SurveyMonkey

BETAALDE FUNCTIE: de functie voor het aannemen van betalingen is alleen beschikbaar bij sommige be taalde abonnementen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

Voeg een betalingspagina toe aan het einde van uw enquête en accepteer betalingen via Stripe. U kunt prijzen toewijzen aan een enkele vraag of een vaste prijs in rekening brengen voor uw gehele enquête.

Stripe is een externe betalingsverwerker waarmee u veilig online betalingen kunt accepteren en beheren. U moet een Stripe-account koppelen om betalingen te accepteren in SurveyMonkey. Alleen de enquête-eigenaar kan zijn of haar Stripe-account koppelen. U kunt geen Stripe-account koppelen met enquêtes die met u worden gedeeld.

Koppelen aan Stripe:

 1. Ga naar Mijn account in SurveyMonkey.
 2. Zoek Stripe in de sectie Gekoppelde accounts.
 3. Meld u aan bij een bestaand Stripe-account of maak een nieuw Stripe-account.

Stripe is gratis en gemakkelijk in te stellen. Als u problemen ondervindt bij het koppelen van uw account, kunt u contact opnemen met het vriendelijke Stripe-ondersteuningsteam.

Deze functie is niet beschikbaar als u deel uitmaakt van een Enterprise-team met gegevens opgeslagen in ons Canadese datacenter. Bekijk uw accountgegevens om te zien of dit voor u van toepassing is.

Betalingspagina's worden aan het einde van uw enquête weergegeven. Dit betekent dat mensen deze pas te zien krijgen als ze uw enquête hebben ingevuld. Maak een korte en eenvoudige enquête voor een snelle betalingservaring.

Een betalingspagina toevoegen aan uw enquête:

 1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen.
 2. Open de sectie Bouwen aan de linkerkant van de pagina.
 3. Plaats Betaling (Stripe) met slepen-en-neerzetten in uw enquête.
 4. U kunt, als u wilt, een koptekst toevoegen die bovenaan uw betalingspagina wordt weergegeven.

U kunt een vaste prijs instellen, zodat bij alle enquêtedeelnemers hetzelfde bedrag in rekening wordt gebracht, u kunt prijzen aan een enkele vraag toewijzen of u kunt mensen laten betalen binnen een prijsbereik. De prijzen moeten een geheel getal zijn tussen $ 1 - $ 10.000 in de meeste geaccepteerde valuta's.

Het staat u vrij om wijzigingen aan te brengen in uw prijzen wanneer dat nodig is. Wijzigingen die u in uw enquête aanbrengt, worden van kracht zodra u uw enquêteontwerp bewerkt.

 • Een vaste prijs rekenen
 • Verschillende prijzen toewijzen
 • Een verschuivende schaal gebruiken

Tip: als u een beperkte hoeveelheid tickets of items hebt waarvoor u betalingen wilt accepteren, kunt u een quotum toevoegen aan uw enquête. Als aan het quotum is voldaan, krijgen enquête-invullers de betalingspagina niet meer te zien.

Mensen die uw enquête invullen, beschikken over diverse opties om te betalen. Stripe ondersteunt meer dan 135 valuta's en accepteert de bekendste creditcards.

Nadat u het ontwerp van uw enquête hebt voltooid, maakt u een verzamelprogramma om de enquête te verzenden en te beginnen met het accepteren van betalingen. Webkoppelingen zijn de eenvoudigste manier om aan de slag te gaan en uitnodigingen per e-mail zijn fantastisch als u over een lijst met e-mailadressen beschikt waaraan u uw enquête wilt verzenden.

U kunt een enquête verzenden met een betalingspagina via elk type verzamelprogramma, behalve Audience, Mobile SDK, Facebook Messenger en Veldonderzoek.

Nadat de respondent een betaling heeft verzonden, kan deze niet meer terugkeren naar de enquête, zelfs niet wanneer Reacties bewerken is ingeschakeld.

Wanneer iemand een betaling verzendt via uw enquête, verzamelt Stripe alle gegevens op de betalingspagina. Dit betekent dat SurveyMonkey nooit creditcardnummers opslaat of bewaart.

U kunt naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête gaan om een beperkt overzicht van uw transacties weer te geven. U vindt dit overzicht onderaan uw enquêteresultaten.

Het transactieoverzicht toont:

 • Het transactie-id-nummer van Stripe
 • Het betaalde bedrag
 • De datum en tijd
 • De itembeschrijving
 • De voornaam en achternaam van de respondent
 • De transactiestatus

Dit is slechts een momentopname van elke betaling die wordt geïnd wanneer de enquête is voltooid. Meld u aan bij Stripe als u realtime totalen van aankopen wilt weergeven, als u terugbetalingen wilt uitvoeren en als u geld wilt overschrijven naar uw bankrekening. Aanmelden bij Stripe.

U kunt op elk gewenst het accepteren van betalingen stopzetten door de betalingspagina te verwijderen uit uw enquête of door uw enquête te sluiten.

Als u een betalingspagina verwijdert uit uw enquête, verwijdert u tevens eventuele transactieoverzichten van eerdere betalingen uit de sectie Resultaten analyseren. U kunt altijd uw volledige transactieoverzicht bekijken in uw Stripe-account.

Als u de koppeling met uw Stripe-account opheft in Mijn account, kunt u geen betalingen meer innen van enquêtes met een betalingspagina.

Wanneer iemand een betaling verzendt via uw enquête, ontvangt deze persoon een e-mail van Stripe waarin de transactie wordt bevestigd. Transacties worden op hun afschriften weergegeven met de naam van uw enquête.

Met het platform van SurveyMonkey kunt u betalingsverwerkers van derden integreren. Een deel van deze betalingsverwerkers vereist mogelijk Strong Customer Authentication (SCA) uit hoofde van de Europese Payment Services Directive (PSD2). Mensen in Europa die via uw enquête een betaling verzenden, moeten mogelijk een aanvullende verificatie uitvoeren. Als de betalingsverwerker dit heeft ingesteld, kunt u dit niet uitschakelen.

Als iemand op problemen stuit bij het doen van een betaling, kan deze persoon contact opnemen met Stripe of de kaartuitgever voor hulp.