m

Tabellen toevoegen

U kunt met de geavanceerde RTF-editor (Rich Text Format) een tabel toevoegen aan uw enquête in de volgende ondersteunde velden:

Een tabel toevoegen:

 1. Klik op . in de RTF-editor om de geavanceerde RTF-editor te openen.
 2. Klik op ¢ en daarna op Tabel invoegen.
 3. Sleep uw cursor over het raster om de afmetingen van de tabel te kiezen en klik om deze in te voegen. U kunt een tabel van maximaal 10 x 10 cellen maken. Als u meer cellen wilt toevoegen, kunt u extra rijen of kolommen invoegen nadat u de tabel hebt toegevoegd.
 4. Klik en sleep een hoek van de tabel om het formaat aan te passen en om gemakkelijker tekst in de cellen toe te voegen.
 5. Voeg tekst in de cellen in.

Tabellen bewerken

U moet iets van HTML weten om sommige tabelopties te kunnen gebruiken.

Eigenschappen

Eigenschappen regelen het uiterlijk van de tabel in zijn geheel, van een individuele rij in de tabel of van een individuele cel in de tabel.

Tabeleigenschappen

Tabeleigenschappen regelen het uiterlijk van de tabel in zijn geheel.

De eigenschappen van een tabel bewerken:

 1. Klik in de tabel.
 2. Klik op ¢ en daarna op Tabeleigenschappen.
Optie
Omschrijving
BreedteDe breedte van de tabel, in pixels.
HoogteDe hoogte van de tabel, in pixels.
CelafstandDe ruimte tussen cellen, in pixels.
CelvullingDe ruimte tussen de celrand en de celinhoud, in pixels.
RandDe breedte van de rand rond de tabel, in pixels.
OpschriftVoegt een gecentreerde opschriftcel in boven de tabel.
UitlijningDe horizontale uitlijning van de tabel op de enquêtepagina: links, midden of rechts.
StijlVoer stijlkenmerken in om inline CSS toe te passen op deze tabel.
RandkleurDe kleur van de rand rond de tabel.
AchtergrondkleurDe achtergrondkleur van de hele tabel.

Celeigenschappen

Celeigenschappen regelen het uiterlijk van een individuele cel in de tabel.

Celeigenschappen bewerken:

 1. Klik op de cel die u wilt bewerken.
 2. Klik op ¢ > Cel > Celeigenschappen.
Eigenschap
Omschrijving
BreedteDe breedte van de cel, in pixels.
HoogteDe hoogte van de cel, in pixels.
Celtype
 • Kop: Geeft aan dat de cel een kopcel is voor de rij of kolom. De tekst in de cel is vet en gecentreerd.
 • Cel: Een normale gegevenscel in de tabel.
BereikKoppelt deze kopcel aan een specifieke set gegevenscellen.
 • Rij: Deze cel bevat kopinformatie voor de rest van de rij die deze cel bevat.
 • Kol: Deze cel bevat kopinformatie voor de rest van de kolom die deze cel bevat.
 • Rijgroep: Deze kopcel bevat kopinformatie voor de rest van de rijgroep die deze cel bevat.
 • Kolomgroep: Deze kopcel bevat kopinformatie voor de rest van de kolomgroep die deze cel bevat.
H-uitlijningDe horizontale uitlijning van de tekst binnen de cel: links, midden of rechts.
V-uitlijningDe verticale uitlijning van de tekst binnen de cel: links, midden of rechts.
StijlVoer stijlkenmerken in om inline CSS toe te passen op deze cel.
RandkleurDe kleur van de rand om de individuele cel.
AchtergrondkleurDe achtergrondkleur van de individuele cel.

Rij-eigenschappen

Rij-eigenschappen regelen het uiterlijk van een individuele rij in de tabel.

