m

Uw enquête publiceren onder uw eigen merknaam

Betaalde functie: De functies die hierna worden vermeld, zijn betaalde functies. Sommige van deze functies zijn uitsluitend beschikbaar bij bepaalde betaalde abonnementen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

Er zijn veel manieren om uw enquête aan te passen aan uw website of merk:

Met een geavanceerd plan zijn er veel manieren om uw enquête aan te passen aan uw website of merk. Bij sommige betaalde abonnementen kunt u de SurveyMonkey-branding verbergen.

Ontvang antwoorden