoe een respondent uw kwalificerende vraag (of vragen) beantwoordt.
AntwoordgroepenDit zijn de gekwalificeerde antwoordselecties die respondenten moeten selecteren als ze uw enquête invullen. Antwoordgroepen kunnen één antwoordkeuze of meerdere antwoordenkeuzes voor elke afzonderlijke vraag bevatten. Een quotum kan een of meer antwoordgroepen hebben. Er moet aan elke antwoordgroeplimiet worden voldaan voordat aan het quotum wordt voldaan.
Waarden toewijzenU wijst waarden toe om antwoordgroepen van twee tot drie kwalificerende vragen te combineren in een combinatiequotum. Als de antwoordengroepen eenmaal zijn geselecteerd, stelt u de limiet in voor reacties die nodig zijn met die exacte combitatie van antwoordgroepen. Bij een eenvoudig quotum kunt u geen waarden toewijzen.
VergelijkingenU kunt extra vergelijkingen toevoegen, zodat u waarden kunt toewijzen aan andere antwoordgroepen in uw combinatiequotum. Vergelijkingen worden niet gebruikt bij een eenvoudig quotum.
QuotumoptiesU kunt kiezen wat respondenten die het quotum overschrijden te zien krijgen nadat ze uw gekwalificeerde vragen hebben beantwoord.

 

Een quotum toevoegen

Als uw enquêteontwerp is voltooid, kunt u een quotum toevoegen. Er is een limiet van één quotum per enquête. Weet u niet zeker of u een eenvoudig quotum of combinatiequotum moet gebruiken, bekijk dan de definities in de sectie Terminologie hiervoor.

Een eenvoudig quotum toevoegen

Een eenvoudig quotum toepassen:

 1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen.
 2. Klik op Logica op de linkerzijbalk.
 3. Klik op Quotum.
 4. Kies Eenvoudig quotum.
 5. Bewerk het veld Quotumlabel.
 6. Selecteer een vraag. Kies de pagina en twee of drie kwalificerende vragen waarop u uw quotum baseert.
 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk het antwoordgroeplabel. Kies een label dat de antwoordkeuze of de antwoordkeuzen vertegenwoordigt waarvoor u de limiet instelt.
 9. Selecteer uw antwoordgroep.
 10. Bewerk in het veld Quotum het aantal kwalificerende respondenten dat u voor uw enquête nodig hebt en dat met een of meer geselecteerde antwoorden moet reageren.
 11. Klik op Opslaan. Uw antwoordgroeplabel wordt weergegeven met een overzicht van het aantal verzamelde reacties en het aantal gewenste respondenten.
 12. (Optioneel) Als u extra antwoordgroeplimieten aan uw eenvoudig quotum wilt toevoegen, klikt u op + Antwoordgroep en herhaalt u stappen 8-11.
 13. Klik op de knop Opties nadat u uw doelgroep hebt vastgelegd via u antwoordgroep(en).
 14. Selecteer wat respondenten te zien krijgen nadat het quotum is bereikt en klik op Opslaan.
 15. Klik op Gereed.
Een combinatiequotum toevoegen

Als u uw quotum baseert op meerdere kwalificerende vragen, past u een combinatiequotum toe.

Een combinatiequotum toepassen

 1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen.
 2. Klik op Logica op de linkerzijbalk.
 3. Klik op Quotum.
 4. Kies Combinatiequotum.
 5. Bewerk het veld Quotumlabel.
 6. Selecteer Vragen. Kies twee of drie kwalificerende vragen waarop u uw quotum baseert.
 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk het antwoordgroeplabel voor uw eerste kwalificerende vraag. Kies een label dat de antwoordkeuze of antwoordkeuzen vertegenwoordigt waarvoor u de limiet instelt.
 9. Selecteer Antwoordgroep.
 10. Klik op Opslaan.
 11. Klik op + Antwoordgroep voor uw tweede en derde kwalificerende vraag. Voeg ten minste één antwoordgroep toe voor elke vraag in uw combinatiequotum. U kunt aan elke gekwalificeerde vraag meer dan een antwoordgroep toevoegen.
 12. Klik op Waarden toewijzen nadat alle antwoordgroepen voor enkele vraag zijn gemaakt.
 13. Kies de antwoordgroepen die u wilt combineren en bewerk het aantal kwalificerende respondenten dat u voor uw enquête nodig hebt in het veld Quotum.
 14. Klik op Opslaan.
 15. (Optioneel) Selecteer + Vergelijking toevoegen om een andere set limieten voor uw enquête te maken. Klik op Opslaan.
 16. Uw antwoordgroeplabel wordt weergegeven met een overzicht van het aantal verzamelde reacties en het aantal gewenste respondenten.
 17. Klik op de knop Opties nadat u uw doelgroep hebt vastgelegd via u antwoordgroep(en).
 18. Selecteer wat respondenten te zien krijgen nadat het quotum is bereikt en klik op Opslaan.
 19. Klik op Gereed.
SurveyMonkey Audience-reacties kopen? U kunt geen quotum toevoegen als u SurveyMonkey Audience gebruikt. Kies in plaats daarvan meerdere Audience-verzamelprogramma's voor de respondenten die u nodig hebt.

 

Quotumopties

U kunt de quotumopties bewerken om te wijzigen wat respondenten die het quotum overschrijden te zien krijgen.

