m

Tabellen toevoegen

U kunt met behulp van de geavanceerde RTF-editor een tabel toevoegen aan uw enquête in de volgende ondersteunde velden:

U kunt als volgt een tabel toevoegen:

 1. Klik op . in de RTF-editor om de geavanceerde RTF-editor te openen.
 2. Klik op ¢ en vervolgens op Tabel invoegen.
 3. Sleep uw cursor over het raster om de afmetingen van de tabel te kiezen en klik vervolgens om de tabel in te voegen. U kunt een tabel maken met een afmeting van tot wel 10 x 10 cellen. Indien u er meer wilt toevoegen, kunt u na het toevoegen van de tabel extra rijen of kolommen invoegen.
 4. Klik en sleep een hoek van de tabel om het formaat te wijzigen en het gemakkelijker te maken om tekst in elke cel toe te voegen.
 5. Voer tekst in de cellen in.

Tabellen bewerken

U hebt voor het gebruik van sommige tabelopties een basiskennis van HTML nodig.

Eigenschappen

Eigenschappen bepalen het uiterlijk van de tabel als geheel, een afzonderlijke rij in de tabel of een afzonderlijke cel in de tabel.

Tabeleigenschappen

Tabeleigenschappen bepalen het uiterlijk van de tabel als geheel.

Tabeleigenschappen bewerken:

 1. Klik op een willekeurige plaats in de tabel.
 2. Klik op ¢ en vervolgens op Tabeleigenschappen.
Optie
Beschrijving
BreedteDe breedte van de tabel, in pixels.
HoogteDe hoogte van de tabel, in pixels.
Afstand tussen cellenAfstand tussen cellen, in pixels.
CelopvullingRuimte tussen de inhoud en de rand van de cel, in pixels.
RandDe breedte van de rand rondom de tabel, in pixels.
TitelVoegt een gecentreerde titelcel in boven de tabel.
UitlijningDe horizontale uitlijning van de tabel in de enquêtepagina: links, midden of rechts.
StijlVoer stijlkenmerken toe om inline-CSS toe te passen op deze tabel.
RandkleurDe kleur van de rand rondom de tabel, in pixels.
AchtergrondkleurDe achtergrondkleur van de gehele tabel.

Celeigenschappen

Celeigenschappen bepalen het uiterlijk van een afzonderlijke cel in de tabel.

Celeigenschappen bewerken:

 1. Klik op de cel die u wilt bewerken.
 2. Klik op ¢ > Cel > Celeigenschappen.
Eigenschap
Beschrijving
BreedteDe breedte van de cel, in pixels.
HoogteDe hoogte van de cel, in pixels.
Celtype
 • Koptekst: Maakt van de cel een koptekstcel voor de rij of kolom. Tekst in de cel is vetgedrukt en gecentreerd.
 • Cel: Een normale gegevenscel in de tabel.
ReikwijdteKoppelt deze koptekstcel aan een specifieke set gegevenscellen.
 • Rij: Deze cel biedt koptekstinformatie voor de rest van de rij waarin deze staat.
 • Kol: Deze cel biedt koptekstinformatie voor de rest van de kolom waarin deze staat.
 • Rijgroep: Deze cel biedt koptekstinformatie voor de rest van de rijgroep waarin deze staat.
 • Kolomgroep: Deze cel biedt koptekstinformatie voor de rest van de kolomgroep waarin deze staat.
H uitlijnenDe horizontale uitlijning van de tekst in de cel: links, midden of rechts.
V uitlijnenDe verticale uitlijning van de tekst in de cel: links, midden of rechts.
StijlVoer stijlkenmerken toe om inline-CSS toe te passen op deze cel.
RandkleurDe kleur van de rand rondom de individuele tabel.
AchtergrondkleurDe achtergrondkleur van de individuele cel.

Rijeigenschappen

Rijeigenschappen bepalen het uiterlijk van een afzonderlijke rij in de tabel.

