m

Enquêtes openen en sluiten

Nadat u het ontwerp van uw enquête hebt voltooid, maakt u een verzamelprogramma om de enquête te distribueren. Verzamelprogramma's bepalen of uw enquête open of gesloten is voor respondenten.

U kunt status van een verzamelprogramma controleren in de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.

StatusBeschrijving
OPENDe enquête is open voor respondenten en er kunnen reacties worden vastgelegd.
GESLOTENDe enquête is gesloten voor respondenten en er kunnen geen reacties worden vastgelegd. Bij respondenten die proberen uw enquête te openen, wordt u bericht over de gesloten enquête weergegeven.
NIET GECONFIGUREERDHet verzamelprogramma is niet volledig ingesteld. Klik op de naam van het verzamelprogramma om het instellen te voltooien. Verzamelprogramma's voor e-mailuitnodiging worden weergegeven als niet geconfigureerd totdat u een uitnodigingsbericht verzendt of plant voor aflevering.

Een verzamelprogramma openen

Nadat u een verzamelprogramma hebt gemaakt, is dat standaard open. Zolang de status OPEN is, hebben mensen toegang tot uw enquête via dat verzamelprogramma en kunnen ze hun reacties verzenden.

U kunt een gesloten verzamelprogramma op elk gewenst moment opnieuw openen door op de status GESLOTEN te klikken. Door op de verzamelprogrammastatus te klikken, kunt u schakelen tussen het inschakelen en uitschakelen van een enquête.

Als uw verzamelprogramma automatisch wordt gesloten als gevolg van een einddatum en -tijd of reactielimieten, moet u de datum of het maximale aantal toegestane reacties wijzigen als u het verzamelprogramma opnieuw wilt openen.

Een verzamelprogramma sluiten

Als u een verzamelprogramma sluit, verzamelt het geen reacties meer dus kunt u uw analyse voltooien.

U kunt als volgt handmatig een verzamelprogramma sluiten:

  1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
  2. Klik op OPENEN in de statuskolom om de status in te stellen op GESLOTEN.
  3. Pas het bericht over gesloten enquête aan voor respondenten die proberen toegang tot de enquête te krijgen.
  4. Klik op Verzamelprogramma sluiten.

Als u meerdere verzamelprogramma's hebt in uw enquête, moet u elk verzamelprogramma afzonderlijk sluiten om het verzamelen van reacties volledig te beëindigen.

TIP! Sluit een verzamelprogramma automatisch door een einddatum en -tijd of reactielimieten in te stellen. U kunt deze instellingen op elk gewenst moment bewerken en de enquête opnieuw openen.

Uw bericht over gesloten enquêtes bewerken

Wanneer een verzamelprogramma is gesloten, krijgt iedereen die probeert toegang te verkrijgen tot de enquête via dat verzamelprogramma een pagina Enquête gesloten te zien.

U kunt het bericht over gesloten enquêtes aanpassen dat op de pagina wordt weergegeven als u handmatig een verzamelprogramma sluit of een einddatum en -tijd of reactielimieten inschakelt.

  • U kunt één gesloten-bericht per verzamelprogramma opslaan. Als u meerdere verzamelprogramma's hebt in uw enquête, moet u het bericht over gesloten enquêtes voor elk verzamelprogramma afzonderlijk aanpassen.
  • Het bericht over gesloten enquêtes moet zijn geschreven in onbewerkte tekst. Op dit moment is het niet mogelijk om HTML te gebruiken om uw bericht over gesloten enquêtes op te maken.

Nadat een verzamelprogramma is gesloten, gaat u naar het verzamelprogramma en klikt u op GESLOTEN in de rechterbovenhoek van de pagina. In het vervolgkeuzemenu wordt de optie voor het bewerken van het bericht over gesloten enquêtes weergegeven.

Branding verwijderen op de pagina voor een gesloten enquête

Betaalde functie: Het verwijderen van SurveyMonkey-branding op de pagina voor een gesloten enquête is alleen mogelijk bij sommige betaalde plannen. Controleer of dat bij uw plan het geval is.
  • Webkoppelingen en uitnodiging per e-mail (alleen in het Engels): Er wordt een optie weergegeven voor het verwijderen van de SurveyMonkey-branding wanneer u het bericht over gesloten enquêtes bewerkt. Klik op Voorbeeld om te zien hoe de gesloten-pagina wordt weergegeven voor respondenten.
  • Alle verzamelprogramma's: U kunt de SurveyMonkey-branding verwijderen die mogelijk wordt weergegeven op de pagina voor een gesloten enquête als u de URL voor eigen merkgebruik (research.net) gebruikt voor uw verzamelprogramma. Bekijk een voorbeeld van de gesloten-pagina door de enquêtekoppeling in uw webbrowser te kopiëren en plakken nadat u de enquête hebt gesloten.

Ontvang antwoorden