m

Likert-schalen (Nederlands)

Een Likert-schaal is een veelgebruikte manier om feedback te krijgen over hoe mensen zich voelen over een onderwerp. De schaal heeft een neutrale optie als middelpunt, zodat u de verschillende maten van overtuiging aan het licht kunt brengen.

De vragenbank gebruiken

Er zijn verschillen kant-en-klare vragen met een Likert-schaal beschikbaar in de Vragenbank. Bijvoorbeeld:

Hoe belangrijk is teamwerk voor uw werkgever?

  • Uitermate belangrijk
  • Zeer belangrijk
  • Redelijk belangrijk
  • Niet erg belangrijk
  • Helemaal niet belangrijk

Uw eigen exemplaar maken

U kunt een eigen Likert-schaal maken met deze twee vraagtypen:

  • Het vraagtype matrix/beoordelingsschaal stelt u in staat om aangepaste gewichtwaarden toe te kennen aan antwoordkeuzes. Als u een beoordelingsschaal met een enkele rij maakt, ziet de vraag er voor respondenten uit als een meerkeuzevraag. In het onderdeel Analyseren wordt het gewogen gemiddelde voor elke antwoordkeuze weergegeven.
  • Het vraagtype meerkeuzevraag kent automatisch standaardgewichtwaarden toe aan antwoordkeuzes. U kunt de optie voor diepteweergave van uw diagram in Analyseren gebruiken om de gewogen gemiddelden weer te geven.
Met Likert-schalen kunt u nuances aanbrengen in meningen over een specifiek onderwerp. U kunt een vraag van het type Matrix/beoordelingsschaal of Meerkeuze gebruiken om een Likert-schaal te maken.

Ontvang antwoorden