SurveyMonkey

Randomisatie van blokken

Randomisatie van blokken

Betaalde functie
Meld u aan om te zien of deze functie onderdeel is van uw abonnement.

Met randomisatie van blokken kunt u pagina's van uw enquête groeperen in blokken en vervolgens logica toevoegen voor het roteren, omwisselen of in willekeurige volgorde weergeven van de blokken. U kunt ook logica toevoegen aan de pagina's binnen één blok. Hierdoor minimaliseert u vooroordelen op basis van de volgorde van vragen.

Randomisatie van blokken gebruiken:

 1. Ga naar het onderdeel Enquête ontwerpen van de enquête.
 2. Klik op de linkerzijbalk op Logica.
 3. Klik op Randomisatie van blokken.
 4. Maak blokken.
 5. Voeg logica aan de blokken toe.

Tip: het toevoegen van logica moet de laatste stap zijn. Voeg alle vragen en pagina’s aan het enquêteontwerp toe voordat u blokken maakt en logica toepast.

Een blok is een groep opeenvolgende pagina's in uw enquête. U kunt maximaal 300 blokken maken in uw enquête.

Blokken maken:

 1. Klik onder het menu LOGICA op de linkerzijbalk op Randomisatie van blokken.
 2. Klik op + Nieuw blok.
 3. Selecteer de opeenvolgende pagina's die u in het blok wilt opnemen. Sommige pagina's worden mogelijk uitgeschakeld als u al logica hebt toegevoegd aan deze pagina's die niet compatibel is met Randomisatie van blokken.
 4. Klik op  Blok toevoegen. Maak zo nodig meer blokken. Uw blokken kunnen niet op de laatste pagina van uw enquête staan.
 5. Wanneer u klaar bent met het maken van al uw blokken, klikt u op de optie Gereed die linksonder in het menu wordt weergegeven.

Bloknamen duiden het paginabereik aan dat in het blok is opgenomen. Een blok dat bijvoorbeeld pagina 4, pagina 5, pagina 6 en pagina 7 van uw enquête bevat, krijgt de naam Blok: P4-P7.

Tip: een pagina kan in slechts één blok worden opgenomen. Als u dezelfde pagina in meerdere blokken wilt gebruiken, kunt u in plaats daarvan een kopie van de pagina maken en deze pagina vervolgens in een ander blok gebruiken.

Een blok bewerken:

 1. Klik onder het menu LOGICA op de linkerzijbalk op Randomisatie van blokken.
 2. Klik op Blokken bewerken.
 3. Klik op . rechts van het blok.
 4. Klik op Details van blok weergeven of Blok opsplitsen.

U kunt bloklogica toevoegen om te bepalen in welke volgorde de blokken of pagina's binnen een blok worden weergegeven bij de respondent. Er zijn twee manieren om bloklogica toe te passen:

Bloklogica
Description
Op meerdere blokkenPas randomisatielogica toe op de blokken zelf of op een subset van blokken.
U kunt bovendien een limiet instellen voor het aantal blokken dat wordt getoond aan een respondent.
Binnen één blokPas randomisatielogica toe op de pagina's binnen één blok.

U kunt beide typen bloklogica toepassen op een enquête.

 • Logica binnen één blok toepassen
 • Logica toepassen op meerdere blokken
 • Het aantal blokken beperken dat wordt weergegeven

Randomisatie van blokken wordt veel gebruikt voor het testen van concepten. Stel dat u drie verschillende advertenties wilt testen. U moet in dat geval drie blokken met pagina's maken, één voor elke advertentie.

Tabel die enquêtepagina's gegroepeerd in blokken weergeeft

Als u bij elke respondent alle drie de blokken in een willekeurige volgorde wilt weergeven, voegt u logica toe voor het randomiseren van alle blokken in de enquête toe. Bij alle respondenten wordt pagina 1 als eerste en pagina 8 als laatste pagina weergegeven, en de blokken worden in een willekeurige volgorde weergegeven.

Als u bij elke respondent slechts één willekeurig blok wilt weergeven, voegt u eerst logica toe voor het randomiseren van alle blokken in de enquête. Beperk vervolgens het aantal weer te geven blokken tot 1. Bij respondenten wordt Pagina 1 weergegeven, vervolgens wordt één willekeurig blok weergegeven dat is geselecteerd uit Blok 1 OF Blok 2 OF Blok 3 en vervolgens wordt Pagina 8 weergegeven.

Logicaoptie
Hoe dit werkt met randomisatie van blokken
Logica voor overslaanU kunt logica voor het overslaan van vragen of logica voor het overslaan van pagina's gebruiken om respondenten vanuit een blok te laten overslaan naar het einde van de enquête, een diskwalificatiepagina, of een toekomstige pagina in uw enquête op voorwaarde dat de pagina niet behoort tot een blok of dat er geen randomisatie van pagina's op is toegepast.
Geavanceerd vertakkenU kunt Geavanceerd vertakken gebruiken om respondenten vanuit een blok te laten overslaan naar het volgende beschikbare blok in de enquête.
Randomisatie van pagina's

Het is niet mogelijk om Randomisatie van pagina's toe te passen op pagina's binnen een blok. Deze logicaoptie is uitgeschakeld voor pagina's binnen een blok. In plaats daarvan kunt u pagina's in willekeurige volgorde weergeven binnen één blok via de functie Randomisatie van blokken om hetzelfde resultaat te bereiken.

Randomisatie van vragenU kunt randomisatie van vragen toepassen op pagina's binnen blokken.

Wanneer u een enquête waarvoor u randomisatie van blokken hebt ingesteld verzendt, kunt u zien in welke volgorde elke respondent de pagina's in uw enquête heeft gezien door de resultaten in de XLS-indeling te exporteren.

De paginavolgorde per respondent exporteren:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van de enquête.
 2. Klik op Opslaan als in de rechterbovenhoek van de pagina.
 3. Selecteer Bestand exporteren.
 4. Kies Alle reactiegegevens.
 5. Kies XLS.
 6. Klik onder Exports in de linkerzijbalk op de export om deze te downloaden.
 7. Open via de map voor Excel het bestand PageOrder.xls.

Kolom A in het spreadsheet PageOrder.xls bevat de respondent-id. Deze komt overeen met de respondent-id in het spreadsheet (Sheet_1.xls) met uw enquêteresultaten.

Kolom B bevat het paginanummer van de eerste pagina van de enquête die bij de respondent is weergegeven, kolom C bevat het paginanummer van de tweede pagina van de enquête die bij de respondent is weergegeven, enzovoort.