SurveyMonkey

Velden met open einde valideren

U kunt de volgende typen open vragen valideren, zodat deelnemers hun antwoord(en) in een specifieke notatie moeten invoeren:

 • Enkelvoudig tekstvak
 • Meerdere tekstvakken
 • Datum/tijd

U kunt geen antwoordvalidatie toevoegen aan een vraag van het type Commentaarvak.

De antwoordvalidatie wordt geactiveerd wanneer een enquêtedeelnemer klikt op de knop Volgende of Gereed onderaan de enquête.

Een vraag met tekstvak valideren:

 1. Klik op een vraag om deze te bewerken. Of voeg een nieuwe vraag van het type Enkelvoudig tekstvak of Meerdere tekstvakken toe aan de enquête.
 2. Klik op het tabblad Opties.
 3. Klik op Antwoord valideren voor een specifieke indeling.
 4. Kies een van de volgende validatieopties:
  • Een specifieke lengte: De antwoorden moeten binnen een specifiek tekenbereik vallen.
  • Een geheel getal: De antwoorden moeten een geheel getal zijn binnen een specifiek getallenbereik.
  • Een decimaal getal: Voer een decimaal getal in binnen een specifiek getallenbereik.
  • Een datum (MM/DD/JJJJ): Kies een datum in de notatie MM/DD/JJJJ, binnen een specifiek datumbereik.
  • Een datum (DD/MM/JJJJ): Kies een datum in de notatie DD/MM/JJJJ, binnen een specifiek datumbereik.
  • Een e-mailadres: Hiermee wordt gecontroleerd of het antwoord de indeling van een e-mailadres heeft. Bijvoorbeeld, naam@bedrijf.com. Er wordt niet geverifieerd of het e-mailadres geldig is.
 5. (Optioneel) Schrijf een aangepast foutbericht, zodat mensen weten hoe ze hun antwoord kunnen corrigeren als het de verkeerde indeling heeft.
 6. Klik op Opslaan.

U kunt het vraagtype Meerdere tekstvakken valideren, zodat alleen numerieke gegevens (positieve hele getallen) zijn toegestaan en de optie wordt weergegeven om als vereiste te stellen dat alle velden samen een vaste som opleveren.

U kunt als volgt instellen dat een vraag van het type Meerdere tekstvakken alleen numerieke gegevens mag bevatten:

 1. Klik op een vraag om deze te bewerken. Of voeg een nieuwe vraag van het type Meerdere tekstvakken toe aan de enquête.
 2. Schakel onder de labels Tekstvakken het selectievakje Alleen numerieke gegevens toestaan in.
 3. (Optioneel) Pas het bericht voor nummervalidatie aan.
 4. Klik op Opslaan.

U kunt als volgt een vraag van het type Datum/tijd valideren, zodat alleen datums in een specifieke notatie worden verzameld:

 1. Klik op een vraag om deze te bewerken. Of voeg een nieuwe vraag van het type Datum/tijd toe aan de enquête.
 2. Selecteer Datuminfo naast Verzamelen.
 3. De opties om te kiezen tussen de notaties MM/DD/JJJJ en DD/MM/JJJJ worden aan de rechterkant weergegeven. Selecteer de notatie van uw voorkeur.

Als de verkeerde notatie wordt ingevoerd, zien mensen een bericht waarin wordt uitgelegd hoe ze hun antwoord kunnen corrigeren. U kunt dit bericht niet wijzigen.

TIP! Als u een datumbereik wilt valideren, gebruikt u het vraagtype Enkel tekstvak of Meerdere tekstvakken.

Als u het tekstvak 'Andere' toevoegt aan een gesloten vraag van het type Meerkeuze, Vervolgkeuze of Matrix, kunt u dat veld valideren, zodat respondenten verplicht zijn hun antwoord in een specifieke notatie in te voeren. Meer informatie over het valideren van Andere tekstvakken