m

Het aantal respondenten dat u nodig hebt berekenen

Het aantal respondenten dat u nodig hebt, is afhankelijk van uw enquêtedoelen en de gewenste betrouwbaarheid van uw resultaten. Hoe betrouwbaarder de resultaten moeten zijn, des te kleiner is de te accepteren foutmarge.

U kunt het aantal respondenten dat u nodig hebt (ook wel uw 'steekproefgrootte' genoemd) berekenen met onze calculator voor de steekproefgrootte.

TIP! Als u een gegarandeerd aantal respondenten nodig hebt, kunt u enquêtereacties kopen bij SurveyMonkey Audience. U geeft het aantal reacties op dat u nodig hebt en wij gebruiken uw doelcriteria om respondenten voor u te vinden.

Definities

U moet de volgende informatie hebben om uw steekproefgrootte te berekenen:

Omvang populatie

Uw populatiegrootte is de grootte van de hele populatie die u wilt weergeven.

  • Populatie: De hele groep waarover u conclusies wilt trekken.
  • Steekproef: De groep die u ondervraagt.

Denk na over de potentiële omvang van uw populatie. Als u bijvoorbeeld een enquête uitstuurt naar mannelijke iPhone-gebruikers in Californië, moet u mogelijk wat meer onderzoek doen om te bepalen hoeveel mannen aan dat criterium voldoen.

Foutmarge

De foutmarge geeft aan hoeveel fouten er optreden bij een meting. Dit is een percentage dat beschrijft hoeveel de meningen en gedragingen van de steekproef die u ondervraagt waarschijnlijk zullen afwijken van de totale populatie. Voor het berekenen van uw foutmarge gebruikt u onze calculator voor foutmarges.

Hoe kleiner de foutmarge, des te dichter u bij het exacte antwoord uitkomt bij een bepaald betrouwbaarheidsniveau.

Over het algemeen geldt dat, hoe groter de steekproef, des te kleiner de foutmarge. Hoe dichter de grootte van uw steekproef bij de grootte van uw populatie uitkomt, des te representatiever uw resultaten vaak zijn. U ziet dan ook dat de aanbevolen steekproefgrootte in de onderstaande tabel kleiner wordt naarmate uw tolerantie voor fouten groter wordt.

Stel bijvoorbeeld dat we 400 mensen vroegen of zij een positieve of negatieve mening over Barack Obama hadden en dat 55% positief zou zeggen. Bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van ±5% zou, als we deze enquête 100 keer zouden herhalen onder dezelfde omstandigheden, in 95 van de 100 gevallen de reactie ergens tussen 50% en 60% liggen.

Betrouwbaarheidsniveau

Het betrouwbaarheidsniveau geeft aan hoe betrouwbaar een meting is. Standaarden die algemeen worden gebruikt door onderzoekers zijn 90%, 95% en 99%.

Een betrouwbaarheidsniveau van 95% betekent dat als dezelfde enquête 100 keer zou worden herhaald onder dezelfde omstandigheden, de meetwaarde in 95 van de 100 gevallen ergens binnen de foutmarge zou liggen.

Wanneer u de steekproefgrootte berekent, gebruikt u de z-score voor uw betrouwbaarheidsniveau. De z-score is het aantal standaardafwijkingen dat een gegeven verhouding afwijkt van het gemiddelde.

Betrouwbaarheidsniveau
z-score
90%1,65
95%1,96
99%2,58

 

Percentagewaarde

De vereisten voor de steekproefgrootte variëren op basis van het percentage van uw steekproef dat een bepaald antwoord kiest. Als u bijvoorbeeld bij een vorige enquête hebt geconstateerd dat 75% van uw klanten aangaf tevreden te zijn met uw product en u opnieuw deze enquête wilt houden, kunt u p = 0,75 gebruiken om uw benodigde steekproefgrootte te berekenen.

Als u een enquête voor het eerst uitvoert, en omdat de meeste enquêtes meer dan één vraag hebben (en daarom meer dan één percentagewaarde die moet worden beoordeeld), raden we aan om p = 0,5 te gebruiken voor het berekenen van uw optimale steekproefgrootte. Dit leidt tot een geschatte steekproefgrootte die niet te krap en niet te ruim is.

De steekproefgrootte berekenen

Bereken binnen enkele seconden het aantal respondenten dat u nodig hebt met onze calculator voor de steekproefgrootte. Als u de berekening van de steekproefgrootte liever handmatig uitvoert, gebruikt u de volgende formule:

Statistiek
Beschrijving
NOmvang populatie
eFoutmarge (als decimaal)
zBetrouwbaarheidsniveau (als een z-score)
pPercentagewaarde (als decimaal)

Voorgestelde steekproefgrootten

Hieronder vindt u een tabel met gesuggereerde populatiegrootten per foutmarge bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Wij hebben de bovenstaande formule gebruikt om de gesuggereerde steekproefgrootten te berekenen. In sommige gevallen hebben we de steekproefgrootte afgerond op de dichtstbijzijnde 5 of 10. Gebruik ons hulpmiddel Steekproefgrootte berekenen voor een nauwkeurigere berekening.

Omvang populatieSteekproefgrootte per foutmarge
 
±3%
±5%
±10%
500
345
220
80
1000
525
285
90
3000
810
350
100
5000
910
370
100
10.000
1000
385
100
100.000+
1100
400
100

Voorbeeld voor de steekproefgrootte

U verstuurt een enquête met een Ja/Nee-vraag waarbij u vraagt of ouders van kinderen op uw school vóór een verlengde schooldag zijn.

Het totale aantal ouders (uw populatieomvang) is 10.000 en u neemt genoegen met een foutmarge van ±10%. Bij gebruik van de bovenstaande tabel ziet u dat u ten minste 100 personen nodig hebt om uw enquête in te vullen.

70% van de 100 ondervraagde ouders antwoordde dat zij vóór een verlengde schooldag zijn. Dit betekent dat u ervan kunt uitgaan dat als alle 10.000 ouders de enquête zouden beantwoorden, tussen 60% en 80% vóór een verlengde schooldag zou zijn.

Hoeveel mensen moet ik vragen om mee te doen aan mijn enquête?

Uw reactiepercentage kan van invloed zijn op het aantal mensen naar wie u de enquête stuurt. Hoe hoger het reactiepercentage, des te minder mensen u hoeft te vragen om deel te nemen aan uw enquête.

Als u bijvoorbeeld 100 respondenten nodig hebt en verwacht dat 25% van de mensen die u hebt uitgenodigd om uw enquête in te vullen dit daadwerkelijk zal doen, dan moet u 400 mensen uitnodigen om uw enquête in te vullen.

Als u het aantal personen wilt berekenen dat u moet uitnodigen voor de enquête op basis van uw verwachte reactiepercentage, gebruikt u de volgende vergelijking:

Aantal benodigde respondenten
x 100
verwachte reactiepercentage

Ontvang antwoorden