SurveyMonkey

İhtiyacınız Olan Yanıtlayan Sayısını Hesaplama

İhtiyacınız olan yanıtlayan sayısı, anketinizin amaçlarına ve sonuçlarınızın ne kadar güvenilir olmasını istediğinize bağlıdır. Ne kadar güvenilir olmasını istiyorsanız o kadar az hata payı kabul etmelisiniz.

İhtiyacınız olan yanıtlayan sayısını (örnek boyutu olarak bilinir) hesaplamak için, örnek boyutu hesaplayıcımızı kullanın.

İPUCU! Kesin bir yanıtlayan sayısına gereksinim duyuyorsanız, SurveyMonkey Audience ile anket yanıtı satın alın. İhtiyacınız olan yanıt sayısını belirtin, biz de hedef kriterlerinizi kullanarak yanıtlayanlarınızı bulalım.

Örnek boyutunu hesaplamak için şu bilgileri bilmeniz gerekir:

  • Kitle Boyutu
  • Hata Payı
  • Güven Seviyesi
  • Yüzde Değeri

Örnek boyutu hesaplayıcımızı kullanarak, ihtiyacınız olan yanıtlayan sayısını birkaç saniyede hesaplayın. Örnek boyutu hesabını elle yapmak istiyorsanız şu formülü kullanın:

z kare çarpı açık parantez 1 eksi p kapalı parantez bölü e kare bölü 1 artı açık parantez z kare çarpı p açık parantez 1 eksi p kapalı parantez bölü e kare büyük harf n kapalı parantez.
İstatistik
Açıklama
NKitle Boyutu
eHata Payı (ondalık olarak)
zGüven seviyesi (z puanı olarak)
pYüzde Değeri (ondalık olarak)

Aşağıda, %95’lik güven seviyesinde hata payına göre önerilen kitle boyutlarını içeren bir tablo bulunmaktadır. Önerilen örnek boyutlarını hesaplamak için yukarıdaki formülü kullandık. Bazı durumlarda örnek boyutları en yakın 5 veya 10 değerine yuvarlanmıştır. Daha eksiksiz bir hesaplama için örnek boyutu hesaplayıcımızı kullanın.

Kitle BoyutuHata Payına Göre
Örnek Boyutu
Hata Payına Göre
Örnek Boyutu
Hata Payına Göre
Örnek Boyutu
 ±%3±%5±%10
50034522080
100052528590
3000810350100
5.000910370100
10.0001000385100
100.000+1.100400100

Okulunuzdaki çocukların velilerine okul gününün uzatılmasına olumlu bakıp bakmadıklarını soran bir Evet-Hayır sorusunu içeren anket gönderiyorsunuz.

Toplam veli sayısı (kitlenizin boyutu) 10.000 ve sizin için yeterli olan hata payı ±%10. Yukarıdaki tabloyu kullanarak, anketinizi yanıtlayacak en az 100 kişiye ihtiyacınız olduğunu görebilirsiniz.

Anket yapılan 100 velinin %70’i, okul gününün uzatılmasına olumlu baktığını söylemiş. Yani 10.000 velinin hepsi ankete yanıt vermiş olsaydı, %60 ila %80’inin okul gününün uzatılmasına olumlu bakacağını varsayabilirsiniz.

Yanıtlama oranınız, anketinizi gönderdiğiniz kişi sayısını etkileyebilir. Yanıtlama oranı ne kadar yüksek olursa o kadar az kişiden anketinizi yanıtlamasını istemeniz gerekir.

Örneğin, 100 yanıtlayana ihtiyacınız varsa ve anketinizi yanıtlamaya davet ettiğiniz kişilerin %25’inin gerçekten yanıt vereceğini tahmin ediyorsanız anketinizi yanıtlamaya 400 kişiyi davet etmeniz gerekir.

Tahmin ettiğiniz yanıtlama oranına göre anketinizi yanıtlamaya davet etmeniz gereken kişi sayısını hesaplamak için şu denklemi kullanın:

Üstte "anketinize verilen yanıtların numara işaretinin" altta "yanıtlama oranının beklenen yüzdesine" bölünmesiyle oluşan bir yanıt oranı yüzdesi formülü çarpı 100

Gereken yanıtlayanlar

Sizin için anketinizi yanıtlaması gereken kişi sayısını alın

÷ Yanıtlama oranı

Beklenen yanıtlama oranına bölün (%25 için 25'i kullanın, .25'i kullanırsanız 3. adımı atlayın)

x 100

Ardından 100 ile çarpın (2. adımda yüzde ve ondalık kullanımını hesaba katmak için)