SurveyMonkey

Yanıtlayanlar zorunlu sorunları atladı

Yanıtlayanlar anketi doldururken, ankette yeni bir sayfaya ilerlemek için İleri düğmesini her tıkladıklarında yanıtlarını kaydederiz. Yanıtlayanın yanıtlamadığı sorular, Sonuçları Analiz Et bölümünde atlanmış olarak işaretlenir.

Bir sorunun yanıtlanmasını zorunlu hale getirmiş olsanız bile, sonuçlarınızı analiz ederken yanıtlayanların bu soruyu atladığını görebilirsiniz. Bunun birkaç yolu vardır:

Anket tasarımınıza Atlama Mantığı eklediyseniz, yanıtlayanları zorunlu soruları geçecek şekilde atlatmış olabilirsiniz. Bir yanıtlayan, atlama mantığı nedeniyle bir soruya hiç ulaşamamış olsa da soru bireysel yanıtında atlanmış olarak görünür.

Bir yanıtlayan, Bitti düğmesini tıklamadan anketten çıkarsa, zorunlu sorularınızdan bazılarına hiç ulaşmayabilir.

Yanıt toplamaya başladıktan sonra, anketinize yeni zorunlu sorular eklediyseniz, ilk yanıtlayanlar bu soruları görmemiş olabilir. Kayıt zamanını görmek için ilk birkaç yanıtlayanın bireysel yanıtlarının zaman damgasına bakın.