m

Een quotum toevoegen

Een quotum beperkt het aantal mensen waarop u zich richt om uw enquête in te vullen. U zorgt zo voor een evenwichtige steekproef en de exacte hoeveelheid gegevens die u nodig hebt.

Als uw quotum is bereikt, sluit u het verzamelprogramma, zodat niemand anders de enquête kan invullen. Daarna kunt u alle resultaten van uw quotum bekijken.

Ga naar...

 

Video-overzicht

 

Quotumvragen ontwerpen

Maak eerst de enquêtevragen waaraan u een quotum wilt toevoegen. Gebruik alleen deze ondersteunde vraagtypen:

 • Meerkeuzevraag
 • Selectievakjes
 • Vervolgkeuzemenu

We raden aan om 1-3 gesloten vragen te gebruiken met antwoordkeuzes om de doelgroep te vinden waarvan u reacties wilt ontvangen. Bekijk het video-overzicht voor voorbeelden.

 

Terminologie

Zorgt dat u bekend bent met de termen die u tegenkomt wanneer u met een quotum werkt.

TermDefinitie
Eenvoudig quotumEen type quotum Bij een eenvoudig quotum gebruikt u één kwalificerende vraag in uw enquête om limieten in te stellen voor hoeveel respondenten specifieke antwoorden kunnen gebruiken. U kunt voor elke afzonderlijke vraag limieten instellen voor een of meer antwoordgroepen.
CombinatiequotumEen type quotum Bij een combinatiequotum kunt u uw enquête automatisch sluiten zodra u een specifieke combinatie van reacties voor twee tot drie vragen in uw enquête hebt ontvangen.
Het veld QuotumlabelIn dit veld geeft u uw eenvoudige of combinatiequotum een naam. Het label moet de gewenste doelgroep met respondenten aangeven.
AntwoordgroeplabelU kunt elke antwoordgroep die u voor uw quotum maakt een naam geven. Dit label geeft aan hoe een respondent uw kwalificerende vraag (of vragen) beantwoordt.
AntwoordgroepenDit zijn de gekwalificeerde antwoordselecties die mensen moeten selecteren als ze uw enquête invullen. Antwoordgroepen kunnen één antwoordkeuze of meerdere antwoordenkeuzes voor elke afzonderlijke vraag bevatten. Een quotum kan een of meer antwoordgroepen hebben. Er moet aan elke antwoordgroeplimiet worden voldaan voordat aan het quotum wordt voldaan.
Waarden toewijzenU wijst waarden toe om antwoordgroepen van twee tot drie kwalificerende vragen te combineren in een combinatiequotum. Als de antwoordengroepen eenmaal zijn geselecteerd, stelt u de limiet in voor reacties die nodig zijn met die exacte combinatie van antwoordgroepen. Bij een eenvoudig quotum kunt u geen waarden toewijzen.
VergelijkingenU kunt extra vergelijkingen toevoegen, zodat u waarden kunt toewijzen aan andere antwoordgroepen in uw combinatiequotum. Vergelijkingen worden niet gebruikt bij een eenvoudig quotum.
QuotumoptiesU kunt instellen wat enquêtedeelnemers na het beantwoorden van uw quotumvragen te zien krijgen als ze het quotum overschrijden.

 

Een quotum toevoegen

Als uw enquêteontwerp is voltooid, kunt u een quotum toevoegen. Er is een limiet van één quotum per enquête. Weet u niet zeker of u een eenvoudig quotum of combinatiequotum moet gebruiken, bekijk dan de definities in de sectie Terminologie hierboven.

Een eenvoudig quotum toevoegen

Een eenvoudig quotum toepassen:

 1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen.
 2. Klik in de linkerzijbalk op het pictogram @Logica.
 3. Klik op Quotum.
 4. Klik op Eenvoudig quotum.
 5. Bewerk het quotumlabel.
 6. Selecteer een vraag. Kies de pagina en twee of drie kwalificerende vragen waarop u uw quotum baseert.
 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk het antwoordgroeplabel. Kies een label dat de antwoordkeuze of de antwoordkeuzen vertegenwoordigt waarvoor u de limiet instelt.
 9. Selecteer uw antwoordgroep.
 10. Bewerk in het veld Quotum het aantal mensen dat u voor uw enquête nodig hebt en dat met een of meer geselecteerde antwoorden moet reageren.
 11. Klik op Opslaan. Uw antwoordgroeplabel wordt weergegeven met een overzicht van het aantal verzamelde reacties en het aantal gewenste respondenten.
 12. (Optioneel) Als u extra antwoordgroeplimieten aan uw eenvoudig quotum wilt toevoegen, klikt u op + Antwoordgroep en herhaalt u stappen 8-11.
 13. Klik op de knop Opties zodra u uw antwoordgroep(en) hebt ingesteld.
 14. Selecteer wat mensen die uw enquête invullen te zien krijgen nadat het quotum is bereikt. Klik dan op Opslaan.
 15. Klik op Gereed.
Een combinatiequotum toevoegen

Als u uw quotum baseert op meerdere vragen, hebt u een combinatiequotum nodig.

