SurveyMonkey

Een tekstvak Andere of opmerkingveld toevoegen

Als u een tekstvak Andere of commentaarveld toevoegt aan een gesloten vraag, kunnen mensen meer informatie verstrekken over hun keuze of een alternatief antwoord kiezen als de beschikbare antwoordkeuzes niet op hen van toepassing zijn.

Een tekstvak 'Andere' aan een vraag toevoegen:

 1. Klik op het tabblad Enquête ontwerpen.
 2. Klik op een vraag om deze te bewerken of voeg een nieuwe vraag toe. Dit moet een van de volgende vraagtypen zijn:
  • Meerkeuzevraag
  • Selectievakjes
  • Sterrenscore
  • Vervolgkeuzemenu
  • Matrix/beoordelingsschaal
  • Matrix van vervolgkeuzemenu’s
 3. Klik onder de antwoordopties op Een antwoordoptie 'Ander' toevoegen voor commentaar.
 4. Pas het label aan voor het tekstvak 'Andere'. Standaard wordt voor het label de tekst 'Andere (graag toelichten)' gebruikt.
 5. Kies, indien van toepassing, voor weergave als antwoordkeuze of weergave als commentaarveld.
 6. (Optioneel) Wijzig de grootte en voeg vereisten voor antwoordvalidatie toe.
 7. Klik op Opslaan.

Meerkeuze, Selectievakje of Vervolgkeuzemenu

Wanneer u het tekstvak 'Andere' toevoegt aan een meerkeuzevraag of een vraag van het type selectievakjes of vervolgkeuzemenu, kan dit worden weergegeven als een antwoordkeuze of een commentaarveld. U kunt deze instelling niet meer wijzigen zodra er reacties zijn verzameld voor de enquête.

ActieBeschrijving
Weergeven als een antwoordkeuzeHiermee kunnen respondenten 'Andere' als antwoordkeuze kiezen zonder een van de andere vermelde antwoordkeuzen te selecteren. U moet tevens het foutbericht aanpassen dat wordt weergegeven als een respondent de antwoordkeuze Andere selecteert zonder een opmerking in te voeren.
Weergeven als commentaarveldHiermee kunnen respondenten hun antwoord selecteren uit de vermelde antwoordkeuzen en extra opmerkingen met open einde toevoegen over hun keuze.

Matrix

Als u de optie Gewichten gebruiken kiest bij een vraag van het type Matrix, ziet u de volgende opties:

ActieBeschrijving
Eén opmerking voor de vraagHiermee voegt u één tekstvak voor extra opmerkingen toe onder de hele vraag.
Eén opmerking per rijHiermee voegt u één tekstvak toe voor extra opmerkingen onder elke rij in de vraag.

U kunt validatieopties kiezen om respondenten te verplichten hun antwoord in een specifieke notatie in te voeren. De validatie wordt geactiveerd wanneer respondenten klikken op de knop Volgende of Gereed onderaan de enquête.

ValidatieoptieBeschrijving
Dit antwoord niet validerenMensen kunnen een open opmerking invoeren in elke opmaak.
Zorg ervoor dat deze een specifieke lengte heeftMensen moeten een antwoord invoeren dat binnen een specifiek tekenbereik valt.
Zorg ervoor dat het een heel getal isMensen moeten een heel getal invoeren dat binnen een specifiek getallenbereik valt.
Zorg ervoor dat het een getal met decimalen isMensen moeten een decimaal getal invoeren dat binnen een specifiek getallenbereik valt.
Zorg ervoor dat het een datum is (MM/DD/JJJJ)Mensen moeten een datum invoeren in de notatie MM/DD/JJJJ, die binnen een specifiek datumbereik valt.
Zorg ervoor dat het een datum is (DD/MM/JJJJ)Mensen moeten een datum invoeren in de notatie DD/MM/JJJJ, die binnen een specifiek datumbereik valt.
Zorg ervoor dat het een e-mailadres isMensen moeten een e-mailadres invoeren. Opmerking: er is geen manier om te valideren of respondenten een geldig e-mailadres hebben ingevoerd. Er wordt alleen gedetecteerd of het antwoord al dan niet de indeling van een e-mailadres heeft.

Tip: pas het foutbericht aan, zodat mensen weten hoe ze hun antwoord kunnen corrigeren als het de verkeerde indeling heeft. Dit helpt enquêtedeelnemers om goede reacties in te dienen.