SurveyMonkey

Inclusieve taal gebruiken

Nadat u uw enquête hebt gemaakt en uw vragen hebt geschreven, moet u even de tijd nemen om ervoor te zorgen dat uw vragen inclusief zijn en rekening houden met de ervaringen van minderheden. Hieronder staan enkele suggesties voor de belangrijkste overwegingen en veelvoorkomende valkuilen waar mensen tegenaan lopen bij het schrijven van inclusieve taal.

Het is belangrijk om meer waarde te hechten aan mensen dan aan de specifieke regels die we hebben rond taal. We moeten ons altijd richten op de persoon in plaats van op specifieke aspecten van de persoon, omdat het ontmenselijkend is om met slechts een aspect van zijn of haar identiteit naar iemand te verwijzen. Uiteindelijk moet ons taalgebruik respectvol en zorgzaam zijn, en afgestemd zijn op de manier waarop de persoon zich identificeert. Geef bij twijfel de voorkeur aan het woord 'persoon'/'mensen' boven beschrijvingen van een persoon of gemeenschap.

Tenzij het essentieel is voor wat wordt gecommuniceerd, moet u vermijden dat u mensen identificeert op basis van kenmerken zoals hun ras, huidskleur, nationale afkomst, geslacht, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid en religieuze of spirituele overtuiging.

Inclusieve taal verandert regelmatig doordat de termen die mensen gebruiken om zichzelf te identificeren ook veranderen. Als u regelmatig onderzoek doet naar de juiste taal om naar minderheden en gemeenschappen te verwijzen, kunt u op een respectvolle en inclusieve manier over anderen spreken.

Als u vragen maakt op basis van geslacht, moet u overwegen of dit überhaupt relevant is. Als geslacht relevant is, kunt u het beste waar mogelijk geslachtsneutrale termen te gebruiken - tenzij u de voornaamwoorden van de lezer kent. Bovendien mag u nooit het geslacht van een persoon aannemen op basis van zijn of haar uiterlijk.

✅ Doen: bied een verscheidenheid aan geslachtsopties aan.
✅ Doen: gebruik waar mogelijk genderneutraal taalgebruik en voornaamwoorden.
❌ Niet doen: verwijzen naar mensen op basis van hun waargenomen geslacht.

Als u vragen stelt op basis van seksuele geaardheid, is het essentieel om alle relatiestatussen en geaardheden te vermelden. Ook is het belangrijk om te overwegen of iemands seksualiteit wel relevant is voor de inhoud. Sommige personen identificeren zichzelf misschien met behulp van termen die denigrerend waren of zijn, om de betekenis achter de woorden terug te winnen. Deze termen kunnen alleen worden gebruikt om uzelf te identificeren en mogen niet worden gebruikt als u geen deel uitmaakt van de gemeenschap waarop de termen zich richten.

✅ Doen: wees inclusief voor elke mogelijke relatiestatus.
✅ Doen: gebruik open vragen om gebruikers in staat te stellen hun seksuele geaardheid te beschrijven.
❌ Niet doen: iemands seksuele geaardheid een 'seksuele voorkeur' noemen.
❌ Niet doen: terminologie gebruiken die alleen gepast is voor leden van een gemeenschap om zichzelf mee te identificeren, zoals 'queer'.

Bij vragen over ras, etniciteit en nationaliteit is het essentieel om naar personen en gemeenschappen te verwijzen in de termen waarnaar zij bij voorkeur verwijzen. Verwijs niet naar mensen op basis van hun ras, huidskleur en/of nationale afkomst, tenzij dit noodzakelijk en passend is voor de context. Daarnaast is het bijzonder belangrijk om generalisaties en stereotypering van mensen op basis van iemands huidskleur, culturele achtergrond of etnische afkomst te vermijden.

✅ Doen: gebruik de juiste, geaccepteerde terminologie voor een gemeenschap of individu.
❌ Niet doen: woorden gebruiken met een negatieve raciale connotatie, zoals 'zwarte lijst' of 'slaaf'.
❌ Niet doen: aannames doen over iemands nationaliteit of culturele achtergrond op basis van zijn of haar uiterlijk.