m

Een quotum toevoegen

Betaalde functie: De functie Quota is alleen beschikbaar bij sommige betaalde plannen. Controleer of dat bij uw plan het geval is.

Een quotum beperkt het aantal beoogde respondenten dat uw enquête kan invullen. Dit stelt u in staat om een steekproefgrootte aan respondenten in te stellen, evenals de exacte benodigde hoeveelheid gegevens.

Als de enquête het aantal gekwalificeerde reacties heeft ontvangen dat u in het quotum hebt gedefinieerd, wordt het verzamelprogramma gesloten.

U kunt de complete resultaten van uw quotum eenvoudig weergeven op het tabblad Resultaten analyseren.

Ga naar...

 

Kwalificerende vragen ontwerpen

Maak, voordat u een quotum toevoegt, de enquêtevragen die u wilt gebruiken voor het kwalificeren van respondenten. We stellen voor om 1–3 vragen met een gesloten einde op te stellen, met antwoordkeuzen die u helpen de basisgroep respondenten te identificeren waarvan u reacties wilt ontvangen.

Het is raadzaam om het vraagtype Meerkeuzevragen te gebruiken zodat respondenten antwoorden kunnen selecteren in een beperkte lijst met keuzen. Onder aan deze pagina worden enkele voorbeelden weergegeven.

 

Terminologie

Lees verder om vertrouwd te raken met de termen die u tegenkomt wanneer u uw quotum instelt.

TermDefinitie
Eenvoudig quotumEen type quotum. Een eenvoudig quotum stelt u in staat om één kwalificerende vraag te gebruiken in uw enquête om een limiet in te stellen voor hoeveel respondenten met specifieke antwoorden kunt antwoorden. U kunt limieten instellen voor een of meer antwoordgroepen uit welke afzonderlijke vraag dan ook.
CombinatiequotumEen type quotum. Een combinatiequotum stelt u in staat om uw enquête automatisch te sluiten zodra er een specifieke combinatie van antwoorden op 2 of 3 vragen in uw enquête is ontvangen.
Label voor quotumveldHet veld waarin u een naam invoert voor een eenvoudig quotum of combinatiequotum. Het label zou representatief kunnen zijn voor de gewenste basisgroep respondenten.
Label van antwoordgroepU kunt elke antwoordgroep waarvoor u een quotum instelt, van een naam voorzien. Dit label vertegenwoordigt hoe een respondent uw kwalificerende vraag beantwoordt.
AntwoordgroepenDit zijn gekwalificeerde antwoordselecties die respondenten moeten selecteren wanneer ze uw enquête invullen. Antwoordgroepen kunnen één antwoordkeuze of meerdere antwoordkeuzen voor een enkele vraag omvatten. Een quotum kan een of meer antwoordgroepen hebben. Elke antwoordgroeplimiet moet worden bereikt voordat uw quotum wordt bereikt.
Waarden toewijzenU wijst waarden toe om antwoordgroepen uit uw twee tot drie kwalificerende vragen in een combinatiequotum te combineren. Als de antwoordgroepen eenmaal zijn geselecteerd, stelt u de limiet in voor de benodigde reacties voor de desbetreffende antwoordgroepcombinatie. U kunt geen waarden toewijzen bij een eenvoudig quotum.
VergelijkingenU kunt extra vergelijkingen toevoegen die u in staat stellen waarden toe te wijzen aan andere antwoordgroepen in uw combinatiequotum. Vergelijkingen worden niet gebruikt bij een eenvoudig quotum
QuotumoptiesU kunt beheren wat er bij respondenten boven het quotum wordt weergegeven nadat ze uw kwalificerende vragen hebben beantwoord.

 

Een quotum toevoegen

Als uw enquêteontwerp is voltooid, kunt u uw quotum toevoegen. Er geldt een limiet van één quotum per enquête. Als u niet zeker weet of u een eenvoudig quotum of combinatiequotum moet gebruiken, raadpleegt u de definities in de sectie Terminologie die hiervoor is weergegeven.