Een combinatiequotum toepassen:

 1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen.
 2. Klik in de linkerzijbalk op het pictogram @Logica.
 3. Klik op Quotum.
 4. Klik op Combinatiequotum.
 5. Bewerk het quotumlabel.
 6. Selecteer Vragen. Kies twee of drie kwalificerende vragen waarop u uw quotum baseert.
 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk het antwoordgroeplabel voor uw eerste kwalificerende vraag. Kies een label dat de antwoordkeuze of antwoordkeuzen vertegenwoordigt waarvoor u de limiet instelt.
 9. Selecteer de keuzen voor de antwoordgroep.
 10. Klik op Opslaan.
 11. Klik op + Antwoordgroep voor uw tweede en derde vraag. Voeg ten minste één antwoordgroep toe voor elke vraag in uw combinatiequotum. U kunt aan elke vraag voor uw quotum meer dan een antwoordgroep toevoegen.
 12. Klik op Waarden toewijzen nadat alle antwoordgroepen voor elke vraag zijn ingesteld.
 13. Als u een vergelijking wilt maken, kiest u de antwoordgroepen die u wilt combineren en bewerkt u het aantal mensen dat uw enquête wil invullen in die antwoordgroep in het veld Quotum.
 14. Klik op Opslaan.
 15. (Optioneel) Selecteer + Vergelijking toevoegen om een andere set limieten voor uw enquête te maken. Klik op Opslaan.
 16. Uw antwoordgroeplabel wordt weergegeven met een overzicht van het aantal verzamelde reacties en het aantal gewenste respondenten.
 17. Klik op de knop Opties nadat u uw doelgroep hebt vastgelegd via u antwoordgroep(en).
 18. Selecteer wat mensen die uw enquête invullen te zien krijgen nadat het quotum is bereikt. Klik dan op Opslaan.
 19. Klik op Gereed.
SurveyMonkey Audience-reacties kopen? U kunt geen quotum toevoegen als u SurveyMonkey Audience gebruikt. Kies in plaats daarvan meerdere Audience-verzamelprogramma's voor de respondenten die u nodig hebt.

 

Quotumopties

U kunt de quotumopties bewerken en kiezen wat enquêtedeelnemers zien nadat ze een antwoord verzenden dat de quotumlimiet overschrijdt. U kunt ook het bericht over een gesloten enquête bewerken voor mensen die proberen de enquête in te vullen nadat deze is gesloten.

OptieBeschrijving
Einde van de enquêteZij worden naar de eindpagina voor de enquête geleid.
Een aangepast bericht weergegevenZij krijgen het aangepaste bericht te zien dat u hebt ingevoerd.
Omleiden naar uw eigen webpaginaZij worden omgeleid naar de URL die u hebt ingevoerd.
Venster sluitenHun browservenster wordt gesloten.

 

Actieve enquêtes

Als uw enquête actief is (en dus al reacties heeft), kunt u nog steeds een quotum bewerken of toepassen. Als u een quotum toepast op een actieve enquête, worden bestaande reacties niet meegeteld voor het quotum. Alleen uw reacties worden meegeteld.

Als uw enquête is gesloten omdat het quotum is bereikt, kunt u het quotum aanpassen, zodat er meer gekwalificeerde reacties worden geaccepteerd. U moet bovendien het verzamelprogramma opnieuw openen, zodat meer mensen uw enquête kunnen invullen.

 

Quotumresultaten bekijken

Als u uw quotumresultaten wilt bekijken, gaat u naar de sectie Resultaten analyseren. De quotumstatusbalk laat zien welk deel van het quotum u hebt bereikt.

Opgeslagen weergaven

Als u een quotum toepast op een enquête, wordt er een opgeslagen weergave gemaakt voor elke set gekwalificeerde reacties. Als u meer dan één limiet hebt ingesteld voor uw quotum, hebt u meerdere opgeslagen weergaven.

Als u een opgeslagen weergave activeert, ziet u een gefilterde weergave met alleen voltooide reacties binnen de quotumlimiet.

Een opgeslagen weergave selecteren:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Klik in de linkerzijbalk op E Opgeslagen weergaven.
 3. Klik op de naam van de weergave.

Een groen selectievinkje 2 naast een weergave betekent dat de weergave is geselecteerd. U kunt een weergave in- of uitschakelen door op de naam te klikken.

De filters in deze opgeslagen weergaven mogen niet worden bewerkt omdat ze niet opnieuw kunnen worden ingesteld op de oorspronkelijke opgeslagen weergave. Als u extra filters wilt toevoegen, gebruik u de oorspronkelijke weergave en bouwt u de filters van het begin af op.

Quotumreacties exporteren

Quotumreacties exporteren:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Klik op E Opgeslagen weergaven.
 3. Klik op het pictogram Meer . naast het quotum dat u wilt weergeven of exporteren.
 4. Selecteer Weergave exporteren.
 5. Kies Overzichtsgegevens of Alle reactiegegevens.
 6. Selecteer de gewenste bestandsindeling en instellingen.
 7. Klik op Exporteren.

Reactiestatus

Op het tabblad Individuele reacties van de sectie Resultaten analyseren is de reactiestatus voor elke respondent te zien.

Alleen voltooide reacties tellen mee voor uw quotum. Deze worden opgenomen in uw opgeslagen weergave. Reacties boven het quotum en onvoltooide reacties worden niet opgenomen in uw quotum.

Reacties verwijderen

Als u een individuele reactie verwijdert die is meegeteld voor het quotum, wordt het quotum nog steeds als bereikt beschouwd. Als u meer gekwalificeerde reacties wilt verzamelen, verhoogt u het quotum.

 

Met quotums kunt u automatisch een enquête sluiten zodra die een bepaald aantal gekwalificeerde reacties bereikt.

Ontvang antwoorden