Kan ik een matrix of raster van commentaarvakken maken?

Artikel

Kan ik een matrix of raster van commentaarvakken maken?

Wij bieden geen vraagtype dat meerdere kolommen met tekstvakken biedt in een raster- of matrixvorm.

Als u meerdere reacties op open vragen wilt verzamelen met een enkele vraag, kunt u een vraag met meerdere tekstvakken maken. U kunt de vragen naast elkaar plaatsen, maar de gegevens voor elke vraag worden apart gepresenteerd in de sectie Resultaten analyseren.