Een quotum toevoegen

Een eenvoudig quotum toepassen

 1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen.
 2. Klik op LOGICA in de linkerzijbalk.
 3. Klik op Quotum.
 4. Kies Eenvoudig quotum.
 5. Bewerk Label voor quotumveld.
 6. Selecteer een vraag. Kies de pagina en kwalificerende vraag waarop u uw quotum baseert.
 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk Label van antwoordgroep. Kies een label dat de antwoordkeuze of antwoordkeuzen vertegenwoordigt waarvoor u de limiet instelt.
 9. Selecteer uw antwoordgroep.
 10. Bewerk in het veld Quotum het aantal kwalificerende respondenten dat u de enquête wilt laten invullen en dat met het geselecteerde antwoord of de geselecteerde antwoorden moet reageren.
 11. Klik op Opslaan. Het label van uw antwoordgroep wordt weergegeven met een overzicht van het aantal verzamelde reacties en het aantal gewenste respondenten.
 12. (Optioneel) Als u aanvullende antwoordgroeplimieten wilt toevoegen aan uw eenvoudige quotum, klikt u op +Antwoordgroep toevoegen en herhaalt u de stappen 8 - 11.
 13. Als u eenmaal de demografische doelgroep hebt vastgelegd via uw antwoordgroep(en), klikt u op de knop Opties.
 14. Selecteer wat er bij respondenten wordt weergegeven nadat het quotum is bereikt en klik op Opslaan.
 15. Klik op Gereed.
Een combinatiequotum toevoegen

Als u uw quotum baseert op meerdere kwalificerende vragen, past u een combinatiequotum toe.

Een combinatiequotum toepassen:

 1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen.
 2. Klik op LOGICA in de linkerzijbalk.
 3. Klik op Quotum.
 4. Kies Combinatiequotum.
 5. Bewerk Label voor quotumveld.
 6. Selecteer Vragen. Kies 2–3 kwalificerende vragen waarop u uw quotum baseert.
 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk het label van de antwoordgroep voor uw eerste kwalificerende vraag. Kies een label dat de antwoordkeuze of de antwoordkeuzen vertegenwoordigt waarvoor u de limiet instelt.
 9. Selecteer de antwoordgroep.
 10. Klik op Opslaan.
 11. Klik op +Antwoordgroep voor de tweede en derde kwalificerende vraag. Voeg ten minste één antwoordgroep toe voor elke vraag in uw combinatiequotum. U kunt meer dan één antwoordgroep toevoegen aan een gekwalificeerde vraag.
 12. Als alle antwoordgroepen eenmaal zijn gemaakt, klikt u op Waarden toewijzen.
 13. Kies de antwoordgroepen die u wilt combineren en waarvoor u het aantal kwalificerende respondenten voor de enquête wilt bewerken in het veld Quotum.
 14. Klik op Opslaan.
 15. (Optioneel) Selecteer + Vergelijking toevoegen om een andere set limieten voor uw enquête te maken. Klik op Opslaan.
 16. Het label van uw antwoordgroep wordt weergegeven met een overzicht van het aantal verzamelde reacties en het aantal gewenste respondenten.
 17. Als u eenmaal de demografische doelgroep hebt vastgelegd via uw antwoordgroep(en), klikt u op de knop Opties.
 18. Selecteer wat er bij respondenten wordt weergegeven nadat het quotum is bereikt en klik op Opslaan.
 19. Klik op Gereed.
SurveyMonkey Audience-reacties kopen Het is niet mogelijk om een quotum toe te voegen als u SurveyMonkey Audience gebruikt. Gebruik in plaats daarvan meerdere Audience-verzamelprogramma's om de benodigde steekproefgrootte aan respondenten te bereiken.

 

Quotumopties

U kunt de quotumopties bewerken als u wilt weergeven wat er na het bereiken van het quotum bij respondenten wordt weergegeven.

OptieBeschrijving
Einde van enquêteNa het bereiken van het quotum wordt bij respondenten de eindpagina voor de enquête weergegeven die u hebt geconfigureerd in de verzamelprogramma-opties.
Een aangepast bericht weergevenNa het bereiken van het quotum wordt bij respondenten een bericht weergegeven als ze een antwoord verzenden dat ertoe leidt dat een quotumlimiet wordt overschreden. Wanneer u deze optie selecteert, kunt u een aangepast bericht typen.
Omleiden naar uw eigen webpagina.Na het bereiken van het quotum worden respondenten omgeleid naar de desbetreffende URL nadat ze een antwoord hebt verzonden dat ertoe leidt dat een quotumlimiet wordt overschreden. Wanneer u deze optie selecteert, kunt u een URL invoeren.
Venster sluitenNa het bereiken van het quotum wordt bij respondenten het venster gesloten.

 

Geactiveerde enquêtes

Als uw enquête is geactiveerd en er al reacties zijn ontvangen, kunt u deze nog steeds bewerken, en kunt u nog steeds een quotum toepassen. Wanneer u een quotum toepast op een geactiveerde enquête, tellen bestaande reacties niet mee voor het quotum, alleen nieuwe reacties tellen.