OptieBeschrijving
Einde van de enquêteRespondenten boven het quotum gaan verder naar de eindpagina van de enquête die in de verzamelprogrammaopties is geconfigureerd.
Een aangepast bericht weergegevenRespondenten boven het quotum krijgen een aangepast bericht te zien als ze een antwoord indienen dat een quotumlimiet overschrijdt. Als u deze optie selecteert, kunt u een aangepast bericht typen.
Omleiden naar uw eigen webpaginaRespondenten boven het quotum worden naar deze URL omgeleid als ze een antwoord indienen dat een quotumlimiet overschrijdt. Als u deze optie selecteert, kunt u een URL invoeren.
Venster sluitenBij respondenten boven het quotum wordt het venster gesloten.

 

Actieve enquêtes

Als uw enquête actief is (en dus al reacties heeft), kunt u nog steeds een quotum bewerken of toepassen. Als u een quotum toepast op een actieve enquête, worden bestaande reacties niet meegeteld voor het quotum. Alleen uw reacties worden meegeteld.

Als uw enquête is gesloten omdat aan het quotum is voldaan, kunt u het quotum aanpassen om meer gekwalificeerde reacties te accepteren. U moet het verzamelprogramma wel opnieuw openen, zodat nieuwe respondenten uw enquête kunnen invullen.

 

Quotumresultaten bekijken

Als u uw quotumresultaten wilt bekijken, gaat u naar de sectie Resultaten analyseren.

Opgeslagen weergaven

Als u een quotum toepast op een enquête, wordt er een opgeslagen weergave gemaakt voor elke set gekwalificeerde reacties. Als u een opgeslagen weergave activeert, ziet u een gefilterde weergave met alleen voltooide reacties binnen de quotumlimiet. Als u meer dan één limiet hebt ingesteld voor uw quotum, hebt u meerdere opgeslagen weergaven.

Een opgeslagen weergave activeren

 1. Zoek de weergave in de sectie Opgeslagen weergaven van de linkerzijbalk. De naam van de weergave komt overeen met de naam van het antwoordgroeplabel van het quotum.
 2. Klik op de naam van de weergave.

Een groene balk bovenaan de pagina geeft aan dat de quotumfilters zijn toegepast.

De filters in deze opgeslagen weergaven mogen niet worden bewerkt omdat ze niet opnieuw kunnen worden ingesteld op de oorspronkelijke opgeslagen weergave. Als u extra filters wilt toevoegen, gebruik u de oorspronkelijke weergave en bouwt u de filters van het begin af op.

Quotumreacties exporteren

Quotumreacties exporteren:

 1. Ga naar de opgeslagen weergave voor het quotum die u wilt exporteren.
 2. Klik op de pijl omlaag rechts van de weergave.
 3. Kies Weergave exporteren.
 4. Kies de gewenste exportindeling.
 5. Klik op Exporteren.

Reactiestatus

Op het tabblad Individuele reacties van de sectie Resultaten analyseren is de reactiestatus voor elke respondent te zien.

Alleen voltooide reacties tellen mee voor uw quotum. Deze worden opgenomen in uw opgeslagen weergave(n). Reacties boven het quotum en onvoltooide reacties worden niet opgenomen in uw quotum.

 

Voorbeelden

Bekijk de volgende voorbeelden voor meer info over wanneer u een quotum kunt gebruiken, hoe u dit kunt instellen en hoe u de resultaten kunt bekijken.

Voorbeeld 1: Eenvoudig quotum

Stel dat u een reclamecampagne opzet die is gericht op mensen die van trucks houden. U hebt gegevens nodig van ongeveer 200 truckliefhebbers om uw reclamecampagne op te zetten. Dit eenvoudige quotum kan als volgt in uw enquête worden ingesteld:

 1. Voeg een gesloten kwalificatievraag toe aan uw enquête waarmee u de doelgroep bepaalt: mensen die van pick-ups houden:

  Welk type auto vindt u het leukst?

  • Sedan
  • Sportwagen
  • SUV
  • Pick-ups
 2. Zet uw eenvoudige quotum op:

   

   

 3. bekijk uw quotumresultaten in de sectie Resultaten analyseren door de opgeslagen weergave te activeren:

   

   

Voorbeeld 2: Combinatiequotum

U wilt twee reclamecampagnes maken die gericht zijn op ouders die van pick-ups houden en op ouders die gek zijn op SUV's. U hebt reacties nodig van 100 ouders die van pick-ups houden zijn en 100 ouders die van SUV's houden om uw reclamecampagne te kunnen maken. Zo stelt u dit combinatiequotum op in uw enquête:

Bent u een ouder?

 1. Voeg twee gesloten kwalificatievragen toe aan uw enquête om de doelgroep te bepalen:

  Welk type auto vindt u het leukst?

  • Sedan
  • Sportwagen
  • SUV
  • Pick-ups

  Bent u een ouder?

  • Ja
  • Nee
 2. Zet uw combinatiequotum op:

   

 3. bekijk uw quotumresultaten in de sectie Resultaten analyseren door de opgeslagen weergaven te activeren:

   

 

Met quotums kunt u automatisch een enquête sluiten zodra die een bepaald aantal gekwalificeerde reacties bereikt.

Ontvang antwoorden