Rij-eigenschappen bewerken:

 1. Klik op de rij die u wilt bewerken.
 2. Klik op ¢ > Rij > Rij-eigenschappen.
Eigenschap
Omschrijving
RijtypeHet rijtype geeft aan welk type inhoud de rij bevat:
 • Kop: Voegt een thead-tag toe rond de rij of rijen om ze te groeperen als de kopinhoud van de tabel.
 • Tekst: Voegt een tbody-tag toe rond de rij of rijen om ze te groeperen als de tekstinhoud van de tabel.
 • Voettekst: Voegt een tfoot-tag toe rond de rij of rijen om ze te groeperen als de voettekst van de tabel.
UitlijningDe horizontale uitlijning van de tekst binnen elke cel in de rij: links, midden of rechts.
HoogteDe hoogte van de rij, in pixels.
StijlVoer stijlkenmerken in om inline CSS toe te passen op deze rij.
RandkleurDe kleur van de rand rond deze rij.
AchtergrondkleurDe achtergrondkleur van elke cel in deze rij.

Cellen samenvoegen of splitsen

Met Cellen samenvoegen combineert u twee of meer cellen. Met Cellen splitsen maakt u samengevoegde cellen los van elkaar.

Cellen samenvoegen

Cellen samenvoegen:

 1. Klik op . in de RTF-editor om de geavanceerde RTF-editor te openen.
 2. Klik en sleep om de cellen te markeren die u wilt samenvoegen.
 3. Klik op ¢.
 4. Klik op Cel.
 5. Klik op Cellen samenvoegen.
Cellen splitsen

Een cel splitsen:

 1. Klik op . in de RTF-editor om de geavanceerde RTF-editor te openen.
 2. Klik op de cel die u wilt splitsen.
 3. Klik op ¢.
 4. Klik op Cel.
 5. Klik op Cel splitsen.

Rijen, kolommen en tabellen beheren

Voeg rijen en kolommen in of verwijder ze, of verwijder de hele tabel.

Rijen toevoegen, verplaatsen of verwijderen

Een rij toevoegen, verplaatsen of verwijderen:

 1. Selecteer de rij waarop u een actie wilt ondernemen door op een cel in de rij te klikken.
 2. Klik op ¢ > Rij.
 3. Kies één van de onderstaande opties uit het menu.
Optie
Omschrijving
Rij invoegen voorVoegt een nieuwe rij toe boven de rij die op dat moment is geselecteerd.
Rij invoegen naVoegt een nieuwe rij toe onder de rij die op dat moment is geselecteerd.
Rij verwijderenVerwijdert de rij die op dit moment is geselecteerd.
Rij knippenVerwijdert de rij die op dat moment is geselecteerd en voegt deze toe aan uw klembord. U kunt de rij dan ergens anders in de tabel plakken.
Rij kopiërenVoegt de rij toe aan uw klembord. U kunt de rij dan ergens anders in de tabel plakken.
Rij plakken voorVoegt een geknipte of gekopieerde rij toe boven de rij die op dat moment is geselecteerd.
Rij plakken naVoegt een geknipte of gekopieerde rij toe onder de rij die op dat moment is geselecteerd.

Kolommen toevoegen, verplaatsen of verwijderen

De kolomopties openen:

 1. Selecteer de kolom waarop u een actie wilt ondernemen door op een cel in de kolom te klikken.
 2. Klik op ¢ > Kolom.
Optie
Omschrijving
Kolom invoegen voorVoegt een nieuwe kolom toe links van de kolom die op dat moment is geselecteerd.
Kolom invoegen naVoegt een nieuwe kolom toe rechts van de kolom die op dat moment is geselecteerd.
Kolom verwijderenVerwijdert de kolom die op dat moment is geselecteerd.

Een tabel verwijderen

Een tabel verwijderen:

 1. Klik op . in de RTF-editor om de geavanceerde RTF-editor te openen.
 2. Klik op de tabel om deze te selecteren.
 3. Klik op ¢.
 4. Klik op Tabel verwijderen.
U kunt met de geavanceerde RTF-editor een tabel toevoegen aan uw enquête in de vraagtekst en het veld Paginabeschrijving.

Ontvang antwoorden