Als uw enquête is gesloten omdat het quotum is bereikt, kunt u het quotum aanpassen en meer gekwalificeerde reacties accepteren, maar u moet daartoe wel het verzamelprogramma opnieuw openen, zodat nieuwe respondenten uw enquête kunnen invullen.

 

Quotumresultaten weergeven

Wanneer u klaar bent om uw quotumresultaten weer te geven, opent u de sectie Resultaten analyseren.

Opgeslagen weergaven

Wanneer er een quotum is toegepast op een enquête, wordt er een opgeslagen weergave gemaakt voor iedere set gekwalificeerde reacties. Wanneer u een opgeslagen weergave activeert, wordt er een gefilterde weergave weergegeven met alleen de ingevulde reacties die binnen de desbetreffende quotumlimiet vallen. Als er meer dan één limiet is ingesteld voor uw quotum, worden er meerdere opgeslagen weergaven aangemaakt.

Een opgeslagen weergave activeren:

 1. Zoek de weergave in het gedeelte OPGESLAGEN WEERGAVEN van de linkerzijbalk. De naam van de weergave komt overeen met de naam van het antwoordgroepslabel van het quotum.
 2. Klik op de naam van de weergave.

Er wordt boven aan de pagina een groene balk weergegeven die aanduidt dat de filters zijn toegepast.

De filters in deze opgeslagen weergaven mogen niet worden bewerkt, aangezien deze niet opnieuw op de oorspronkelijke opgeslagen weergave kunnen worden ingesteld. Als u aanvullende filters wil toevoegen, gebruikt u de oorspronkelijke weergave en bouwt u uw filters vanaf het begin.

Quotumreacties exporteren

U kunt als volgt quotumreacties exporteren:

 1. Zoek de OPGESLAGEN WEERGAVE van het quotum dat u wilt exporteren.
 2. Klik op de pijl omlaag rechts van de weergave.
 3. Kies Weergave exporteren.
 4. Kies de gewenste exportindeling.
 5. Klik op Exporteren.

Reactiestatus

Op het tabblad Individuele reacties van de sectie Resultaten analyseren wordt de reactiestatus voor iedere respondent weergegeven.

Alleen volledig ingevulde reacties tellen voor uw quotum en worden opgenomen in uw opgeslagen weergave(n). Reacties die niet volledig zijn ingevuld of die binnenkomen na het bereiken van het quotum, worden niet opgenomen in uw quotum.

 

Voorbeelden

De volgende voorbeelden helpen u doorgronden wanneer u een quotum gebruikt, hoe u een quotum instelt en hoe u de resultaten kunt weergeven.

Voorbeeld 1: Eenvoudig quotum

Stel dat u een advertentiecampagne maakt die is gericht op liefhebbers van trucks. U hebt gegevens van ongeveer 200 liefhebbers van trucks nodig voor het maken van uw advertentiecampagne. Hierna is beschreven hoe u dit eenvoudige quotum kunt instellen voor uw enquête:

 1. Voeg een kwalificeerde vraag met een gesloten einde toe voor het identificeren van de demografische doelgroep, liefhebbers van trucks:

  Welk type voertuig bevalt u het meest?

  • Sedan
  • Sportwagen
  • SUV
  • Truck
 2. Stel uw eenvoudige quotum in:

   

   

 3. Geef u quotumresultaten weer in de sectie Resultaten analyseren door uw opgeslagen weergave te activeren:

   

   

Voorbeeld 2: Combinatiequotum

Stel dat u een advertentiecampagne maakt die is gericht op ouders die liefhebbers zijn van pick-uptrucks en op ouders die liefhebbers zijn van SUV's. U hebt voor het maken van uw campagne gegevens van ongeveer 100 ouders nodig die liefhebbers zijn van trucks en van ongeveer 100 ouders die liefhebbers zijn van SUV's. Ontdek hoe u dit combinatiequotum kunt instellen voor uw enquête:

Bent u ouder?

 1. Voeg twee kwalificeerde vragen met een gesloten einde toe voor het identificeren van de demografische doelgroepen:

  Welk type voertuig bevalt u het meest?

  • Sedan
  • Sportwagen
  • SUV
  • Truck

  Bent u ouder?

  • Ja
  • Nee
 2. Stel uw combinatiequotum in:

   

 3. Geef u quotumresultaten weer in de sectie Resultaten analyseren door uw opgeslagen weergave te activeren:

   

 

Quota stellen u in staat de enquête automatisch te sluiten nadat er een bepaald percentage gekwalificeerde reacties is ontvangen.

Ontvang antwoorden