m

Enquêtes overplaatsen naar een ander account

U kunt een of meer enquêtes uit uw account overplaatsen naar een betaald SurveyMonkey-account. De hele enquête, inclusief verzamelprogramma's en reacties, wordt overgeplaatst naar de nieuwe eigenaar en uit uw account verwijderd.

Ga naar...

 

Eén enquête overplaatsen

Voordat u begint, is het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten wanneer u gedeelde of actieve enquêtes overplaatst of voordat u enquêtes overplaatst waarvoor verificatie van respondenten is ingeschakeld.

Eén enquête overplaatsen:

  1. Ga naar de pagina Mijn enquêtes in uw account.
  2. Klik op het pictogram Meer . rechts van de enquête die u wilt overplaatsen.
  3. Kies Enquête overplaatsen.
  4. Voer de gebruikersnaam en het e-mailadres in voor het account dat u wilt overplaatsen. Als u in een team zit, kiest u Overplaatsen naar een teamlid of Overplaatsen naar iemand buiten mijn team en voert u de vereiste info in.
  5. Klik op Overplaatsen.

De overgeplaatste enquêtes worden meteen uit uw account verwijderd. Het kan een paar minuten duren tot de enquêtes te zien zijn in het account waar u deze naartoe hebt gestuurd.

Als u één enquête zo overplaatst, wordt deze niet geregistreerd in uw overplaatsingsgeschiedenis en worden er geen meldingen geactiveerd.

 

Meerdere enquêtes overplaatsen

BÈTAFUNCTIE: Overplaatsing van meerdere enquêtes tegelijk bevindt zich momenteel in de bètafase en is maar voor enkele klanten beschikbaar.

Voordat u begint, is het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten wanneer u gedeelde of actieve enquêtes overplaatst of voordat u enquêtes overplaatst waarvoor verificatie van respondenten is ingeschakeld.

Een of meer enquêtes overplaatsen:

  1. Ga naar de pagina Mijn enquêtes in uw account.
  2. Schakel de selectievakjes in naast de namen van de enquêtes die u wilt overplaatsen. U kunt maximaal 500 enquêtes tegelijk overplaatsen.
  3. Klik in het menu dat onderaan de pagina verschijnt op Overplaatsen.
  4. Voer de gebruikersnaam en het e-mailadres in voor het account dat u wilt overplaatsen. Als u in een team zit, kiest u Overplaatsen naar een teamlid of Overplaatsen naar iemand buiten mijn team en voert u de vereiste info in.
  5. Klik op Overplaatsen.

De overgeplaatste enquêtes worden meteen uit uw account verwijderd. Het kan een paar minuten duren tot de enquêtes te zien zijn in het account waar u deze naartoe hebt gestuurd.

Als u een groot aantal enquêtes overplaatst, worden ze mogelijk tijdelijk als uitgeschakeld weergegeven in Mijn enquêtes totdat de overplaatsing is voltooid. Enquêtes die worden overgeplaatst, kunnen niet worden bewerkt of beheerd.

Beperkingen

Het is niet mogelijk om enquêtes over te plaatsten:

 

Meldingen en overplaatsingsgeschiedenis

BÈTAFUNCTIE: Meldingen en overplaatsingsgeschiedenis zijn bètafuncties die slechts voor sommige klanten beschikbaar zijn.

Meldingen

We verzenden e-mailmeldingen naar het e-mailadres van het account om u op de hoogte te houden van de status van een overplaatsing. Hierbij ontvangt elke persoon het volgende:

MeldingAccount dat enquêtes overplaatstAccount dat enquêtes ontvangt
De overplaatsing is gestart3å
De overplaatsing is gereed3å
Er zijn problemen met de overplaatsing3å
Enquêtes zijn naar uw account overgeplaatstå3

Overplaatsingsgeschiedenis

De overplaatsingsgeschiedenis toont alle overplaatsingen die zijn gestart via het menu voor bulkacties in de afgelopen dagen.

Als u uw overplaatsingsgeschiedenis wilt bekijken, gaat u naar Mijn enquêtes en klikt u op Overplaatsingsgeschiedenis bekijken.

Enquêtesdie afzonderlijk worden overgeplaatst (via het pictogram Meer op de pagina Mijn enquêtes) activeren geen meldingen en worden niet opgenomen in de overplaatsingsgeschiedenis.

 

De gevolgen van overplaatsingen voor enquêtes

Gedeelde enquêtes

U kunt alleen enquêtes overplaatsen waarvan u de eigenaar bent. Als u een gedeelde enquête naar een ander account in uw team overplaatst, blijven medewerkers gedeelde toegang houden.

Als u een gedeelde enquête overplaatst naar een account buiten uw team, hebben medewerkers geen toegang tot uw enquête meer.

Wilt u eigenaar blijven van de enquête? In plaats van overplaatsen, kunt u een kopie van het enquête-ontwerp naar een ander account verzenden en zo eigenaar blijven van de enquête, verzamelprogramma's en resultaten.

Geactiveerde enquêtes

Open enquêtes, ook wel actieve enquêtes genoemd, blijven reacties verzamelen terwijl deze worden overgeplaatst naar het nieuwe account.

Enquêtes met respondentverificatie

Als respondentverificatie is ingeschakeld, blijft dit ingeschakeld als de enquête naar een ander account in uw team wordt overgeplaatst.

Als u een enquête met respondentverificatie overplaatst naar een account buiten uw team, wordt respondentverificatie uitgeschakeld. Iedereen die de koppeling opent, krijgt een bericht over een gesloten enquête.

 

U kunt een of meer enquêtes uit uw account overplaatsen naar elk betaald SurveyMonkey-account. De hele enquête, inclusief verzamelprogramma's en reacties, wordt overgeplaatst naar de nieuwe eigenaar en uit uw account verwijderd.

Ontvang antwoorden