De pagina Enquête-overzicht biedt een overzicht van uw enquête-ontwerp, informatie over verzamelprogramma's en reactiegegevens. U kunt vanaf twee plaatsen in uw account toegang krijgen tot de pagina Enquête-overzicht:

 • Klik in een enquête bovenaan de pagina op het tabblad Overzicht.
 • Klik op de enquêtetitel op de pagina Mijn enquêtes.

Op de linkerzijbalk wordt een algemeen overzicht weergegeven van enkele van de instellingen en functies die u hebt gebruikt in uw enquête-ontwerp:

 • Aantal vragen en pagina's
 • Enquêtetaal
 • Thema
 • Of u al dan niet een logo hebt toegevoegd
 • Of u al dan niet logica hebt toegevoegd (logica voor overslaan en/of randomisatie)

Het totale aantal reacties geeft aan hoeveel reactie in totaal zijn ingediend voor uw enquête. Als uw enquête reacties heeft verzameld, klikt u op het aantal reacties om rechtstreeks naar het gedeelte Analyseren te gaan om uw resultaten te bekijken.

De algehele enquêtestatus laat u de algemene status van uw enquête zien, gebaseerd op de toestand van uw enquête-ontwerp en verzamelprogramma's. Hieronder volgt een beschrijving van welke enquêtecondities overeenkomen met elke mogelijke enquêtestatus.

 • Concept
 • NIET GECONFIGUREERD
 • Open
 • Gesloten

Een volledige lijst van verzamelprogramma's die u hebt gemaakt wordt weergegeven onder Totale aantal reacties en Algehele enquêtestatus. Hier kunt u nadere informatie bekijken over elk individueel verzamelprogramma:

 • Status (Open, Concept of Gesloten)
 • Aanmaakdatum
 • Aantal verzamelde reacties

Klik op de titel van een willekeurig verzamelprogramma om dat specifieke verzamelprogramma te openen.

Onder de verzamelprogrammalijst bevindt zich een diagram Gegevenstrends dat aangeeft wanneer u reacties op uw enquête hebt ontvangen. Hier kunt u zien hoe het reactiepercentage van de enquête in de loop van de tijd is gewijzigd.