SurveyMonkey

Uw accounttype, dat wordt vermeld in Accountgegevens voor betaalde individuele abonnementen, bepaalt hoe we omgaan met uw account. Omdat onze betaalde services in de eerste plaats bedoeld zijn voor gebruik door bedrijven en professionele gebruikers, is uw accounttype standaard ingesteld als zakelijk account.

Team- en Enterprise-accounts worden altijd als zakelijke accounts beschouwd. Als u echter een betaald, individueel abonnement hebt en onze service voornamelijk gebruikt voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden, vragen we u zich aan te melden bij uw account en uw accounttype bij te werken naar Consument (persoonlijk) zodat we dergelijk persoonlijk gebruik van ons platform en onze services beter kunnen begrijpen. 

Klik eerst in de sectie Accountgegevens van de pagina Mijn account op Bewerken naast Zakelijk in het veld Accounttype.

Selecteer vervolgens op het scherm Accounttype de optie Consument (persoonlijk) en klik op Opslaan.

De eigenaar van uw account en de gegevens daarin zijn afhankelijk van uw abonnementstype, dat wordt vermeld in de sectie Accountgegevens van de pagina Mijn account

Als u een Enterprise- of Team-account hebt, beschouwen wij de organisatie als de eigenaar van het team en alle accounts in dat team. 

De organisatie die is gekoppeld aan uw Enterprise-team blijft zo eigenaar van alle enquêtes en enquêtegegevens in de accounts van gebruikers, beheerders en primaire beheerders. SurveyMonkey claimt niet het eigendom van de enquêtevragen die uw organisatie opstelt of de reacties die uw organisatie verzamelt via de gebruikersaccounts.

De organisatie, of een geverifieerde vertegenwoordiger daarvan, is verantwoordelijk voor de betalingsverplichtingen en kan alle accounts in het team beheren, zelfs als deze vertegenwoordiger niet de accounthouder is.

Als u een individueel abonnement hebt (en geen lid bent van een team), dan is het e-mailadres in Mijn account de enige eigenaar van, en verantwoordelijk voor, de informatie die wordt gemaakt en verzameld met behulp van ons systeem. Als uw e-mailadres een zakelijk e-mailadres is, wordt uw organisatie verantwoordelijk geacht voor het account en de informatie die met behulp van ons systeem wordt gemaakt en verzameld.

Elk SurveyMonkey-account is bedoeld voor één persoon en het delen van accounts gaat in tegen onze gebruiksvoorwaarden.