SurveyMonkey

Enquêtevragen vereist maken

U kunt elke vraag in uw enquête instellen als een vereiste vraag. Enquêtedeelnemers moeten die dan beantwoorden voordat ze de pagina kunnen indienen. Vereiste vragen worden standaard gemarkeerd met een asterisk (*). U kunt de asterisken verbergen via de sectie Opties van de zijbalk in het onderdeel Enquête ontwerpen van uw enquête.

Als personen een vereiste vraag niet beantwoorden, kunnen ze pas doorgaan naar de volgende pagina van de enquête als ze de vraag volgens de vereisten hebben beantwoord. U kunt de foutmelding aanpassen die wordt weergegeven als ze een vereiste vraag onbeantwoord laten of als het gegeven antwoord niet binnen het vereiste bereik of de vereiste limiet valt.

Als u uw resultaten analyseert, ziet u soms dat sommige respondenten vereiste vragen hebben overgeslagen. Dit kan zijn omdat logica voor overslaan de vragen heeft overgeslagen of omdat de respondent de enquête voortijdig heeft afgesloten.

Een antwoord op een vraag vereist maken:

 1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
 2. Klik op een vraag om deze te bewerken.
 3. Klik op het tabblad Opties.
 4. Selecteer Antwoord op vraag vereist.
 5. (Optioneel) Pas de foutmelding aan en stel een vereist bereik of een vereiste limiet in.
 6. Klik op Opslaan.

U kunt alle vragen op een pagina tegelijk instellen als vereiste vragen. Zo hoeft u de instellingen van elke vraag niet afzonderlijk te wijzigen.

Alle vragen op een pagina instellen als vereiste vragen:

 1. Klik in de sectie Enquête ontwerpen op de optie Meer acties, die boven aan de pagina met de vragen te zien is.
 2. Klik op Vragen vereisen.

Het is niet mogelijk om deze bulksgewijze actie ongedaan te maken, maar u kunt wel het selectievakje Een antwoord op deze vraag vereisen onder het tabblad Opties voor afzonderlijke vragen uitschakelen.

Wilt u een specifiek bereik of een specifieke limiet vereist maken of de foutmeldingen aanpassen? Dan moet u deze instellingen voor afzonderlijke vragen aanpassen.

Bij vraagtypen die meerdere antwoordkeuzen, rijen of tekstvakken toestaan, kunt u een bereik of een limiet instellen voor het aantal dat de respondent moet beantwoorden. De volgende opties voor vereiste vragen zijn beschikbaar:

 • ten minste
 • ten hoogste
 • een bereik
 • exact
 • alle

U kunt dan het aantal antwoordkeuzen invoeren dat u vereist wilt maken voor de respondent.

Als u een vraag met selectievakjes gebruikt en een antwoordoptie Geen van bovenstaande opneemt, kunt u alleen de bereikopties ten minste of ten hoogste gebruiken.

Pas de foutmelding aan. Geef een bereik of een limiet op voor een vereiste vraag, zodat enquêtedeelnemers met schermlezers uw vereiste vraag ook kunnen beantwoorden.