Kan ik het aantal antwoordkeuzen beperken dat een respondent kan selecteren?

Artikel

Kan ik het aantal antwoordkeuzen beperken dat een respondent kan selecteren?

Bij vraagtypen die meerdere antwoordkeuzen, rijen of tekstvakken toestaan, kunt u een bereik of een limiet instellen voor het aantal dat de respondent moet beantwoorden. Hiervoor moet u het beantwoorden van de vraag vereist maken.

Bewerk het standaard foutbericht om uit te leggen hoeveel antwoordkeuzen respondenten kunnen of moeten selecteren.