SurveyMonkey

Kan ik een matrix of raster van commentaarvakken maken?

Wij bieden geen vraagtype dat meerdere kolommen met tekstvakken biedt in een raster- of matrixvorm.

Als u meerdere reacties op open vragen wilt verzamelen met een enkele vraag, kunt u een vraag met meerdere tekstvakken maken. U kunt de vragen naast elkaar plaatsen, maar de gegevens voor elke vraag worden apart gepresenteerd in de sectie Resultaten analyseren.