SurveyMonkey

Standaard worden paginanummers niet weergegeven en is automatische nummering van vragen ingeschakeld. U kunt de nummering van vragen en/of pagina's in- en uitschakelen in de sectie Enquête ontwerpen.

U kunt er ook voor kiezen om vragen in de volledige enquête te nummeren van 1 tot n (n is het totale aantal vragen in de enquête), of u kunt de vraagnummering op elke pagina opnieuw bij 1 laten beginnen.

Standaard wordt vraagnummering ingesteld om vragen in de volledige enquête te nummeren van 1 t/m n. U kunt ervoor kiezen om vraagnummering te verbergen of om elke pagina met vragen apart te nummeren.

U kunt vraagnummering als volgt bewerken:

 1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
 2. Klik in de linkerzijbalk op Opties.
 3. Klik op Vraagnummers.
 4. Klik rechts van Vraagnummers weergeven om de nummering in of uit te schakelen.
 5. Kies een van de volgende nummeringsopties:
  • Vragen doornummeren over gehele enquête: geef vraagnummers weer in relatie tot de enquête als geheel.
  • Elke pagina met vragen afzonderlijk nummeren: start de nummering op elke pagina opnieuw. Met andere woorden, elke pagina begint met 1.

Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

TIP! Subnummers gebruiken. U kunt de nummering van vragen uitschakelen en handmatig vraagnummers toevoegen zoals 1a en 1b in de vraagtekst.

Standaard is paginanummering uitgeschakeld. Als paginanummering is ingeschakeld, worden paginanummers links van de paginatitel weergegeven. Als u nog geen paginatitels hebt toegevoegd, worden de paginanummers toch weergegeven.

Paginanummering in-/uitschakelen:

 1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
 2. Klik in de linkerzijbalk op Opties.
 3. Klik op Paginanummers om de nummering aan en uit te zetten.

Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Als u logica voor overslaan hebt toegepast op uw enquête en de vraagnummering is ingesteld op Vragen in gehele enquête nummeren, worden de pagina's en vragen in de enquête automatisch opnieuw genummerd op basis van het pad voor overslaan van de respondent.