m

Filteren op open opmerkingen of tekst

U kunt uw enquêteresultaten filteren op specifieke woorden of zinsneden die respondenten mogelijk hebben gebruikt in antwoorden op open vragen.

Aangezien respondenten mogelijk synoniemen, onjuist gespelde woorden of afkortingen hebben gebruikt, adviseren wij te filteren op meerdere woorden of zinsneden. Bij het maken van de filter kunt u het beste de woorden of zinsneden waarop u wilt filteren scheiden door komma's. De gefilterde weergave omvat reacties die overeenkomen met elk willekeurig antwoordcriterium dat is gedefinieerd in de filter (OF-logica).

U kunt filteren op de volgende vraagtypen voor open vragen:

  • Numerieke tekstvakken - Kies de rij waarop u wilt filteren en kies ervoor om resultaten te filteren die Groter dan, Kleiner dan of Gelijk aan de waarde die u invoert zijn.
  • Enkel tekstvak - Voer een of meer woorden of een zinsnede in waarop u wilt filteren en kies ervoor om reacties op te nemen die overeenkomen met Alle woorden, Willekeurige woorden of de Exacte zinsnede.
  • Meerdere tekstvakken - Kies de rij om op te filteren en voer een woord of zinsnede in. Kies ervoor om reacties op te nemen die overeenkomen met Alle woorden, Willekeurige woorden of de Exacte zinsnede.
  • Demografisch - Kies de rij om op te filteren en voer een woord of zinsnede in. Kies ervoor om reacties op te nemen die overeenkomen met Alle woorden, Willekeurige woorden of de Exacte zinsnede.
  • Datum en/of tijd - Voer de datum en/of tijd in waarop u wilt filteren en kies ervoor om reacties op te nemen die zijn ingediend Voor, Na of Exact op die datum en/of dat tijdstip.
TIP! Gebruik Tekstanalyse om reacties op open vragen te categoriseren.
U kunt filteren op vraag en antwoord om tekstvakken of commentaarvakken te filteren op specifieke woorden of zinsneden.

Ontvang antwoorden