SurveyMonkey

SurveyMonkey hesabınız olduğu sürece hesabınızla ilişkili verileri saklarız. Bunlara anket verileri ve hesap bilgileri de dahildir.

SurveyMonkey Basic (ücretsiz) hesaplar için, hesabınızı ve anket verilerinizi, veri saklama ilkemiz doğrultusunda silebiliriz. Ayrıca hesabınızın yanıt sınırlarını aşan her anket yanıtını alındıktan 60 gün sonra da veya size aksi bildirilmezse silebiliriz.

Bu yanıtları görüntülemek ve erişiminizi korumak için yanıtlar silinmeden önce ücretli bir abonelik planına yükseltin. Ücretli bir abonelik paketine yükseltme yapmak istiyorsanız, hangi anketlerde abonelik paketinizin sınırını aşan yanıtlar olduğunu görmek için Anketlerim sayfasına veya yeni Ana Sayfaya (beta) gidebilirsiniz.

Ücretli SurveyMonkey hesabının veya SurveyMonkey Basic (ücretsiz) hesabının söz olması durumunda, hesabınızla ilgili verileri, geçerli yasalar doğrultusunda daha uzun süre saklayabiliriz.

Aşağıdaki bölümler; verileri kimin silebileceğini, verilerin ne kadar süre saklandığını ve geri getirilip getirilemeyeceğini açıklar.

  • Hesabınızdan anket verilerini silme
  • Hesabınızı Silme
  • Ekipteki bir hesabı silme

Silinen verilerden artan bazı kopyalar, silindikten sonra 90 güne kadar yedek ortamlarda kalır ve ardından geçersiz hale gelir.

Silinen anket verilerini genelde herhangi bir amaçla kullanmayız; ancak sınırlı durumlarda, aşağıdaki nedenlerden dolayı hesabınıza ve geçmiş kullanımınıza ilişkin diğer verileri saklayabiliriz:

  • Yasal yükümlülüklerimize uymak için
  • Anlaşmalarımızı uygulamak için
  • Anlaşmazlıkları çözümlemek için
  • Analiz yapmak için

Bu durumlarda, bilgileri tutmamızın zorunlu olduğu amaçlar dışında verilere erişimin engellenmesini sağlarız. Veriler bu amaç ortadan kalktığı anda silinir. Ayrıca, sizi veya yanıtlayanlardan herhangi birini tanımlamayan toplu anonim kullanım verilerini ve meta verileri de saklarız.

Anket yanıtlarının, hem hesap sahibi hem de anket yanıtlayanlar için bir kısmı hassas, gizli ve özel olabilecek çok çeşitli bilgiler içerebileceğinin farkındayız. SurveyMonkey, anket verilerini muhafaza etmemize izin veren şahısların ve büyük kurumların da dahil olduğu müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın bize duyduğu güvene değer vermektedir.

Gizlilik Bildirimimizde, anket verilerinizi nasıl işlediğimiz açıklanmaktadır. Herhangi bir sürpriz yaşamamak adına gizlilik uygulamalarımızda şeffaf olmayı amaçlıyoruz. Anketlerinizi veya anketlerinizden toplanan bilgileri, Gizlilik Bildirimimizde açıklananlar dışında hiçbir şekilde kullanmayız.

Verilerinizi güvende tutmak için kullandığımız güvenlik önlemleri Güvenlik Bildirimimizde ve teknik incelememizde açıklanmıştır. Verilerinizin güvenli bir şekilde kullanılmasını ve saklanmasını sağlamak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz.

Ayrıca, anket oluşturucu olarak, anket yanıtlayanlara yönelik iyi gizlilik uygulamalarından sorumlu olmanızı şart koşuyoruz. Bu, yanıt oranlarını ve anket yanıtlama deneyimini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Veri toplama ve gizlilik ile ilgili en iyi uygulamalar ve anketinize onay beyanı veya gizlilik bildirimi ekleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Uluslararası bir şirket olarak artık ABD, Kanada ve İrlanda'da veri merkezlerimiz bulunuyor. Abonelik paketinizin türüne ve bölgenize bağlı olarak, anket ve yanıt verilerinizi bölgesel bir veri merkezinde depolama seçeneğine sahip olabilirsiniz. Hangi veri merkezini kullanırsanız kullanın, müşterilerimize yönelik hizmetlerimizi uygulamak, bakımını yapmak, onarmak veya yükseltmek için diğer veri merkezlerimize erişebiliriz.

Verileriniz bölgesel bir veri merkezinde depolanıyorsa, bu merkezin konumunu Hesabım sayfasındaki Hesap Bilgileri bölümünde listelenmiş şekilde bulabilirsiniz. Listelenen hiçbir şey görmüyorsanız, bu, anket verilerinizin ABD'de bulunan sunucularda depolandığı anlamına gelir.

Verileriniz bölgesel bir veri merkezinde depolanıyorsa, daha fazla bilgi için bölgenizle ilgili bölümü genişletin.