Rijeigenschappen bewerken:

 1. Klik op de rij die u wilt bewerken.
 2. Klik op ¢ > Rij > Rijeigenschappen.
Eigenschap
Beschrijving
RijtypeHet rijtype geeft aan welk type inhoud de rij bevat:
 • Koptekst: Voegt een thead-tag rondom de rij of rijen toe om ze te groeperen als de koptekstinhoud van de tabel.
 • Platte tekst: Voegt een tbody-tag rondom de rij of rijen toe om ze te groeperen als de platte-tekstinhoud van de tabel.
 • Voettekst: Voegt een tfoot-tag rondom de rij of rijen toe om ze te groeperen als de voettekstinhoud van de tabel.
UitlijningDe horizontale uitlijning van de tekst in elke cel in de rij: links, midden of rechts.
HoogteDe hoogte van de rij, in pixels.
StijlVoer stijlkenmerken toe om inline-CSS toe te passen op deze rij.
RandkleurDe kleur van de rand rondom deze rij.
AchtergrondkleurDe achtergrondkleur van elke cel in deze rij.

Cellen samenvoegen of scheiden

Met Cellen samenvoegen worden twee of meer cellen samengevoegd. Met Cellen scheiden worden samengevoegde cellen gescheiden.

Cellen samenvoegen

Cellen samenvoegen:

 1. Klik op . in de RTF-editor om de geavanceerde editor te openen.
 2. Klik en sleep om de cellen t markeren die u wilt samenvoegen.
 3. Klik op ¢.
 4. Klik op Cellen.
 5. Klik op Cellen samenvoegen.
Cellen scheiden

Een cel scheiden:

 1. Klik op . in de RTF-editor om de geavanceerde editor te openen.
 2. Klik op de cel die u wilt scheiden.
 3. Klik op ¢.
 4. Klik op Cellen.
 5. Klik op Cellen scheiden.

Rijen, kolommen en tabellen beheren

Voeg rijen en kolommen in of verwijder ze, of verwijder de volledige tabel.

Rijen toevoegen, verplaatsen of verwijderen

Een rij invoegen, verplaatsen of verwijderen:

 1. Selecteer de rij waarop u actie wilt ondernemen door op een willekeurige cel in de rij te klikken.
 2. Klik op ¢ > Rij.
 3. Kies een van de volgende opties uit het menu.
Optie
Beschrijving
Rij invoegen bovenVoegt een nieuwe rij in boven de momenteel geselecteerde rij.
Rij invoegen onderVoegt een nieuwe rij in onder de momenteel geselecteerde rij.
Rij verwijderenVerwijdert de momenteel geselecteerde rij.
Rij knippenVerwijdert de momenteel geselecteerde rij en voegt deze toe aan uw klembord zodat u deze op een andere plaats in de tabel kunt plakken.
Rij kopiërenVoegt de rij toe aan uw klembord zodat u deze op een andere plaats in de tabel kunt plakken.
Rij plakken bovenVoegt een geknipte of gekopieerde rij in boven de momenteel geselecteerde rij.
Rij plakken onderVoegt een geknipte of gekopieerde rij in boven de momenteel geselecteerde rij.

Kolommen toevoegen of verwijderen

Toegang verkrijgen tot kolomopties:

 1. Selecteer de kolom waarop u actie wilt ondernemen door op een willekeurige cel in die kolom te klikken.
 2. Klik op ¢ > Kolom.
Optie
Beschrijving
Kolom links invoegenVoegt een nieuwe kolom in links van de momenteel geselecteerde kolom.
Kolom rechts invoegenVoegt een nieuwe kolom in rechts van de momenteel geselecteerde kolom.
Kolom verwijderenVerwijdert de momenteel geselecteerde kolom.

Een tabel verwijderen

Een tabel verwijderen:

 1. Klik op . in de RTF-editor om de geavanceerde editor te openen.
 2. Klik op de tabel om deze te selecteren.
 3. Klik op ¢.
 4. Klik op Tabel verwijderen.
U kunt met behulp van de geavanceerde RTF-editor een tabel toevoegen aan uw enquête in de velden vraagtekst en Paginabeschrijving:

Ontvang antwoorden