SurveyMonkey

Uw enquête-overzicht weergeven

De pagina Enquête-overzicht biedt een overzicht van uw enquête-ontwerp, informatie over verzamelprogramma's en reactiegegevens. U kunt vanaf twee plaatsen in uw account toegang krijgen tot de pagina Enquête-overzicht:

 • Klik in een enquête bovenaan de pagina op het tabblad Overzicht.
 • Klik op de enquêtetitel op de pagina Mijn enquêtes of op de nieuwe startpagina (bètaversie).

Op de linkerzijbalk wordt een algemeen overzicht weergegeven van enkele van de instellingen en functies die u hebt gebruikt in uw enquête-ontwerp:

 • Aantal vragen en pagina's
 • Enquêtetaal
 • Thema
 • Of u al dan niet een logo hebt toegevoegd
 • Of u al dan niet logica hebt toegevoegd (logica voor overslaan en/of randomisatie)

Het totale aantal reacties geeft aan hoeveel reactie in totaal zijn ingediend voor uw enquête. Als uw enquête reacties heeft verzameld, klikt u op het aantal reacties om rechtstreeks naar het gedeelte Analyseren te gaan om uw resultaten te bekijken.

De algehele enquêtestatus laat u de algemene status van uw enquête zien, gebaseerd op de toestand van uw enquête-ontwerp en verzamelprogramma's. Hieronder volgt een beschrijving van welke enquêtecondities overeenkomen met elke mogelijke enquêtestatus.

 • Concept
 • NIET GECONFIGUREERD
 • Open
 • Gesloten

Een volledige lijst van verzamelprogramma's die u hebt gemaakt wordt weergegeven onder Totale aantal reacties en Algehele enquêtestatus. Hier kunt u nadere informatie bekijken over elk individueel verzamelprogramma:

 • Status (Open, Concept of Gesloten)
 • Aanmaakdatum
 • Aantal verzamelde reacties

Klik op de titel van een willekeurig verzamelprogramma om dat specifieke verzamelprogramma te openen.

Onder de verzamelprogrammalijst bevindt zich een diagram Gegevenstrends dat aangeeft wanneer u reacties op uw enquête hebt ontvangen. Hier kunt u zien hoe het reactiepercentage van de enquête in de loop van de tijd is gewijzigd.