m

SurveyMonkey en IRB-richtlijnen

Het is studenten absoluut toegestaan om onderzoek te verrichten via het SurveyMonkey-platform, op voorwaarde dat zij zich aan onze gebruiksvoorwaarden houden. Veel studenten gebruike n SurveyMonkey om onderzoek te verrichten voor hun proefschrift of afstudeeropdracht.

Dit helpartikel beschrijft de potentiële IRB-richtlijnen voor het gebruik van SurveyMonkey als hulpmiddel voor deelnemers aan enquêtes. Dit zijn criteria die de IRB's van de meeste universiteiten aanbevelen bij gebruik van een online enquêtehulpmiddel voor het verzamelen van gegevens. Het is belangrijk om de goedkeuring van uw Institutional Review Board (institutionele beoordelingsraad) te verkrijgen.

Schriftelijke toestemming verkrijgen om onderzoek te verrichten met behulp van SurveyMonkey

Wij zullen u met alle plezier assisteren bij het verkrijgen van de goedkeuringen die u nodig hebt om uw onderzoekswerk als student te kunnen verrichten Hier is een brief op briefpapier van SurveyMonkey die u aan uw IRB kunt voorleggen als bewijs van toestemming voor het gebruik van het SurveyMonkey-platform voor het verrichten van uw onderzoek: Toestemming voor verrichten van onderzoek met SurveyMonkey (PDF)

Beveiligde verzending

Geïnformeerde toestemming

  • Neem een toestemmingsformulier op de eerste pagina van uw enquête op.
  • SurveyMonkey legt de tijdstempel van de respondent vast. Dit is met name belangrijk voor respondenten die akkoord zijn gegaan met deelname aan uw enquête.
  • De enquête dient "geen antwoord" of "hier antwoord ik liever niet op" als optie te bieden voor elke enquêtevraag. Een enquête waarbij een respondent niet verder kan gaan zonder de vraag te beantwoorden is in strijd met het recht van de respondent om geen informatie te verstrekken.
  • Aan het einde van de enquête dient de respondent een optie te worden geboden om zich terug te trekken uit de enquête.

Database- en serverbeveiliging

HIPAA-conformiteit

Als u een 'covered entity' bent die wordt gereguleerd door de Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) en als u beschermde gezondheidsinformatie wilt verzamelen in uw gezondheids- en welzijnsenquêtes, raadpleegt u HIPAA-conformiteit bij SurveyMonkey voor nadere details.

Bekijk de potentiële IRB-richtlijnen voor het gebruik van SurveyMonkey als hulpmiddel voor deelnemers aan enquêtes.

Ontvang antwoorden