SurveyMonkey

Gegevensverwerkingsovereenkomsten, opslag en overdracht (EU)

Het is onze prioriteit om uw privacy te beschermen en uw gegevens veilig te behandelen. Als u zich in de Europese Unie (EU), het Verenigd Koninkrijk (VK) of Zwitserland bevindt, verlenen we doorgaans diensten via onze dochteronderneming in Ierland, SurveyMonkey Europe UC. Deze dochteronderneming valt onder de Europese wetgeving voor gegevensbescherming en staat onder toezicht van de Ierse autoriteit voor gegevensbescherming.

Tip: voor meer informatie over gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten, raadpleegt u onze lijst met subverwerkers en gegevensoverdracht in de EU.

Als wereldwijd bedrijf heeft SurveyMonkey datacenters in de Verenigde Staten (VS), Ierland en Canada. De meeste Europese klantgegevens worden opgeslagen op servers in de VS, zoals beschreven in onze privacymelding en whitepaper. Bij sommige abonnementen kunnen gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie, zoals wordt beschreven op onze pagina met een overzicht van internationale datacenters.

We vertrouwen op overeenkomsten tussen bedrijven, waaronder standaardcontractclausules, voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar onze servers in de VS die worden onderhouden door ons Amerikaanse moederbedrijf, SurveyMonkey Inc.

We werken vanuit onze Amerikaanse, Europese, Australische en Canadese vestigingen zodat we klanten 24 uur per dag kunnen ondersteunen. Sommige gegevens kunnen worden geëxporteerd of geopend om ondersteuning te kunnen bieden van buiten Europa.

SurveyMonkey is gecertificeerd volgens het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschildprogramma. Daardoor is de overdracht van persoonlijke gegevens van Europa naar de Verenigde Staten afdoende beschermd. Deze methode voor de overdracht van persoonlijke gegevens is vervangen door onze zelfcertificering volgens het framework voor privacy ('DPF', Data Privacy Framework) in de EU en de VS, de uitbreiding van het DPF voor het VK en de DPF-principes tussen Zwitserland en de VS. Dit betekent dat de Europese Commissie van oordeel is dat de gegevensbescherming van SurveyMonkey Inc. afdoende beschermd is volgens de AVG. U kunt onze status hier controleren.

Maar dat is nog lang niet alles! Wij gaan zelfs verder dan de vereisten van het DPF. We beschikken over een multifunctioneel team van gegevensprivacyverantwoordelijken en een actief privacyteam dat privacy op alle niveaus van onze organisatie heeft geoperationaliseerd.  We vinken niet alleen de certificeringsvakjes af, we beschikken ook over een krachtig governance- en managementprogramma voor gegevensbescherming. Bovendien voeren we regelmatig audits uit van onze eigen interne privacy- en beveiligingscontroles om ervoor te zorgen dat wij onze vorderingen benchmarken en ons programma voor gegevensbescherming voortdurend verbeteren.

We vertrouwen ook op standaardcontractclausules voor grensoverschrijdende gegevensoverdracht. Raadpleeg onze lijst met subverwerkers en gegevensoverdracht in de EU voor meer informatie.

SurveyMonkey biedt een gegevensverwerkingsovereenkomst (GVO) die de meest recente Europese, Britse en Zwitserse standaardcontractclausules bevat voor alle self-serviceklanten.

Onze GVO is beschikbaar in onze juridische sectie.

Enterprise-klanten kunnen contact opnemen met hun customer success manager voor informatie over de contractuele verwerkingsvoorwaarden bij SurveyMonkey.

Klantgegevens voor SurveyMonkey Apply (voorheen FluidReview) worden opgeslagen op servers in Canada of de VS. Klanten van FluidReview dienen zich ervan bewust te zijn dat hun gegevens om bepaalde redenen mogelijk beschikbaar blijven in de VS. Wij verzorgen bijvoorbeeld klantenservice en ondersteuning voor facturering vanuit onze vestigingen in de VS.

De informatie op deze pagina is, met uitzondering van Apply, van toepassing op alle andere SurveyMonkey-producten, zoals Wufoo en TechValidate.