m

Uw enquêteontwerp publiceren onder uw eigen merknaam

Betaalde functie: De functies die hierna worden vermeld, zijn betaalde functies. Sommige van deze functies zijn uitsluitend beschikbaar bij bepaalde betaalde plannen. Controleer of dat bij uw plan het geval is.

Er zijn vele manieren om uw enquête aan te passen aan uw website of merk.

Met een geavanceerd plan zijn er veel manieren om uw enquête aan te passen aan uw website of merk. Bij sommige betaalde plannen kunt u de SurveyMonkey-branding verbergen.

Ontvang antwoorden