SurveyMonkey

Ucu Açık Yorumlara veya Metinlere Göre Filtreleme

Kişilerin ucu açık yanıtlarda kullanmış olabileceği belirli sözcükler veya ifadelere göre anket sonuçlarınızı filtreleyebilirsiniz.

Açık uçlu metin yanıtlarınızdaki tekrarlayan sözcükleri veya ifadeleri belirleyip etiketlemek, ardından bu etiketlere göre filtrelemek için metin analizi özelliklerini kullanabilirsiniz.

Anketi yanıtlayanlar, eşanlamlı, yanlış yazılmış sözcükler veya kısaltılmış terimler kullanmış olabileceği için birden çok sözcük veya ifade ile filtrelemenizi öneririz. Filtreyi oluştururken, filtreleme yapmak istediğiniz sözcükleri veya ifadeleri virgülle ayırın. Filtrelenen görünüme filtrede belirlenen cevap kriterlerinden biriyle eşleşen yanıtlar eklenir (VEYA mantığı).

Şu ucu açık soru türlerine göre filtreleyebilirsiniz:

  • Sayısal Metin Kutusu - Filtreleyeceğiniz satırı seçin ve girdiğiniz değerden Büyük, Küçük veya bu değere Eşit olan sonuçları filtrelemeyi seçin.
  • Tek Metin Kutusu veya Yorum Kutusu - Filtrelemek istediğiniz sözcüğü/sözcükleri veya ifadeyi girin ve Tüm Sözcükler, Herhangi Bir Sözcük veya Tam İfade ile eşleşen yanıtları dahil etmeyi seçin.
  • Birden Çok Metin Kutusu - Filtreleme yapacağınız satırı seçin ve sözcüğü ya da ifadeyi girin. Tüm Sözcükler, Sözcüklerden Herhangi Biri veya Tam İfade ile eşleşen yanıtları eklemeyi seçin.
  • İletişim Bilgileri - Filtreleme yapacağınız satırı seçin ve sözcüğü ya da ifadeyi girin. Tüm Sözcükler, Sözcüklerden Herhangi Biri veya Tam İfade ile eşleşen yanıtları eklemeyi seçin.
  • Tarih ve/veya Saat - Filtreleme yapmak istediğiniz tarih ve/veya saati girin ve Önce, Sonra veya Aynı tarih ve/veya saatte gönderilen yanıtları eklemeyi seçin.