m

Afbeeldingen toevoegen

Er zijn veel manieren om afbeeldingen toe te voegen aan uw enquête in het gedeelte Enquête ontwerpen van uw enquête.

Onafhankelijke afbeeldingen toevoegen (gescheiden van vragen)

Een onafhankelijke afbeelding is een statische afbeelding, die losstaat van alle enquêtevragen. U kunt een onafhankelijke afbeelding toevoegen via URL vanaf het web of u kunt de afbeelding uploaden vanaf uw computer.

Een een onafhankelijke afbeelding toevoegen aan een enquête:

 1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
 2. Sleep via de sectie Opbouwen van de linkerzijbalk een afbeelding in de enquête.
 3. Upload een afbeelding vanaf uw computer of voer de URL in van een afbeelding op het web. De URL moet eindigen op .jpg, .gif of .png.
 4. (Optioneel) U kunt de volgende labels aan uw afbeelding toevoegen:
  • Afbeeldingslabel: Bij enquêtedeelnemers wordt deze tekst naast de afbeelding weergegeven.
  • Beschrijvende tekst: Tekst die uw afbeelding toegankelijk maakt voor mensen die een schermlezer gebruiken. Deze wordt niet weergegeven op de enquêtepagina.
  • Bijnaam: Een beschrijving van de afbeelding voor uw eigen interne gebruik.
 5. Klik op Opslaan.

Vereisten voor uploaden

 • Indeling: JPG, PNG of GIF
 • Bestandsgrootte: 2MB of minder
Afbeeldingen aan vraagtekst toevoegen

U kunt de werkbalk voor opmaak gebruiken om een afbeelding toe te voegen aan een veld met vraagtekst of antwoordkeuzen. U moet uw afbeelding uploaden naar uw eigen webserver of naar een hostingservice voor afbeeldingen zoals Imgur om een afbeelding toe te voegen via de opmaakwerkbalk.

Een afbeelding toevoegen via de werkbalk voor opmaak:

 1. Klik in het tekstveld waarin u een afbeelding wilt toevoegen op P op de werkbalk voor opmaak.
 2. Voer de URL van de afbeelding in het veld Bron in. De URL moet eindigen op .jpg, .gif of .png.
 3. Voer een Beschrijving van de afbeelding in om alternatieve tekst aan uw afbeelding toe te voegen. Deze tekst maakt uw afbeelding toegankelijk voor mensen die een schermlezer gebruiken. De tekst wordt niet weergegeven op de enquêtepagina.
 4. U kunt het formaat van de afbeelding wijzigen door de nieuwe afmetingen in pixels in te voeren. Als u dezelfde hoogte-breedteverhouding wilt handhaven, selecteert u Verhoudingen behouden.
 5. Klik op OK.

U kunt in de volgende velden een afbeelding toevoegen via de werkbalk voor opmaak toevoegen:

 • Tekst van vraag
 • Antwoordkeuzevelden
 • Variabele velden voor A/B-test (Willekeurige toewijzing).

Het is niet mogelijk om afbeeldingen in te voegen in de volgende velden:

 • Berichten over validatiefouten
 • Antwoordkeuzen bij vragen van het type Keuzelijst
 • Paginatitel
 • Paginabeschrijving
Een achtergrondafbeelding toevoegen

U kunt een achtergrondafbeelding toevoegen als u een aangepast thema maakt.

A/B-test met afbeelding maken

Met A/B-test met afbeeldingen kunt u willekeurig verschillende versies van een afbeelding weergeven en de percentages van uw respondenten instellen die elke variant te zien krijgen.

Meer info: A/B-tests (willekeurige toewijzing)

Tip! Gebruik het vraagtype Afbeeldingskeuze om afbeeldingen toe te voegen als antwoordkeuzen.

Afbeeldingsbestand is te groot

Als de afbeelding die u wilt toevoegen aan uw enquête te groot is om te uploaden, kunt u de afbeelding hosten op een externe site en deze aan uw enquête toevoegen door de URL in te voeren. Er zijn geen uploadbeperkingen van toepassingen.

Het formaat van afbeeldingen wijzigen

Als u een afbeelding toevoegt via de werkbalk voor opmaak, ziet u de optie voor het wijzigen van de afmetingen van de afbeelding. U kunt ook kiezen of u verhoudingen wilt behouden om dezelfde hoogte-breedteverhouding te handhaven.

Als u het formaat van een onafhankelijke afbeelding moet wijzigen, moet u dit doen in een programma buiten SurveyMonkey.

Het vraagtype afbeeldingskeuze maakt automatisch uw afbeeldingen op, zodat deze goed worden weergegeven op pc's en mobiele apparaten.

Alternatieve tekst toevoegen voor toegankelijkheid

Als u uw afbeeldingen uploadt, kunt u alternatieve tekst (ook wel alt-tekst of beschrijvende tekst genoemd) toevoegen om deze toegankelijk te maken voor alle enquêtedeelnemers. Volg onze checklist voor toegankelijke enquêtes om te zorgen dat uw hele enquête toegankelijk is.
U kunt afbeeldingen toevoegen die gescheiden zijn van vragen, of afbeeldingen toevoegen aan vraagtekst of antwoordopties.

Ontvang antwoorden