m

Een enquête overplaatsen naar een ander account

U kunt een enquête in uw account overplaatsen naar elk betaald SurveyMonkey-account. Wanneer u een enquête overplaatst, wordt de gehele enquête vanuit uw account verplaatst: het ontwerp van de enquête, alle verzamelprogramma's en alle enquêtereacties gaan van uw account naar het andere account.

 

Zo plaatst u een enquête over:

  1. Ga naar de pagina Mijn enquêtes in uw account.
  2. Klik op . rechts van de enquête die u wilt overplaatsen.
  3. Kies Enquête doorgeven.
  4. Voer de gebruikersnaam in van het account waarnaar u de enquête wilt overplaatsen. Maak geen typfouten!
  5. Klik op Overplaatsing voltooien.

De enquête wordt direct vanuit uw account overgeplaatst, maar het kan enkele minuten duren tot de enquête zichtbaar is in het account waar u de enquête naartoe hebt gezonden.

Let op dat u de juiste gebruikersnaam als bestemming opgeeft. Als u een typfout maakt of de enquête naar het verkeerde account stuurt, neem dan contact met ons op. Het kan lastig zijn om te ontdekken waar de enquête naartoe is gegaan en om deze daarna naar het juiste account te sturen, dus we vragen uw geduld als dit het geval is.

Geactiveerde enquêtes overplaatsen

U kunt een enquête overplaatsen die open is en actief reacties verzamelt. De enquête blijft reacties verzamelen terwijl die wordt overgeplaatst en alle resultaten worden weergegeven in het account waar u de enquête naartoe hebt verzonden.

Gedeelde enquêtes overplaatsen

U kunt uitsluitend enquêtes overplaatsen waarvan u de eigenaar bent. Als u een gedeelde enquête overplaatst, behouden bestaande medewerkers dezelfde toegang tot de enquête zolang het account waar u de enquête naartoe hebt verzonden, deel uitmaakt van uw team. Als ze geen deel uitmaken van uw team, verliezen deze medewerkers hun toegang tot de gedeelde enquête nadat die is overgeplaatst.

Wilt u het eigendom van de enquête behouden zoals dit is? In plaats van overplaatsen, kunt u een kopie van het enquête-ontwerp naar een ander account verzenden en het eigendom van de enquête, verzamelprogramma's en resultaten behouden.

Enquêtes overplaatsen met Verificatie van respondent

Als Verificatie van respondent is ingeschakeld voor een of meer verzamelprogramma's in uw enquête, blijft die instelling behouden als u de enquête overplaatst naar een ander account in uw team.

Als u een enquête met Verificatie van respondent overplaatst naar een account buiten uw team, wordt de verzamelprogramma-optie uitgeschakeld voor de nieuwe enquête-eigenaar, en iedereen die de enquêtekoppeling opent, ziet een bericht over een gesloten enquête.

U kunt een enquête uit uw account overplaatsen naar elk betaald SurveyMonkey-account. Wanneer u een enquête overplaatst, worden het ontwerp van de enquête, alle verzamelprogramma's en alle enquêtereacties vanuit uw account naar het andere account verplaatst.

Ontvang antwoorden