m

Likert-schalen

Doordat een Likert-schaal een evenwichtige schaal met antwoordkeuzen aan beide zijden van een neutrale optie biedt kunt u graderingen van meningen over een specifiek onderwerp vaststellen.

Er zijn verschillen kant-en-klare vragen met een Likert-schaal beschikbaar in de Vragenbank. Bijvoorbeeld:

Hoe belangrijk is teamwerk voor uw werkgever?

  • Uitermate belangrijk
  • Zeer belangrijk
  • Redelijk belangrijk
  • Niet erg belangrijk
  • Helemaal niet belangrijk

U kunt uw eigen Likert-schaal opstellen door een vraag van het type Matrix/beoordelingsschaal te gebruiken en een gewicht toe te kennen aan elke antwoordkeuze zodat een beoordelingsgemiddelde wordt berekend in de sectie Resultaten analyseren.

Of u kunt een vraag van het type Meerkeuze gebruiken zonder gewichten toe te kennen.

Meer informatie: Aanbevolen procedures voor Likert-schalen en tips

Likert-schalen stellen u in staat graderingen aan te brengen in meningen over een specifiek onderwerp. U kunt een vraag van het type Matrix/beoordelingsschaal of Meerkeuze gebruiken om een Likert-schaal te maken.

Ontvang antwoorden