SurveyMonkey

Soruları Atlayan Yanıtlayanları Sonuçlardan Çıkarma

Belirli bir soruyu atlayan yanıtlayanları gizlemek veya filtreleyerek dışarıda bırakmak için bu sorunun her yanıt seçeneğinin filtre kriteri olarak eklendiği Soru ve Yanıta Göre Filtre oluşturun. Bu şekilde yalnızca soruyu yanıtlayan yanıtlayanlar filtrelenmiş görünüme eklenir.

Bu soru için bir yanıt seçeneği seçmemiş olan yanıtlayanlar ise bu görünümden çıkarılır.

Bir filtreleme kuralı uygulandığında, sayfanın sağındaki yanıt özeti kısmında yalnızca belirtilen filtre kriterlerine uyan yanıtlar gösterilir.